local

 • ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၅၃.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ဖ်ားနာလွ်င္ ေဒသရွိေဒါက္တာရမ္းကူးမ်ားကိုသာ အားထားေနရ

  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပထမဆုံးေသာ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ CAD (Community Agency for Rural Development) လူထုအက်ဳိးေဆာင္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္းက ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ က်န္းမာေရးစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ၅၃.၃% သည္ မက်..

 • 53.3% of Chin people are relying for their health on untrained village health practioners

  CAD (Community Agency for Rural Development) which is a Myanmar registered local charity organization (www.cadmm.org), surveyed 1661 people (40 villages, 400 households) to know affect of cultural barriers to health access and services in two townships (Hakha and Than Tlang townships) in the central part of Chin state, Myanmar in May 2015. The respondents are 767 male and 894 females. Here are its findings;
  When they are sick, it is reported that 53.3% of respondents go to untrained village health practitioners, 29.4% to government physicians and 12.8% to NGOs. Basic levels of understanding around food hygiene are low among both men and women. Only 6% of respondents said they regularly speak with their partner about their sexual health. And only 11% would like to help teach their children..

 • စာသင္ခိ်န္ လက္ကိုင္ဖုန္း ႏွင့္ ဂိမ္းမကစားရန္ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ညႊန္ၾကား

   
  မိုင္းရယ္ ၊ ဇြန္လ (၁၁) ရက္
  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕မွ အေျခခံပညာေက်ာင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား စာသင္ခ်ိန္ အတြင္း လက္ကိုင္ဖုန္း အသံုးမျပဳရန္ ႏွင့္ ဂိမ္းမကစားၾကရန္ ညႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း မိုင္းရယ္ပညာေရးဌာနမွ သိ ရွိရသည္။ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ သင္ၾကားေရး ဆရာဆရာမေတြကို စာသင..

 • THE ‘BOAT PEOPLE’ for COMPASSION AND MERCY

  An agony of  immense poignancy unfolds  on the seas of South East Asia.   A new wave of boat people,  ejected by excruciating poverty and conflict  from both  Myanmar and Bangladesh  are adrift   in the seas.  Exploited by unscrupulous human traffickers, men, women and  children are huddled in unhealthy, squalor ships, often sent to die in the seas. South East Asian seas have a wounded history of gulping down hundreds during the Vietnam conflict. A new wound opens up. Now a new saga of tears and shatteredness files our consciousness everyday.
  Similar to the  boat people reaching Rome, the  boat people from Myanmar and Bangladesh are fleeing for dignity and security.  World watched with horror when countries after countries towed these boats back to the merciless seas.  In..

 • ဒုတိယအႀကိမ္ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံ (၄၅) ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ရွိ

  ဒုတိယအႀကိမ္ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ တာ၀န္ေပးမႈေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕၀င္ (၄၅) ပါ၀င္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ကို ဒီဇင္ဘာလ ပထမအပတ္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ ရွိေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားေရးရာအဖြဲ႕၀င္မ်ားထံမွ ၾကားသိရသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္..

 • ကခ်င္လူမ်ဳိးကက္သလစ္ဆရာေတာ္ (၃) ပါးက စစ္မွန္ေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားအားေပးရန္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္

  ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္၊ ဗန္းေမာ္
  ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႕တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ကခ်င္လူမ်ဳိးကက္သလစ္ခရစ္ ယာန္ ဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ေတာ္မူၾကေသာ ဆရာေတာ္သုံးပါး (ျမစ္ႀကီးနားဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါတန္၊ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ ေရမြန္ဆြမ္လုကမ္၊ လား႐ႈိးဆရာေတာ္ ဖိလစ္ဇာေဟာင္း)တို႕က ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ..