Editor

 • ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ခံၾကရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘဂၤလီလူမ်ဳိးေတြကို သြားလာခြင့္ျပဳပါ။

  ကၽြန္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕သို႔ျ မန္မာ႔အမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းစီးနင္း၍စိတ္လႈပ္ရွားမႈအျပည့္ျဖင့္ရဟန္းအမတ္ဆရာေတာ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္အတူခရီးႏွင္ခဲ့သည္။
  ထိုသို႔စိတ္လႈပ္ရွားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကား ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္..

 • သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းမွ သာသနာျပဳျခင္းသို႔

  ေယဇူးခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ျမတ္က “ကမၻာ အရပ္ရပ္သို႔ သြားၿပီး ငါ၏ တရားေတာ္ကို ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ေဟာေျပာ သက္ေသခံၾကေလာ့ (ရွင္မာေတဦး ၂၈း၁၈) ” ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤကမၻာ အရပ္ရပ္ဟူေသာ နယ္နိမိတ္သည္ အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာ နယ္နိမိတ္ဟု ဆိုရ..

 • ျမန္မာအစိုးရသည္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီတို႔ျဖင့္သာ တည္ေဆာက္သင့္

  ဦးသန္းေရ ႊဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရတို႔က ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အလို႔ငွါ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး ဦးသိန္းလြင္က တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို စတင္ခ်ဳပ္ဆို..

 • လူဦးေရခုႏွစ္သိန္းရွိေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ၾကပါစို႕။

  အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအသစ္၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈကာလသည္ ရက္ေပါင္း (၆၀) ထဲကို ၀င္ေရာက္ လာၿပီ ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရေသာ္ အစိုးရသစ္၏ သက္တမ္းသည္ (၂) လ တိတိမွ်သာ ရွိေနေသးသည္။ သို႕ေသာ္ အစိုးရသစ္ ၏ ႏိုင္ငံေရးလူမႈေရးစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္မႈမ်ားသည္ တို..

 • ေနျပည္ေတာ္၏ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုက သာယာေနသလား။

  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြဲစည္း႐ုံးခဲ့ေသာ အခ်ိန္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သာ ေရြးတရား၀င္ေၾက ညာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို အႏိုင္ရခဲ့လွ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ေသာ..

 • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (Vol-3, No-32)

  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္ေနသည္
  စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ အရာရာကို ေသခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီးမွ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းစကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္ဟုသုံးသပ္မိသည္။ သူ၏ကိန္းကဏန္းအတြက္အခ်က္တြင္ သူ၏အသက္အရြယ္၊ သူ၏စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ သူ၏လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ေဒၚေအ..