Editor

 • ျပည္သူ႔ေခၽြးေငြ အက်ဳိးရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာေရးႏွစ္ Myanmar Fiscal Year ကို ၾသဂုတ္လသို႔ အျမန္ေျပာင္းပါ

  ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား
  လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၅၁-၅၂ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကို ႏွစ္စဥ္ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ စတင္သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။ အဂၤလိပ္လက..

 • “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၌ ေလဟာနယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနတာ သင္သတိထားမိပါသလား”

  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဟားခါးသာသနာလက္ေအာက္ရွိ၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕ရဲ႕တဖက္ကမ္းရြာကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။  အဲဒီရြာမွာ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္အိမ္ေျခ (၄၅) အိမ္ရွိတယ္။ အဲဒီရြာမွာ ဓမ္ၼဆရာ ေနအိမ္တစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မိသားစုက လွဴဒါန္းေဆာက္လုပ္ ေပးပါတယ္။ေန႔လည္စာ စားရင္းနဲ႔ အဘြားတစ္ေယာက္က  “သားရယ္၊ ဒီ..

 • ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ခံၾကရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘဂၤလီလူမ်ဳိးေတြကို သြားလာခြင့္ျပဳပါ။

  ကၽြန္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕သို႔ျ မန္မာ႔အမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းစီးနင္း၍စိတ္လႈပ္ရွားမႈအျပည့္ျဖင့္ရဟန္းအမတ္ဆရာေတာ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္အတူခရီးႏွင္ခဲ့သည္။
  ထိုသို႔စိတ္လႈပ္ရွားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကား ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္..

 • သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းမွ သာသနာျပဳျခင္းသို႔

  ေယဇူးခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္ျမတ္က “ကမၻာ အရပ္ရပ္သို႔ သြားၿပီး ငါ၏ တရားေတာ္ကို ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ေဟာေျပာ သက္ေသခံၾကေလာ့ (ရွင္မာေတဦး ၂၈း၁၈) ” ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဤကမၻာ အရပ္ရပ္ဟူေသာ နယ္နိမိတ္သည္ အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာ နယ္နိမိတ္ဟု ဆိုရ..

 • ျမန္မာအစိုးရသည္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီတို႔ျဖင့္သာ တည္ေဆာက္သင့္

  ဦးသန္းေရ ႊဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရတို႔က ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အလို႔ငွါ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီး ဦးသိန္းလြင္က တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို စတင္ခ်ဳပ္ဆို..

 • ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံလား၊ ပင္ေပါင္ညီလာခံလား။

  ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏အသက္ေသြးေၾကာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မွီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးႏွင့္ဥစ္ၥာဓနႂကြယ္၀ေရး၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစေသာက႑ေရးရာမ်ားကို ေမာင္းႏွင္အားသည္ကား ႏိုင္ငံေရးစနစ္ပင္ ျဖစ္..

Page 2 of 512345