၀ါတြင္းကာလတြင္ အသားစားျခင္းကို ေရွာင္ျခင္းထက္ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားကို ပိုၿပီးကူညီၾကရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးက တိုက္တြန္းေတာ္မူ

014-b

ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က စစ္မွန္ေသာ အစာေရွာင္၀ါေရွာင္ျခင္းဟူသည္ အစားအစာမ်ား စားသုံးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းထက္ မိမိတို႕တစ္ဦးစီ၏ တစ္ ကိုယ္ေကာင္းဆန္တတ္ေသာႏွလုံးသားကို စင္ၾကယ္ေစကာ အကူအညီလို အပ္ေနသူမ်ားကို စာနာေထာက္ ထားၿပီး ကူညီေပးတတ္ေသာ ႏွလုံးသားကို တည္ေဆာက္ျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္ဟု ဘုရားဖူးသူေတာ္စင္မ်ား အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕က ေဟာၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

အရွင္သူျမတ္က ““သူမ်ားကိုကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းမျပဳလုပ္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္း သည္ ဟန္ေဆာင္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ မွ်တေသာ လုပ္အားခ မ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားအား ေပးရန္မူ ျငင္းဆိုၿပီး ဘုရားတရားက်င့္ႀကံျခင္း သည္ ေသေနေသာ ယုံၾကည္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ မိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္ သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက ကက္သလစ္အသင္းေတာ္အေပၚတြင္ ရက္ေရာၾကေသာ္လည္း တျခားသူမ်ားအေပၚ တြင္ ကပ္ေစးကုတ္ၿပီး မေပးကမ္း မလွဴဒါန္းလိုျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အက်င့္သည္ မတရားမႈ ကို ဘုရားရွင္ျမတ္ကိုအသုံးခ်ၿပီး ဖုံး ကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႕က ေဟာၾကားေတာ္မူ သည္။ ရဟန္းမင္းႀကီးက ျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ မတရားမႈႏွင့္အျပစ္မ်ား အေပၚ လူသားတို႕၏ ျပင္းထန္ေသာဆန္႕က်င္မႈကို ျမင္ေတြ႕လိုေတာ္မူေၾကာင္း၊ ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေစလိုေတာ္မူေၾကာင္း၊ မိမိ၏စားစရာမ်ားကို စားစရမရွိသူမ်ားအား ေ၀မွ်ေစလိုေတာ္မူေၾကာင္း၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ရွိသူမ်ားကို အိမ္မ်ား ေဆာက္ေပးေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ သြန္သင္ေတာ္မူသည္။

ရဟန္းမင္းႀကီးက ၀ါတြင္းဟူသည္ ဘုရားရွင္ျမတ္ႏွင့္လူသားတို႕အေပၚ တြင္ ျပဳမႈလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး တို႕ကို ျဖည့္ဆည္း ရေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀ါတြင္းဟူသည္ ေသာၾကာေန႕တြင္ အသား မစားျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ ေၾကာင္း၊ အသားကိုေတာ့ မစားဘဲ ပင္လယ္ ကမ္းေျခကို အေပ်ာ္သြားၿပီး ပင္လယ္အစားအစာမ်ား၊ ေစ်းႀကီးေသာ အရက္ႏွင့္၀ိုင္းမ်ား ကို ေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ငါးမ်ားကို သြားစားျခင္းသည္ အစားၾကဴးျခင္းအျပစ္ပင္ ျဖစ္ေစသည္ဟု မိန္႕ၾကားေတာ္မူသည္။

ေနာက္တစ္ေယာက္လည္း ““ဘုန္းဘုန္းတပည့္ေတာ္က တကယ့္ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း ဘုရားေက်ာင္းတက္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္လည္း အပတ္စဥ္ပင့္ယူပါတယ္”” လို႕ ကၽြႏ္ုပ္ကိုေျပာေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္က ““ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါဆိုရင္ မင္းရဲ႕အလုပ္သမားနဲ႕ဆက္ဆံေရးက ဘယ္လိုလဲ။ မင္းရဲ႕အလုပ္သမားေတြကို ရာသီလက္ေဆာင္ေငြေတြ ေပးရဲ႕လား၊ သူတို႕ကို မွ်တတဲ့လစာေတြေပးရဲ႕လား၊ သူတို႕ရဲ႕ပင္စင္ေငြအေပၚ အပိုေစာင္းေပးပါသလား၊သူတို႕ရဲ႕က်န္းမာေရးအာမခံမႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရဲလား”” စေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးက မီးေမာင္း ထိုးေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သူက ““လူတစ္ခ်ဳိ႕က အသင္းေတာ္အေပၚ လစဥ္ေထာက္ ပံ့ေငြေတြ ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက မိမိခ်စ္ရသူေတြ အေပၚနဲ႕မိမိကိုမွီ ခိုေနရသူေတြအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ရက္ေရာပါသလဲ။ လူေတြက သာသနာေတာ္ကိုေတာ့ လွဴဒါန္းေနၾကရတဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ တျခားသူမ်ားေတြ ကိုေတာ့ အႏိုင္က်င့္ၿပီးမတရားမႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား သည္ ေကာင္းေသာခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ရွင္းျပသြန္သင္ေတာ္မူသည္။

ေနာက္ဆုံးအားျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ““ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးထဲတြင္ လူသားက ဘုရားရွင္အေပၚ ျပဳမႈလိုက္နာရမည့္ ပညတ္ေတာ္ မ်ားကို လိုက္နာက်င့္ႀကံေသာ္ လည္း လူသားေတြအေပၚ ျပဳမႈရမည့္ပညတ္ေတာ္မ်ားကိုမူ မက်င့္ႀကံမလိုက္နာ လွ်င္ ေကာင္းေသာခရစ္ယာန္မ်ား မျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ ၀ါတြင္းကာလတြင္ အသားစားျခင္းကို ေသာၾကာေန႕မ်ားတြင္ ေရွာင္ၾကည္ ျခင္းထက္ အကူအညီ လိုအပ္ေနေသာဆင္းရဲသားမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေပးကမ္း ကူညီၾက ရန္ႏွင့္ မွ်တေသာလူမႈဆက္ဆံေရးကို မိမိမိတ္ေဆြမ်ားအေပၚ တည္ေဆာက္ၾက ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း”” ျဖင့္ သြန္သင္ေတာ္လိုက္သည္။ ၀၀၄ ၀င္းလႈိင္ဦး

823  Views
Previous: က်င့္၀တ္မဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ လူေျမာက္မ်ားစြာကို ေသေစေနေၾကာင္းျဖင့္ ကာဒီနယ္ ေအာ္စကာမာရာဒီယာကာက မိန္႕ၾကားေတာ္မူ
Next: Second Hand & Used