ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

မၾကာခင္တုန္းကမက္ၠဆီကိုႏိုင္ငံမွ အသံလႊင့္ဌာနတစ္ခုက သံေပတ႐ုကို ဆက္ခံ ေတာ္မူေသာ ၂၆၅ ပါးေျမာက္၊ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္ သူျမတ္အား အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအင္တာဗ်ဴးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

ေမး။ ရဟန္းမင္းႀကီးကလာမည့္ စက္တင္ ဘာလတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပ မည့္ကမ္ၻာ့မိသားစုညီလာခံကိုႂကြေရာက္လာ မည့္အခ်ိန္တြင္    အဘယ္ေၾကာင့္ မက္ၠဆီကို ႏိုင္ငံမွာ ေခတ္ၲ၀င္ေရာက္အနားယူရန္ အစီအစဥ္ မထည့္သြင္းထားပါသနည္း။

ပုပ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ပထမ စဥ္းစားတုန္းက ေတာ့ မက္ၠဆီကိုႏိုင္ငံကို၀င္ၿပီးမွ မက္ၠဆီကို နယ္စပ္ကေနအေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ၀င္ဖို႕ စဥ္းစား ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ နယ္စပ္ကို ပဲ၀င္ၿပီး ကြာဒါလုေပမယ္ေတာ္ကို ၀င္ေရာက္ ဖူးေမွ်ာ္ျခင္းမျပဳရင္ မက္ၠဆီကို ႏိုင္ငံသား ေတြကို စိတ္ဆင္းရဲေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က မက္ၠဆီကို ခဏ၀င္ၿပီးေတာ့ ျမန္ျမန္ျပန္ထြက္ တာမ်ဳိးလည္း မလုပ္ခ်င္ဘူး လာလည္ၿပီးမွေတာ့ အနည္းဆုံး တစ္ပတ္ေလာက္ ေနခ်င္လို့ပါ။ မၾကာခင္မွာ ကၽြန္ေတာ္ မက္ၠဆီကို ႏိုင္ငံကို လာလည္မွာပါ။

ေမး။ ကိုယ္ေတာ္ ဘုရားက ေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြရဲ႕ သားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ မက္ၠဆီကိုႏိုင္ငံကေန အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ေရႊ႕ေျပာင္း သူေတြ အၿမဲတမ္းျဖတ္ ေက်ာ္တဲ့ေနရာက ေန အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို၀င္ေရာက္ခဲ့ ေသာ္ မည္ကဲ့သို႕ အနက္ေဆာင္ပါမည္ နည္း။

ပုပ္။ မက္ၠဆီကို ႏိုင္ငံသားေတြပဲ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး သြားလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းက လူေတြလည္း ပိုေကာင္းတဲ့ ဘ၀ကိုရွာေဖြဖို႕သြားလာျဖတ္ ေက်ာ္ေနၾကပါတယ္။ ယေန႕ ကာလကို ၾကည့္ရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္သူေတြဟာ အစာငတ္မြတ္ျခင္းရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက အာဖရိကတိုက္၊ ေျမထဲပင္လယ္ ထဲမွာခက္ခက္ခဲခဲ သေဘၤာျဖင့္ သြားလာေနၾကတာဟာ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္၊ အစာငတ္တာ ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္ရဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္ကိုင္သူေတြ ဟာ အလုပ္မရွိၾကလို႕၊ အစာငတ္ေနၾက လို႕ပဲ ျဖစ္ၾကလို႕မသြား ခ်င္ပဲနဲ႕ သြားလာေန ၾကရတယ္ တကမ္ၻာလုံးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာလုပ္ကိုင္မႈက နာက်င္ လြန္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈက နယ္စပ္ တိုင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနလို႕ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕၀မ္းသာမိတာ ကေတာ့ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားက အခုလိုမ်ဳိးေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာ လုပ္ကိုင္ေနျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ဥေရာပ အစိုးရမ်ားရဲ႕မူ၀ါဒကိုျပန္လည္ သုံးသပ္ ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ အီတလီႏိုင္ငံကေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္သူေတြ အေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ကို ရက္ေရာမႈ ျပသေနပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္အီတလီႏိုင္ငံက လန္ေပဒူးဆားကၽြန္းကၿမိဳ႕ေတာ္ ၀န္မဟာ သူမရဲ႕ကၽြန္းကိုခရီးသြားလည္ပတ္မႈအေကာင္း ဆုံးကၽြန္း အျဖစ္ကေနေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္သူေတြကို ႀကိဳဆိုၿပီး ခိုလႈံရာကၽြန္း အျဖစ္သို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနျခင္းေၾကာင့္ သူမကိုအင္မတန္ ေက်းဇူးတင္မိပါ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ အဲဒီကၽြန္းက အခု ဆိုရင္ ၀င္ေငြရရွိမႈေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ ဒါကအင္မတန္မွ ရဲရင့္တဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ဘုရားရွင္ျမတ္ကိုေက်းဇူး တင္ ရမွာက ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက အဲဒါကို သုံးသပ္ေနၾကပါၿပီ။ မက္ၠဆီကို နယ္စပ္ အေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာရရင္ ဒီနယ္စပ္က မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈက ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဒသခံေတြက မူးယစ္ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းေတြကိုအသက္နဲ႕ လဲၿပီးလုပ္ေနၾက ေတာ့ သူတို႕တေတြက ေသျခင္းရဲ႕သတင္းစကားေတြျဖစ္ေနၾကသလို မူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ငန္းကို ဆန္႕က်င္တဲ့ သူေတြ (တက္ၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၄၃ဦး) ကိုလည္း သတ္ျဖတ္ေန ၾကတယ္။ သူတို႕ တေတြကို သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ျပန္ ကလဲ့စားေခ်ဖို႕မေျပာလိုေပမယ့္ တရား မွ်တမႈနဲ႕ေအာက္ေမ့သတိရျခင္း တို႕ကို ျပဳလုပ္ေပးရလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ေတြ ေၾကာင့္ မိုေရလီယားၿမိဳ႕က ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးကို ရဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္လ္အဆင့္သို႕ျမႇင့္တင္ေပးခ်င္ခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ သူက အင္မတန္ခက္ထန္တဲ့အေျခအေနမွာ ရွိေနသူ၊ ခရစ္ယာန္ဘ၀အသက္တာကို သက္ေသခံေနသူ၊ ႀကီးျမတ္တဲ့ရဟန္း ျဖစ္ေနသူ ျဖစ္ေနလို႕ပါ။ ကာဒီနယ္ေတြ အေၾကာင္းကိုေတာ့ ေနာက္မွဆက္ေျပာ ၾကရေအာင္။

ေမး။  အရွင္ဘုရားကလာတင္း အေမရိကတိုက္ သား ျဖစ္ေနလို႕၊ အခုလိုကမ္ၻာ တစ္၀ွမ္းက သန္းေထာင္ခ်ီတဲ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေတြ ကိစ္ၥကိုက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဖို႕ တာ၀န္ပိုရွိတယ္လို႕ ခံယူထားပါ သလား။

ပုပ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြရဲ႕အသံ၊ စကား ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေတြအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာတယ္ဆိုတာက အေျပာသက္သက္မဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေတြက ကၽြန္ေတာ္ဘ၀ရဲ႕လက္ေတြ႕ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ေနလို႕ပါ။

ေမး။ မက္ၠဆီကိုႏိုင္ငံက အသတ္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသား ၄၃ ေယာက္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အရွင္ဘုရားအေနနဲ႕ ျပည္သူေတြက အခုလိုမ်ဳိး ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးမွာ မိမိတို႕ရဲ႕တန္ဖိုးေတြနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ေတြကို ဘယ္လိုတု႕ံျပန္ႏိုင္ၾကမလဲ။

ပုပ္။ မက္ၠဆီကိုႏိုင္ငံကေန ကက္သလစ္ သာသနာ ေတာ္ထဲမွာ ရဟႏ္ၲာေတြ၊ ဓမ္ၼ အာဇာနည္ေတြကို အမ်ားႀကီး ေမြးထုတ္ ေပးခဲ့တဲ့ သမိုင္းအေထာက္အထားေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို႕ အတြက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ခင္မင္ ရင္းႏွီးတဲ့ လူမႈ၀န္းက်င္ကိုဖန္တီးဖို႕ အရမ္းလိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျပႆနာေတြကို မျဖစ္ခဲ့သလိုမ်ဳိး မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေနလိုက္ရင္၊ အစိုးရကိုပဲ ဒါမွမဟုတ္ လူတစ္စုကိုပဲ အျပစ္တင္မယ္ဆိုရင္ ဒါမ်ဳိးက ကေလး ဆန္တယ္။

ေမး။ အရွင္ဘုရား၊ မက္ၠဆီကိုႏိုင္ငံအပါအ၀င္ လာတင္အေမရိကတိုက္မွာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရေတြ တျဖည္း ျဖည္း က်ဆင္းၿပီးတျခားခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း ဂဏေတြ ဖက္ကို ကူးေျပာင္းေနၾကတာက ဘယ္သူ႕ဆီမွာ တာ၀န္အရွိဆုံးလို႕ ျမင္ပါ သလဲ။

ပုပ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကိုေျပာရရင္ေတာ့၊ ဆရာေတာ္ေတြရဟန္းေတာ္ေတြ ဓမ္ၼ ဆရာ/မေတြကကိုယ့္ရဲ႕ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႕ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး အရ ဘယ္လိုအဆက္အသြယ္လုပ္သလဲ၊ ဘယ္လိုနီးစပ္မႈလုပ္ေန ၾကသလဲ၊ ဘယ္လို ႏႈတ္ဆက္ၾကသလဲ၊ ဘယ္လိုေတြ႕ဆုံၾက သလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ လာတင္းအေမရိကႏိုင္ငံမ်ားမွာဆိုရင္ ကက္သလစ္ရဟန္း၀ါဒ (ရဟန္း ေျပာရင္ ၿပီးတယ္ဆိုတဲ့အေတြးအေခၚ)က ျပင္းထန္ ႀကီးထြားလြန္းတာေၾကာင့္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြကရဟန္းေတြကို ေ၀းေ၀း ေရွာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္လာတင္း အေမရိကႏိုင္ငံေတြမွာ ႀကီးထြားေနတဲ့ ကက္သလစ္ရဟန္း၀ါဒကကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြ ႀကီးထြားတိုးတက္ လာရန္အတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အဟန္႕အတား ျဖစ္ပါတယ္တကယ္ေတာ့ လာတင္းအေမရိက ႏိုင္ငံေတြမွာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ေခတ္ဆန္တဲ့ ဘာသာတရား ကိုင္းရႈိင္းမႈ ေတြမွာ ႀကီးထြားလာၾကတာ ေက်းဇူးတင္ မိပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ေခတ္ဆန္တဲ့ ဘာသာ တရားကိုင္းရႈိင္းမႈ (၀တ္ျပဳဆု ေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားလွည့္လည္ရွိခိုးျခင္း) ကေန သာမန္ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ပိုၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီး တီထြင္ႀကံဆတတ္မႈအခြင့္ အေရးေတြကို ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အဖြဲ႕အစည္း႐ႈ႕ေထာင့္ကေနၾကည့္ ရင္သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ တိုးတက္သင့္ သေလာက္မတိုးတက္ၾက ေသးဘူးဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ကက္သလစ္ ရဟန္းေတြရဲ႕ အာဏာ ရွင္ဆန္မႈေတြက အဲဒီတိုးတက္မႈကို ဟန္႕တားေစလို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လာတင္းအေမရိကႏိုင္ငံ ေတြမွာရွိေနၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း ဂဏ တခ်ဳိ႕ေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ တရားေတာ္ ေတြကိုေတာင္စြန္႕ပယ္ေနၾကၿပီးျပည့္စုံ ႂကြယ္၀မႈ ဓမ္ၼပညာ (ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ကို အာမခံေပးေသာ တရားေတာ္) ကို ေဟာေျပာလက္ခံေနၾကပါတယ္။ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ဒီလူ ေတြဟာ လူေတြ ဆီကေန ေငြေတာင္းၾကတာပဲ အဖတ္တင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း ဂဏေတြအေၾကာင္းေျပာ ၿပီဆိုရင္အားလုံး ကို ၀ါးလုံးရမ္းေျပာလို႕မရဘဲ တစ္ခုစီကို ေသခ်ာေလ့လာၿပီး ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္အတိုင္းေျပာ ရရင္ေတာ့တျခား ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းကြဲေတြဟာ တရားေဟာ တဲ့ေနရာမွာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ တရားထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းၾကပါတယ္။ သူတို႕တေတြက ၾသ၀ါဒကို ေသခ်ာျပင္ၿပီးမွ ေဟာႏိုင္ၾက တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕သူတို႕ရဲ႕ၾသ၀ါဒေတြက လူေတြရဲ႕ႏွလုံးသားကို ေျပာင္းလဲေပး ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕ရဲ႕ရဟန္းေတြက ၾသ၀ါဒေတြကိုေသခ်ာ ျပင္ၿပီး ဘာသာ၀င္ေတြကို တရားေဟာတာ မရွိဘူး။ အဲဒီလိုၾသ၀ါဒကို ေသခ်ာျပင္ၿပီး မေဟာေတာ့ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ႏွလုံးသား ထဲကို မထိႏိုင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ဘာသာ၀င္ ေတြက တျခားခရစ္ယာန္ဘာသာဖက္ကို ကူးေျပာင္းသြားၾကတဲ့ အေၾကာင္းရင္းလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ေတြက တျခားခရစ္ယာန္ဘာသာ ဖက္ကို ကူးေျပာင္းသြားၾကတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြက ေတာ့ ရဟန္းေတြရဲ႕အာဏာရွင္ဆန္မႈ၊ ရဟန္း၀ါဒႀကီးထြားမႈ၊ဆရာေတာ္ရဟန္း ေတာ္ေတြက ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႕ခပ္ေ၀းေ၀း ေနထိုင္မႈ၊ ဆရာေတာ္ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းတဲ့ၾသ၀ါဒေတြ ျဖစ္ၾက ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေဘြႏူးအဲရစ္ ၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္ခဲ့တုန္းကဆိုရင္ တျခား ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ေကာင္းေကာင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ေမး။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္က အရွင္ဘုရားကို ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ အေရြးခံရတုန္းက ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ပါသလဲ။
ပုပ္။ ကၽြန္ေတာ္က ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ပါးကို ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ဆိုၿပီးေတာ့ လြယ္အိတ္ တစ္လုံးပဲသယ္လာၿပီး ေရာမၿမိဳ႕ကိုလာခဲ့ တာပါ။ ရဟန္းမင္းႀကီးေရြးၿပီးတာနဲ႕ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ေမာတ္ၱာပန္း တနဂၤေႏြေန႕ အမွီ ျမန္ျမန္ျပန္လာဖို႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ လည္း ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္မယ္လို႕ မထင္ထားဘူး။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕က သတင္းစာတစ္ေစာင္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ကို ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခအဆင့္ ၄၂ မွာ ထားထားတာေတာ့ ဖတ္မိပါတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြကေတာ့ကၽြန္ေတာ္က အဆုိျပဳတဲ့ရဟန္း အမတ္ကာဒီနယ္ကို က်န္တဲ့ရဟန္းအမတ္မ်ားက၀ိုင္းေထာက္ခံ ၾကမယ္လို႕ေတာင္ ေရးထားၾကပါတယ္။ ပထမေန႕နဲ႕ဒုတိယ ေန႕မွာ ရဟန္းမင္းႀကီး ကို မဲေပးေရြးၾကေတာ့မရဘူးတတိယေန႕ က်ေတာ့ ေန႕လည္ဆြမ္းမစားခင္အထိ ေရြးၾကျပန္တယ္။ ေတာ္ေတာ္စိတ္လႈပ္ရွား စရာေကာင္းပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ နာမည္ႀကီးတဲ့ကာဒီနယ္လ္ ေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ကာဒီနယ္ေတြမ်ား ေတာ့ ဘယ္သူ႕ကိုမဲေပးရမွန္းမသိၾကေတာ့ ဘူး။ ဒါနဲ႕ကန ဦးစာရင္းအရ ကာဒီနယ္ ရဟန္းမင္းႀကီးအမတ္ေလာင္း ၇ ပါးကို အရင္ဆုံး ေဖာ္ထုတ္ၾကပါတယ္။ အုပ္စုက ႀကီးတယ္ဆိုရင္ ဒီလိုပဲမဲေပးေရြးၾကရ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကမဲကိုအျပတ္အသတ္ ေတာ့မရဘူး။

ေမး။ အရင္အၿငိမ္းစားရဟန္းမင္းႀကီးေဘေနဒစ္ (၁၆) ကို ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တုန္းက၊ အရွင္ဘုရားက မဲေပါင္း ၄၀ ရထားတယ္လို႕ ၾကားရတယ္။ အဲဒါမွန္ပါ သလား။

ပုပ္။ မွားတယ္။

ေမး။ တျခားရဟန္းအမတ္ကာဒီနယ္တခ်ဳိ႕က ကိုယ္ေတာ္က မဲေပါင္း ၄၀ ရထားတယ္လို႕ တကယ္ေျပာျပၾကတယ္။ ကာဒီနယ္ တစ္ပါးက တကယ္ေျပာတာပါ။

ပုပ္။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႕ ေျပာတာေနာ္။ ေကာင္းပါၿပီ။ ကာဒီနယ္ တစ္ပါးက ေျပာတယ္ဆိုရင္လည္း သူေျပာ ခ်င္တာ ေျပာလို႕ရပါတယ္ကၽြန္ေတာ္လည္း ေျပာပိုင္ခြင့္ ရွိတာမို႕ေျပာပါမယ္။ တကယ္ ပါပဲ၊ အဲဒီတုန္းကေန႕လည္အထိက ဘာမွ မထူးျခားေသးဘူး။ ေနာက္မွတစ္ခုခုက ထူးျခားေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အခန္းထဲမွာ ထူးဆန္းတဲ့လက္ၡဏာတခ်ဳိ႕ေတြ႕လာတယ္။ ရဟန္းမင္းအမတ္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ က်န္းမာေရး အေျခအေနနဲ႕ ပစ္ၥည္းေတြ အေၾကာင္းကိုအခန္းထဲမွာလာေမးၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီးေန႕လည္မွာျပန္လာၾကေတာ့အခန္း ထဲမွာကကိတ္မုန္႕တစ္ခုကအစဥ္သင့္ေရာက္ေန တယ္ မဲႏွစ္ႀကိမ္ေပးတဲ့အခ်ိန္အထိက ေတာ့ ဘာမွမထူးပါဘူး။ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ကေတာ့ ထူးေနတယ္။ မဲေပးတဲ့အခန္းထဲ မွာကၽြန္ေတာ့္အနားမွာထိုင္ေနတဲ့ကာဒီနယ္ ဟြမ္းက အေမဇြန္ ေဒသကကက္သလစ္ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး အင္မတန္မွတက္ႂကြၿပီး နာမည္ႀကီးတဲ့ ကာဒီနယ္ တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္ ရဟန္းမင္းႀကီး ေရြးခ်ယ္တဲ့ အခ်ိန္မွာမဲထည့္ၾကေတာ့ တစ္၀က္ေလာက္ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ့္ေဘးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ရဟန္း အမတ္ဟြမ္းက ကၽြန္ေတာ့္ကို မေၾကာက္နဲ႕၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ဒီလိုပဲအလုပ္လုပ္တယ္ လို႕ ေျပာျပပါတယ္အဲဒီစကားကကၽြန္ေတာ့္ ရင္ကို ထိပါတယ္။ တတိယအႀကိမ္မဲျပန္ ထည့္ၾကတဲ့ အခါမွာေတာ့၊သူကကၽြန္ေတာ့္ ကို နမ္းၿပီး ဆင္းရဲသားေတြကို မေမ့နဲ႕ေနာ္ ဟုကၽြန္ေတာ့္ကို ထပ္ေျပာေလ ရာ အဲဒီ စကားတစ္ခြန္းက ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းကို ပူထူေစၿပီးအခု ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့““ဖရန္စစ္”” ဆိုတဲ့ နာမည္ကို စဥ္းစားမိေစတာ ျဖစ္ပါ တယ္အဲဒီလိုမဲေပးေနတဲ့အခ်ိန္မွာကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ စိပ္ပုတီးစိပ္ေနပါတယ္ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ တစ္ရက္မွာ အနည္းစိပ္ပုတီး သုံးခါတိတိ ေန႕စဥ္စိပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို စိပ္ျခင္းအားျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ဟာအခက္အခဲ ေတြကို ေက်ာ္လႊားခဲ့သလိုစိတ္ေသာက ေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုလည္း ခံစားရပါတယ္။ အဲဒီလိုစိပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရဟန္းအမတ္ ေတြက အားလုံးမတ္ တပ္ရပ္ၾကၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ““သေဘာတူပါသလား”” ဟု ေမးၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သေဘာတူပါတယ္လို႕ ျဗဳန္းခနဲ႕ေျဖလိုက္ ပါတယ္။ သူတို႕ကကၽြန္ေတာ့္ကိုေနာက္ထပ္ ဘာလုပ္ခိုင္းသလဲဆိုေတာ့ ေမ့သြားၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့ရင္ထဲမွာေတာ့ ေအးေနတယ္။ အဲဒါနဲ႕ကၽြန္ေတာ္က အခန္းထဲကို သြားၿပီး သကၤန္း သြားလဲရပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီး သကၤန္းကို ၀တ္ၿပီးတာနဲ႕တြန္းလွည္းေပၚမွာ ထိုင္ေနတဲ့ရဟန္းမင္းအမတ္ကာဒီနယ္ ဒိုက္စ္ကို ပထမဆုံး သြားႏႈတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ တျခားကာဒီနယ္ေတြကိုလည္း လိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္။ၿပီးေတာ့ေရာမေက်ာင္း ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ တစ္ပါးနဲ႕ ကာဒီနယ္ဟြမ္းတို႕ကို လိုက္ဖို႕ ေခၚလိုက္ပါ တယ္။ ဒါကေတာ့ပုံမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ၿပီးတာနဲ႕ သံေပါလူးဘုရားခန္း ထဲကို ၀င္သြားၾကၿပီးေတာ့ ဆုေတာင္း ၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္ ေတာ္ရန္က ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ကို ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။ ဆုေတာင္းၿပီးတာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္လည္းအျပင္ဖက္ျပတင္းေပါက္ကို ထြက္လာေတာ့ ဘာစေျပာရမွန္း မသိဘူး။ ခင္ဗ်ား၊ေတြ႕တဲ့အတိုင္းဘဲ၊ဘုရားရဲ႕အမႈေတာ္ ကိုထမ္းေဆာင္သူဟာဘုရားရဲ႕ေကာင္းႀကီးေတာ္ ကိုလုိအပ္သလိုသူ႕လူေတြရဲ႕ေကာင္းႀကီးေတာ္ လည္း လိုအပ္တယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ခံစားမိ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိန္ပီတာရင္ျပင္ထဲမွာ ရွိေနၾကတဲ့လူထုကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေကာင္း ႀကီးေပးၾကပါလို႕ မေတာင္းဆိုရဲ ဘူး။ ဒါနဲ႕ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို ခင္ဗ်ား တို႕မွတဆင့္ ေကာင္းႀကီးေပး ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ ဆုေတာင္းၾကပါလို႕ ႐ိုး႐ိုးေလး မိန္႕ၾကားလိုက္ပါတယ္။ အၿငိမ္းစားရဟန္း မင္းႀကီးေဘေနဒစ္အတြက္လည္းဆုေတာင္း ေပး ပါတယ္။

ေမး။ ရဟန္းမင္းႀကီး ျဖစ္ရတာ ႀကိဳက္သလား။

ပုပ္။ စိတ္ထဲမွာ ဘာမွ မရွိဘူး။

ေမး။ ရဟန္းမင္းႀကီးဘ၀မွာ ႀကိဳက္တာနဲ႕ မႀကိဳက္တာေတြက ဘာေတြပါလဲဘုရား။

ပုပ္။ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့အရာတစ္ခုကေတာ့ တစ္ရက္ရက္မွာ ဘယ္သူမွကၽြန္ေတာ့္ကို ရဟန္းမင္းႀကီးလို႕ မထင္ဘဲအျပင္ထြက္ၿပီး ပီဇာ (အီတလီမုန္႕) ထြက္စားခ်င္ပါတယ္။

ေမး။ တကယ္ေျပာတာလားအရွင္ဘုရား။

ပုပ္။ ဥပမာေျပာတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာေတာ္ ဘ၀တုန္းကဆိုရင္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သာသနာနယ္ထဲ မွာ ဘာသာ၀င္ေတြကိုအၿမဲတမ္းလွည့္လည္လည္ ပတ္ခဲပါတယ္။ အဲဒီအက်င့္က အခုရဟန္း မင္းႀကီးဘ၀မွာ မရေတာ့ဘူးမနည္းေျပာင္း ယူရတယ္။ ဒါေပမယ့္အဲဒီအက်င့္ကရွိေန ေသးေတာ့။တျခားနည္းေတြဖုန္းဆက္တာ မ်ဳိးေတြနဲ႕အစားထိုးေနရတယ္။

ေမး။ ကုိယ္ေတာ္က ရဟန္းမင္းႀကီးတာ၀န္ကို ၾကာၾကာမယူခ်င္ဘူးလို႕ မၾကာခဏဆို သလို ေျပာေနတယ္ေနာ္။

ပုပ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ရဟန္းမင္းႀကီး သက္တမ္းက ေလးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိမွာပါ။ ဒါကကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ခံစားခ်က္ သက္သက္ပါ။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အလုိေတာ္ အတုိင္းပါ။

ေမး။ ကၽြန္မတို႕နားလည္တာက ရဟန္းမင္းႀကီး ဘ၀က၀ိညာဥ္ေတာ္ တည္ေထာင္ေပးတဲ့ တာ၀န္ျဖစ္တာမို႕ ေသသည့္အထိလုပ္ရတဲ့ အလုပ္ပဲ။ ဒါေပမယ့္အခုကပုပ္ေဘေနဒစ္ ကအၿငိမ္းစားယူလိုက္ေတာ့ နားလည္မႈက တလြဲျဖစ္သြားၿပီေနာ္။ ပုပ္ေဘေနဒစ္ကို အတုယူႏိုင္တယ္လို႕အရွင္ဘုရားကေျပာဖူး ပါတယ္။

ပုပ္။ ကာဒီနယ္တခ်ဳိ႕လည္း ရဟန္းမင္းႀကီးဆို တာေသတဲ့အထိလုပ္ရမယ္လို႕ေျပာေနၾက တုန္းပါ။ဒါကေတာ့စိတ္၀င္စားစရာေကာင္း ၿပီးအင္မတန္က်ယ္ျပန္႕တဲ့ဓမ္ၼပညာရပ္ဆိုင္ ရာ ျပႆနာတစ္ခုပါပဲ။ ပုပ္ေဘေနဒစ္ရဲ႕ အၿငိမ္းစားယူျခင္းက တံခါးတစ္ခု ကို ဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ တုန္းကလည္း ဆရာေတာ္ေတြ အၿငိမ္းစား ယူတယ္ဆိုတာ မရွိခဲ့ဘူးေလ။ ဒါေပမယ့္ အခုဆိုရင္ အၿငိမ္းစားယူတဲ့ ဆရာေတာ္ အပါးေပါင္း(၁၄၀၀)ရွိေနပါၿပီဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့ လူ႕အသက္က ၇၅ ႏွစ္ေက်ာ္ လာၿပီဆိုရင္ ႀကီးေလးတဲ့တာ၀န္ေတြကို လူသားေတြက ထမ္းေဆာင္ဖို႕ မလြယ္ကူး ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့အသိတရား ေၾကာင့္ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ အၿငိမ္းစားရဟန္း မင္းႀကီးက သူတစ္ပါးတည္းလည္းၾကာရွည္ ျဖစ္ႏိုင္သလို တျခားရဟန္းမင္း ႀကီးေတြ လည္းအနားယူႏိုင္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို သူကထူေထာင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေမး။ ဒါဆိုရင္ ရဟန္းမင္းႀကီးတစ္ပါးက အသက္ေတာ္ ၈၀ေရာက္တာနဲ႕ဆရာေတာ္ ေတြလို အနားယူရမယ္ဆိုရင္ေရာ။

ပုပ္။ ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႕က ရဟန္းမင္းႀကီး တစ္ပါးရဲ႕တာ၀န္ကိုအသက္နဲ႕ကန္႕သတ္တာ ကိုေတာ့ သေဘာမတူဘူး။ ရဟန္းမင္းႀကီး တာ၀န္ဆိုတာ ထူးျခားေသာ ေက်းဇူးေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဓမ္ၼပညာရွင္ေတြက ေတာ့ ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္ျခင္းသည္ စက္ၠရမင္းတူးတစ္ပါးလို႕ ဖြင့္ဆိုထားပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရဟန္းမင္းႀကီးကို ေရြးၾကတုန္းက အၿငိမ္းစားရဟန္းမင္းႀကီး ေဘေနဒစ္ (၁၆) ကိုျမင္ရေတာ့ သူက အင္မတန္မွေပ်ာ္ရႊင္ေနတယ္၊ေက်နပ္ေနပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူ႕ကို သြားလည္ပါ တယ္။ တစ္ခါတေလ ဖုန္းနဲ႕စကားေျပာ ပါတယ္။ သူက ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အိမ္ထဲမွာ ပညာရွင္အဖိုးပါပဲ။ ဘယ္သူမဆို သူ႕ဆီက ေန အႀကံေတာင္းႏိုင္ပါတယ္။ သူ႕စကားကို ျပန္ေျပာင္းသတိရရင္၊ သူကငါ့ကုိဆက္ခံ မယ့္ ရဟန္းမင္းႀကီးက မင္းတို႕ထဲက ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕တက္လာမယ့္ရဟန္း မင္းႀကီးကသစ္ၥာရွိစြာ၊ရိုေသစြာနဲ႕နာခံပါ့မယ္ လို႕ ကတိျပဳခဲ့တာဒီေန႕အထိပဲသူကတရား သမားျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ကိုယ္ေတာ္က ဗာတီကန္နန္းေတာ္ရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈပုံစံေတြကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေနရာမွာလူေတြရဲ႕အေတြးအေခၚကိုေျပာင္း တာလား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ေျပာင္းတာ လား။

ပုပ္။ အေျပာင္းအလဲေတြအားလုံးက စိတ္ဓါတ္ ကေန စရပါတယ္။အဲဒါၿပီးမွဘ၀ရဲ႕ေနထိုင္ ပုံကိုေျပာင္းလဲရတာျဖစ္ပါတယ္။ဗာတီကန္ နန္းေတာ္ကေတာ့ဥေရာပတိုက္မွာေနာက္ဆုံး က်န္တဲ့တရား႐ုံးျဖစ္ပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံ ေတြမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို က်င့္သုံး ေနၾကပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ႐ုံးမွာေတာ့ တခ်ဳိ႕ေသာ အစဥ္အလာေတြ က်န္ေနပါေသးတယ္ဗာတီကန္မွာကတရား ႐ုံးကိုေတာ့ ဆက္လက္ထားရွိဖို႕ လိုအပ္ေန ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အစဥ္အလာေတြကိုေတာ့ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္ဗာတီကန္ကို ေျပာင္းလဲဖို႕ဆိုရင္ ရဟန္းမင္းႀကီးကေန စတင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရပါမယ္။

ေမး။  ကိုယ္ေတာ္ဘုရားအေနနဲ႕၊ မိသားစုဆိုင္ရာ သာသနာ့ညီလာခံက်ရင္ အိမ္ေထာင္ကြဲတဲ သူေတြ၊ တျခားသူေတြနဲ႕ျပန္လည္အိမ္ ေထာင္ျပဳသူေတြ၊လိင္တူျခင္းအိမ္ေထာင္ျပဴ သူေတြကို ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ခြင့္ ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ရွိပါသလား။

ပုပ္။ ဒီညီလာခံအေပၚမွာလူေတြကအမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။ကၽြန္ေတာ့္ဖက္က လည္း ယေန႕မိသားစုေတြ ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႕ လိုအပ္လာၿပီဆိုတာကို သတိထားမိပါ တယ္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အိမ္ေထာင္မက်ခင္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေပးမႈ၊ လင္မယားအတူတကြေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္း၊ လက္ထပ္ေတာ့မည့္ စုံတြဲမ်ားကို၀ိုင္း၀န္းတြဲေခၚျခင္း၊အိမ္ေထာင္ ကြဲသြားသူေတြနဲ႕လိင္တူျခင္းဆက္ဆံေနထိုင္ သူမ်ားကိုလည္း ကူညီအားေပးျခင္းတို႕ ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ခရစ္ေတာ္ဘုရားကကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ကို အလုိရွိေတာ္မူေၾကာင္း ကို ယုံၾကည္ပါတယ္လူအမ်ားကအခုဆိုရင္ လက္ထပ္ျခင္းကို ယုံၾကည္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ မဟုတ္ဘဲ လူမႈေရးပြဲ လမ္းသဘင္ တစ္ခုကဲ့သို႕လက္ခံလာေနၾက ျခင္းကိုဟန္႕တားႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းစက္ၠရမင္းတူးကိုနားလည္ျခင္း သည္ လြန္စြာပင္ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

ေမး။ ကိုယ္ေတာ့္အေနနဲ႕ ကမ္ၻာတစ္၀ွမ္းက ရဟန္းတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈေတြကိုဘယ္လိုကိုင္ တြယ္ေနပါသလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။

ပုပ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ လူနည္းစုကို ကာကြယ္ေပးေသာေကာ္မရွင္(၀န္ႀကီးဌာန) ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္ကေလးသူငယ္ေတြ အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈကိုေတာ့ လုံး၀သည္းမခံဘူး။ ၾကားသိရရျခင္း ခ်က္ခ်င္း အေရးယူမယ္။အဲဒီေကာ္မရွင္က ေစာ္ကား မႈ ေတြကိုကိုင္တြယ္ဖို႕သက္သက္မဟုတ္ဘဲ၊ ကာကြယ္ေပးဖို႕တာ၀န္လည္း ပါပါတယ္။ ရဟန္းေတြရဲ႕တာ၀န္ဟာျဖဴစင္သန္႕ရွင္းတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကိုခရစ္ေတာ္နဲ႕ေတြ႕ဆုံလာ ေအာင္ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမယ့္အစား ဖ်က္ဆီး တာဟာခရစ္ေတာ္ေယဇူးဘုရားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ျခင္းကို ဖ်က္ဆီးတာနဲ႕အတူတူ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးေစာ္ကားမႈေတြကိုကၽြန္ေတာ့္ ေရွ႕ကရဟန္းမင္းႀကီးႏွစ္ပါးစလုံးကကိုင္တြယ္ခဲ့ ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။အၿငိမ္းစားရဟန္း မင္းႀကီးေဘေနဒစ္ (၁၆)ကဆုိရင္ ကေလး သူငယ္မ်ားကိုလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားျခင္း ဟာ အျပစ္ကင္းတဲ့သတ္ၱ၀ါကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ ရာဇ၀တ္ဆိုးမႈလို႕ ေခၚေ၀ၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။

ေမး။ အရွင္ဘုရားကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ပုပ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အခုလိုမ်ဳိး အင္တဗ်ဴး အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဂ်ဳိးဇက္

678  Views
Previous: တိုင္တန္းနစ္သေဘၤာျမႇပ္စဥ္တြင္ ေသဆုံးသြားေသာ ကက္သလစ္ရဟန္းေတာ္ ေသာမတ္စ္ ဘိုင္လီစ္ကို ရဟႏ္ၱာအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္
Next: လား႐ႈိးကက္သလစ္သာသနာတြင္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ဦးေရ ႏွစ္စဥ္ ေလွ်ာ့က်လာေနဟု ဆရာေတာ္ဇေဟာင္းက မိန္႕ၾကားေတာ္မူ