ေတာင္ႀကီးဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီလီအိုအားသိုက္ အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

38

ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၁၂၊ ၂၀၁၆
ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္းက ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘာစီးလီအိုအားသိုက္ အား မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔၌ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့မႈကို တင္ဆက္ေပး လိုက္ပါသည္။
ေမး။    ကိုယ္ေတာ့္ေတာင္ႀကီးသာသနာမွာရွိေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိုလုပ္ေန ပါသလဲ။
ေျဖ။    ေတာင္ႀကီးသာသနာမွာရွိေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက် မလုပ္ႏုိင္ေသး ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဆုိရင္အခ်ိန္ (၂) ရက္ပဲ ရခဲ့ပါတယ္။
ေမး။    ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္သာသနာမွာ ဦးေန၀င္းအစိုးရကျပည္သူပိုင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ သာသနာပိုင္ စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ အေဆာက္အဦေတြကိုျပန္ရဖို႔ အစီအစဥ္ဆြဲထားတာ မ်ားရွိပါသလား။
ေျဖ။    အစိုးရက ျပည္သူပိုင္အျဖစ္သိမ္းဆည္းခဲ့တဲ့ သာသနာပိုင္စာသင္ေက်ာင္းေတြနဲ႔ အေဆာက္အဦေတြကိုျပန္ရဖို႔ အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မေ၀းေသးတဲ့ အတိတ္ကာလေတြက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး႑မွာ သာသနာက ဘယ္ေလာက္အထိ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ သာဓကေတြရွိခဲ့တာပဲ။ ဒီကေန႔လည္း စုေပါင္းၿပီးႀကဳိးစားရင္ျဖစ္ႏုိင္ ပါတယ္။ မေျပာတတ္ ဘူး၊ ေတာင္းတဲ့လူကေတာင္းေပမယ့္ ေပးတဲ့လူကေပးႏုိင္မွကုိး။
ေမး။    ကိုယ္ေတာ္က ဥက္ၠဌတာ၀န္ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သမ္ၼာက်မ္းစာေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး လုပ္ေဆာင္ေနမႈအေပၚအားရပါသလား။
ေျဖ။    ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သမ္ၼာက်မ္းစာေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သားေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ အားရပါတယ္၊ အားငယ္ ရတာက သမ္ၼာက်မ္းစာေကာ္မရွင္ကုိ တာ၀န္ယူတဲ့ကုိယ္က သူတုိ႔ကုိ အျပည့္အ၀ အကူအညီမေပးႏုိင္ခဲ့တာတစ္ခုပါပဲ။
ေမး။    ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးကက္သလစ္ဓမ္ၼေဟာင္းက်မ္းကို ဘာသာျပန္ေနတာ ေနာက္ဆုံးဘယ္အဆင့္ေရာက္ၿပီလဲ။
ေျဖ။    ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးကက္သလစ္ဓမ္ၼေဟာင္းက်မ္းကို ဘာသာျပန္ေနတာက ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဘာသာျပန္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးျဖစ္တဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေအးေက်ာ္က ႀကဳိးစားၿပီး ဘာသာျပန္ ေရးသားေနပါတယ္။ အဆုံးသတ္ ေတာ့မယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။
ေမး။    လက္ရွိဆရာေတာ္ရဲ႕လုပ္ငန္းအေပၚမွာ ဘယ္အရာက အေအာင္ျမင္ ဆုံးလဲ။ အခက္အခဲေတြက ဘာလဲ။
ေျဖ။    ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေတြအေပၚမွာ လူတကာ ခ်ီးမြမ္းေလာက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တာမရွိလုိ႔ အေအာင္ျမင္ဆုံး ဆုိတာလည္း မခံစားမိေသးပါဘူး၊ အခက္အခဲေတြကေတာ့ မ်ားပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ ကုိယ့္အေပၚနားလည္ေပးတဲ့ လုပ္ေပၚကုိင္ဘက္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ ဘုန္းႀကီး ေတြ၊ သီလရွင္ေတြရွိေနေသးလုိ႔သာ ခံသာတာလုိ႔ဆုိရမွာေပါ့။
ေမး။    ဆရာေတာ္ႀကီးအေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံး (သို႔) ေတာင္ႀကီး သာသနာ အဆင့္အေနနဲ႔ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာအစီအစဥ္မ်ား ရွိၿပီလဲ။
ေျဖ။    ပညာေရးက႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနားယူသြားတဲ့ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕မူအတုိင္း ပညာေရးကို ဦးစားေပးဆုိၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ စီမံကိန္းရယ္လုိ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အေကာင္ အထည္ မေဖၚႏုိင္ေသးေပမယ့္ သာသနာေတာ္ရဲ႕ အစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားေနပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔လည္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။
ေမး။    ေတာင္ႀကီးသာသနာမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ဘာသာတူေတြရဲ႕ အသင္းေတာ္အေပၚပါ၀င္မႈ၊ ၀ိညာဥ္ေရးဆုိင္ရာ ရင့္က်က္မႈေတြကုိ သုံးသပ္ေပးပါ။
ေျဖ။    ေတာင္ႀကီးသာသနာမွာရွိေနၾကတဲ့ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အသင္းေတာ္အေပၚပါ၀င္မႈလုိ႔ ေျပာရင္ သူတို႔တစ္ေတြရဲ႕ ဆုေတာင္း ေမတ္ၱာအားျဖင့္ ပါ၀င္မႈအတြက္ကုိေတာ့ ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ။ တစ္ျခားလုပ္ငန္းကုိင္ငန္းေတြမွာ ပါ၀င္မႈကုိေတာ့ အားနည္းေနေသးတယ္လုိ႔ ဆုိရမွာေပါ့။ ဒါကလည္း ဦးေဆာင္တဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေပၚမွာအမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။ လက္ရွိရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မိန္႔ဆုိသလုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က ကုိယ္သုိးေတြၾကားထဲကိုသြားၿပီး သုိးေတြရဲ႕ရနံ႔  စြဲကပ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရအုံးမွာေပ့ါ။ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေရးဆုိင္ရာ ရင့္က်က္မႈကုိ သုံးသပ္ဖုိ႔ဆုိတာထက္ သူတုိ႔ထဲမွာ သဒ္ၶါတရားရွိတဲ့ ဘာသာ၀င္ေတြ၊ ဘုရားတရာၾကည္ညိဳတဲ့ ဘာသာ၀င္ေတြ၊ စိတ္ေကာင္းႏွလုံးေကာင္းရွိတဲ့ ဘာသာ၀င္ေတြရွိ ေနေသးတယ္လုိ႔ပဲ ေျပာပါရေစ။
ေမး။    ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး  ဆိုင္ရာသာသနာ့ခုံ႐ုံး ရွိသင့္ၿပီလို႔ယူဆ ပါသလား။ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ။    ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သာသနာ့ခုံ႐ုံး National Tribunal Center ဆုိတာရွိရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပ့ါ။ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ကုိေတာ့ အခ်ိန္အခါနဲ႔ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ သုံးသပ္မႈအေပၚၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ရမယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္။
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္။    အခုလိုမ်ဳိး ေမးျမန္းခ်က္ေတြကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူတဲ့အတြက္ ဆရာေတာ့္ ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဆရာေတာ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။         ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္း

1338  Views
Previous: “ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တြင္ Dogma ယုံၾကည္ရာအခ်က္ေပါင္း ၂၅၅ ခုရွိသည္” ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒါမိနစ္သက္တင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူ (ဒုတိယပိုင္း)
Next: “အျပစ္ရွိတယ္ဆိုတာကို လူသားေတြက လက္မခံဘူးဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕လူ႕အျဖစ္ယူျခင္းဟာ အလကား ျဖစ္မယ္” ဟု ဆိုေသာ ပိုလန္ႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီး စတာနီစေလာ္ဂါေဒကီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း