Editor

 • ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေပၚ အစီရင္ခံျခင္း

  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ စတင္ေပါက္ဖြားလာေသာ ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္သည္ ခ်စ္မိတ္ေဆြ လူႀကီးမင္း တို႕၏ ၀ယ္ယူအားေပးဖတ္႐ႈျခင္းေၾကာင့္ (၃) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေအာင္ျမင္စြာ ရွင္သန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း (၃) ႏွစ္အတြင္း သစ္ၥာရွိရွိ ၀ယ္ယူအားေပးဖတ္ရႈခဲ့ၾကေသာ ဂ်ာနယ္ဖတ္ပရိသတ္မ်ားအားလုံ..

 • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အတြဲ (၃) ၊ အမွတ္ (30)

  စိန္ေပါလ္သာသနာျပဳအသင္းဂိုဏ္သို႕ေပးစာ
  စိန္ေပါလ္သာသနာျပဳသူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းသူ/သားမ်ားတို႕၊
  ကာင္းႀကီးမဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းေသာ ေငြစင္ဂ်ဴဗလီႏွစ္ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ဆႏ္ၵျပဳႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘို (လက္ရွိရဟန္းမင္းအမတ္ဆရာေတာ္ႀကီးခ်ားလ္စ္ဘို) က ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႕တြ..

 • အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ေပးစာ

  ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ဥက္ၠဌခင္မ်ား၊
  ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးသုံးပါးစလုံး အားလုံး က်န္းမာၾကပါေစလို႕ ဦးစြာလက္ကမ္းႏႈတ္ ဆက္ပါတယ္။ လူႀကီးမင္းတို႕က အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕က ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ယခုျပန္လည္ျပင္ဆင္ ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ေတာင္းဆို..

 • ခ်ဳံၾကားမွ ဘုံဖ်ားသို႕ ေရာက္လာၾကေသာ တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒတိုက္ပြဲ

  အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

  ကၽြႏ္ုပ္၏ညီေတာ္ႏွမေတာ္တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၊
  ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးသုံးပါးစလုံး အားလုံး က်န္းမာၾကပါေစလို႕ ဦးစြာလက္ကမ္းႏႈတ္ ဆက္ပါတယ္။ ျပဌာန္းလိုက္ၿပီးျဖစ္ ေသာအမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ ခင္ဗ်ားတို႕ကို ကၽြႏ္ုပ္ေလးစား ဂုဏ္ယူလို႕ မဆုံ..

 • သူေတာ္စင္မ်ားထံသို႕ေပးစာ

  (ထူးျခားေသာလုပ္ငန္းသည္ ဘုရားရွင္၏ ေကာင္းႀကီးေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏)။
  စာေပကိုျမတ္ႏိုးသူတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သူေတာ္စင္ထြက္တစ္ပါး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပင္းျပေသာ သာသနာျပဳလိုစိတ္ ရွိသူအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တတ္သိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ျမန္မာျပည္ရွိကက္ သလစ္သူေတာ္စင္မ်ားအား အနည္းငယ္..

 • ျမန္မာျပည္ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ ျပင္းျပေသာသာသနာျပဳလိုစိတ္မ်ား ဆိတ္သုဥ္းေနၿပီလား

  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ တိုင္ခဲ့ၿပီ။ သို႕ အတြက္ တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၃%သာလွ်င္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေသးသည္။ သို႕ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ေနာက္က်ၿပီး မွ ေရာက္ရွိလာ ေသာ ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းကြဲမ်ားကမူ တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၁၅% ေက်ာ္ ရွိ..

Page 3 of 512345