အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း

အရွင္သူျမတ္က ““ခရစ္ယာန္ လက္ ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ သခင္ေယဇူး က သူ႔ရဲ႕ခႏၶာေတာ္ အသင္းေတာ္ အေပၚထားရွိတဲ့ သစၥာတရားႏွင့္ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္စံုေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစ ပါတယ္””လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္။

““ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေတြဟာ သီးျခားဆက္ကပ္ျခင္းႏွင့္ သာသနာ့တာ၀န္ကို ရရွိထားပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ေတြက ဘာလဲဆုိေတာ့ သခင္ေယဇူးက အသင္းေတာ္အေပၚ ထားရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ႐ုိး႐ုိး ရွင္းရွင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀အသက္တာမွာ သက္ေသခံဖုိ႔ႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ သစၥာ ရွိရွိႏွင့္ အေစခံလုိေသာ စိတ္ေနစိတ္ ထားမ်ဳိးနဲ႔ ေပးဆပ္ရန္ျဖစ္ပါတယ္””လုိ႔ အရွင္သူျမတ္က မိန္႔ေတာ္မူသည္။
““အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ဟာ ျမင့္ျမတ္ ေသာ ေခၚေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေပမဲ့ လြယ္ ကူတဲ့အရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘုရား သခင္ထံ အျမဲဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ ခြန္ အားျဖည့္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္””လုိ႔ အရွင္ သူျမတ္မိန္႔ေတာ္မူသည္။
““ဆုေတာင္းေမတၱာျပဳျခင္းဆုိရာတြင္ မနက္ႏွင့္ ညေမတၱာ၊ အစာမစားမီ ဆုေတာင္းေမတၱာ၊ စိပ္ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မစၦား တရားနာယူျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္””လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္။

သူ၏မိန္႔ခြန္းစကားကို အဆံုးသတ္ရင္း ရဟန္းမင္းႀကီးက ပရိသတ္မ်ားအား ““သူနဲ႔အတူ မိသားစုမ်ားအားလံုးအတြက္ ဆုေတာင္းဖုိ႔၊ အထူးသျဖင့္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ သူတုိ႔ သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေနထုိင္ေသာ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားတြင္ သစၥာတရား၊ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႏွင့္ ေပးဆပ္ျခင္းမ်ားတြင္ စံနမူ နာေကာင္းမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ဖုိ႔ ဆုေတာင္း ေပးၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေတာ္မူသည္။

သူ၏ မိန္႔ခြန္းအၿပီးတြင္ အရွင္သူျမတ္ က ““ဧၿပီလ (၉)ရက္ေန႔ဟာ ဂၽြန္ေပါလ္ (၂)ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာေန႔ ႏွစ္ပတ္ လည္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရင္း ဒီအ ျဖစ္အပ်က္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား ဒီလကုန္ တြင္က်င္းပမည့္ သူ႔ရဲ႕ ရဟႏၲာတင္ ေျမႇာက္ပြဲကို ေကာင္းမြန္စြာ က်င္းပႏုိင္ ရန္အတြက္ သတိေပးေနျခင္းျဖစ္ သည္””ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။
““အဲဒီေန႔အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းျခင္းဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ၀ိညာဥ္ေရးဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ခြင့္ရတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါေစ၊ အရွင္ သူျမတ္ခ်န္ထားခဲ့ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ကို လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ ပါေစ””လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူ သည္။

““ခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ကို အတုယူၿပီး အရွင္သူျမတ္ဟာ ကမၻာႀကီးအား ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္၊ အမွန္တရားႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား ကို မရပ္မနား သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့ပါ တယ္””လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္။

““ဒါဟာ သူ႔ဘ၀ရဲ႕ သြန္သင္ျခင္းျဖစ္ တယ္၊ လူေတြကလည္း ဒီသြန္သင္ ခ်က္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအျပည့္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႀကီးမားစြာနဲ႔ တုန္႔ျပန္ခဲ့ ၾကတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဆုပန္ေပးျခင္းအား ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္းႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခြန္ အားျပည့္ေစပါတယ္””လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူ သည္။ ဆက္လက္ၿပီး အရွင္သူျမတ္က ““ဒီပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာသည္ သင္တုိ႔နဲ႔အတူရွိပါေစ””လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူ သည္။

1231  Views
Previous: Youtube ကို အသံုးျပဳၿပီး ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ ဟုမ္း(စ္)ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ေသာ Jesuit ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါး အသတ္ခံရ
Next: ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ လည္းရွိၾက ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုက မိန္႔ၾကားေတာ္မူ