အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသမီးတို႕၏ ဖိုမသဘာ၀သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဘုရားလက္ေဆာင္ ျဖစ္သည္ဟု ဘုန္းဘုန္းေမာရစ္ မိန္႕ၾကားေတာ္မူ

005-b

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေမာရစ္ညြန္႕ေ၀က ““ေယာက်ၤား မိန္းမတို႕ ၏ဖိုမသဘာ၀သည္ ဘုရားသခင္က အလြန္ေကာင္းမြန္လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အဆင့္အထိ ဖန္ဆင္းေပးထား ေၾကာင္း”” ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ (၁) ရက္ေန႕က စိန္အန္ေထာ္နီဘုရားေက်ာင္း၀င္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ကက္သလစ္ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဂလိုရီးယားသတင္းဂ်ာနယ္၏ ေဟာေျပာပြဲတြင္ မိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

သူ၏ေဟာေျပာခ်က္အေပၚ၊ ပရိတ္သတ္မိခင္တစ္ဦးက ““ကၽြန္မရဲ႕သမီးမွာ ခင္ပြန္းရွိ ၿပီးေတာ့ ေျမးတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမက္က သေဘၤာသားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္မွာ တျခားအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႕ တြဲေနတယ္လို႕ ၾကားရေတာ့ ကၽြန္မက အရမ္းစိတ္ ပူေနပါတယ္။ အဲဒါဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ”” ဟု ေမးရာ ဘုန္းဘုန္းက ““အဲဒါအေမက စိတ္မပူရဘူးေလ။ စိတ္ပူရမွာက သမီးျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ေႏွာက္ေျပာင္ရင္း လူမႈေရးအေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ စင္ေပၚမွ အေျဖေပး ရခက္သည္ဟု ေျဖေပးေတာ္မူ သည္။

ဘုန္းဘုန္းေမာရစ္က ဆက္လက္ၿပီး ေဟာၾကားရာတြင္ ဖုိမသဘာ၀သည္ ညစ္ညမ္းေသာအရာ၊ ဖုိမမဆက္ဆံျခင္းသည္ ညစ္ညမ္းေသာ အမႈဟူ၍ ယူဆသူမ်ားရွိၾကေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ကုိေလ႔လာၾကည့္ေသာ အခါ ဖုိမသဘာ၀၏ သန္႔ရွင္းျမင္႔ျမတ္မႈကုိ အေျခခံၿပီး သင္ၾကားသည္ကုိေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္က အာဒံ၏နံရုိးကုိထုတ္ ယူ၍ လူမိန္းမကုိဖန္ဆင္း ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႕နံရုိးမွ ဖန္ဆင္းျခင္းသည္ တန္းတူျဖစ္ျခင္း၊ ဂုဏ္ရည္တူျဖစ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပသကဲ့သို႕၊ ရင္ခုန္သံကုိအနီးစပ္ဆုံးခံစားႏုိင္ သူအျဖစ္ ဖန္ဆင္းျခင္းကုိလည္းေဖာ္ျပျခင္း၊ အျပင္မွလာသူမဟုတ္ဘဲ အထဲမွထြက္လာေသာသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ မိမိ၏ကိုယ္ပြားသဖြယ္ ခံစားႏုိင္ပါေသာေၾကာင့္၊ “ငါ႔အရုိးထဲကအရုိး၊ အသားထဲကအသား” ဟူ၍ အာဒံက ေၾကြး ေၾကာ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္”” ဟု အက်ယ္ တ၀င့္ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

လင္မယားတို႕၏ ပင္ကုိယ္သဘာ၀အေၾကာင္းကို ေဟာရာတြင္ “ထုိအေၾကာင္းေၾကာင္႔ေယာက္်ားသည္ မိမိကုိယ္မိဘကုိစြန္႔၍ ခင္ပြန္း၌ မွီ၀ဲသျဖင္႔ ထုိသူတုိ႔သည္တစ္သားတစ္ ကုိယ္တည္းျဖစ္ရလိမ္႔မည္။” (ကမ္ၻာ ၁ း ၂၄) ဟူ၍ေရးသားထားေသာေၾကာင္႔၊ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းသည္ သူတုိ႔အား တစ္လုံးတစ္၀တည္းျဖစ္ေစၿပီး ခဲြျခား၍မရေသာေပါင္းဖက္ျခင္းအျဖစ္ ပဋိ ညာဥ္ျပဳေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွီ၀ဲသည္ ဆုိေသာအသုံးအႏႈန္းက အၿမဲတမ္းအားကုိးေနရသည့္သေဘာ၊ တြယ္ကပ္ေနရသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးစား သည္ႏွင္႔ ေဆးမွီ၀ဲသည္ဆုိေသာအဓိပ္ၸါယ္ကြဲျပားသကဲ႔သုိ႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သဘာ၀တရားအရ မိဘႏွစ္ဦး၏ သားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိဘကုိစြန္႔၍မယားကုိမွီ၀ဲျခင္းအားျဖင္႔ တစ္သားတစ္ကုိယ္ တည္းျဖစ္သြားေသာေၾကာင္႔ ခြဲျခား၍မေရေတာ႔ေသာ သေဘာသဘာ၀ကုိ သမ္ၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။လင္ သၾကားစား မယားခ်ဳိသည့္သေဘာ၊ မယားအခ်ဥ္စား လင္သြားက်ိန္းသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အရွက္တရားအေၾကာင္းကို သုံးသပ္ရာတြင္ ဘုန္းဘုန္းက “ထုိသူလင္မယားႏွစ္ဦးသည္ အ၀တ္မ၀တ္ဘဲေန၍၊ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင္႔ ကင္းလြတ္ၾက၏” (ကမ္ၻာ ၂ း ၂၅) ဟူ ေသာက်မ္းစကားက သူတုိ႔၏မူလအျပစ္ကင္းစင္မႈကုိေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ရာ၊  သူတုိ႔ႏွစ္ဦးၾကားတြင္ ဖုံးကြယ္ထားစရာမရွိ ရုိးသားပြင္႔လင္းသည့္သေဘာကုိေဖာ္ျပျခင္းပါေၾကာင္း၊ သူတုိ႔၏ခႏ္ၶာကုိယ္သည္ လူ႔ဂုဏ္သိက္ၡာကို  အျပည့္ အ၀ေဖာ္ျပေပး ၿပီးတစ္ဦးကုိတစ္ဦးအျပန္အလွန္ေပးေသာ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ရွက္ေၾကာက္စရာမလုိေၾကာင္း၊ အရွက္တရား ဟူသည္ ကိုယ္မလုံေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စိတ္မလုံေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္”” ဟု မီးေမာင္းထိုးျပ ေတာ္မူသည္။ ၀၀၅ ၀င္းလႈိင္ဦး

468  Views
Previous: ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စာေပးစာယူထူးခၽြန္ေအာင္လက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္
Next: ခရစ္စမတ္ပြဲေန႕တြင္ ႐ုံးပိတ္သူ၊ ပြဲက်င္းပေသာမူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ဘ႐ူႏိုင္းဘုရင္က ေထာင္ဒါဏ္ (၅) ႏွစ္ သတ္မွတ္