ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚသို႕ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ေရႊစင္ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္က်င္းပ

thant
ထန္တလန္၊ မတ္လ ၇၊ ၂၀၁၆

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕သို႕ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ႏွစ္ (၅၀) ေရႊစင္ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ကို မတ္လ ၆ ရက္ေန႕က ထန္တလန္ၿမိဳ႕ရွိ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ၄င္းပြဲေတာ္သို႕ ဟားခါးကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး လူစီအူးစ္ဟရယ္ကုန္း၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားအျပင္ ၄င္းၿမိဳ႕ေပၚရွိဂိုဏ္းကြဲ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားလည္း တက္ေရာက္လာၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

၄င္းဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အိမ္ရွင္ျဖစ္ေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းဦးထလာမန္းအား တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ““ဘာသာတူအိမ္ေျခက ၁၀ အိမ္ေလာက္ပဲရွိတာ။ ပြဲလာတဲ့ဘာသာ၀င္ေတြက ထင္တာထက္မ်ားတာမို႕ အ့ံၾသလို႕မဆုံးသလို ဘယ္ လိုေပ်ာ္မွန္းမသိဘူး”” ဟု ပီတိစကားကို ေျဖၾကားေပးသည္။ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံးတာ၀န္က်ေသာ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ ႀကီး၏အမည္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး တြမ္ေပါျဖစ္ၿပီး လက္ရွိေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမွာ ေထာင္က်ယ္အိုထန္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ (၉) ခုထဲက တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ထန္တလန္ၿမိဳ႕သည္ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား အမ်ားဆုံး ေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ၄င္းၿမိဳ႕ထဲတြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဟူၿပီး မိသားစု တစ္ခုသာ ရွိခဲ့သည္မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိဟု ဆိုရေပမည္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ႏွရိန္းရြာမွ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္စစ္မႈထမ္းအၿငိမ္းစားတခ်ဳိ႕ တို႕သည္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ၄င္းၿမိဳ႕ေပၚမွ ေဒသခံရဟန္းတစ္ပါးႏွင့္ကိုရင္တစ္ပါးတို႕ ႏွင့္ ထန္တလန္ေက်ာင္းထိုင္နယ္မွ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ဦးေရသည္ ရာဂဏန္းသာ ရွိေသးေသာ္လည္း ရဟန္း (၃) ပါး ထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ၀၁၄ ကုန္ဇမႈန္း

848  Views
Previous: ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဘာသာတြဲလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လမ္းၫြန္မႈထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ကြဲလြဲမႈျဖစ္
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ကမၻာ့မိသားစုဓမၼညီလာခံကို အေျခခံေသာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား၏ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း” ဟူေသာ စာခၽြန္ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူ