ဘုရားသခင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံႏိုင္ရန္အတြက္ တိတ္ဆိတ္ျခင္းလုိအပ္သည္ဟု ကာဒီနယ္ဆာရတ္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူ

19667623_2010520519183282_543780009296982962_o

ေရာမ၊ ေမလ ၂၅၊ ၂၀၁၇ CNA

ရဟန္းအမတ္ ဆရာေတာ္ႀကီးဆာရတ္က အသင္းေတာ္သည္သာ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို လိုအပ္သည္ မဟုတ္ဘဲ တိတ္ဆိတ္ေသာေန ထိုင္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို နားေထာင္ျခင္း သည္အထိ ေရာက္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

ကာဒီနယ္ဆာရတ္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔က မိမိတို႔ဟာ ေျပာရမယ္၊ တစ္ခုခုလုပ္ေနရမယ္။ လႈပ္ရွားေနရမယ္ ဆိုတာကို ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိတ္ဆိတ္ျခင္းဟာ ရွိခိုးကုိးကြယ္ မႈျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာင္းျမတ္မႈျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟုရွင္းျပေတာ္ မူသည္။

ကာဒီနယ္ဆာ ရတ္သည္ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ ဘုရားရွိခိုး ျခင္းႏွင့္ စကၠရမင္းတူးမ်ား ၀ိနည္းဆိုင္ရာ ဌာန၏ ဥကၠဌျဖစ္ ေတာ္မူသည္။ ကာဒီ နယ္ဆာရတ္က “တိတ္ဆိတ္ျခင္းသည္ လြန္စြာပင္ အက်ဳိးထိေရာက္ မႈရွိတယ္။ ၄င္းတိတ္ ဆိတ္ျခင္းက ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သုံးသပ္ခြင့္၊ သိရွိေလ့ လာခြင့္၊ နားေထာင္ခြင့္နဲ႔ ဘုရားသခင္ ကိုလည္း နားေထာင္ခြင့္ ေပးပါတယ္” ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

ကာဒီနယ္ ဆာရတ္က “ဆူညံျခင္း၏႐ိုက္ ခတ္ျခင္းကို အန္တုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားရွိခိုးခ်ိန္မွာပဲ ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို လိုအပ္တာ မဟုတ္ဘဲ စာအုပ္ဖတ္တဲ့အခါ သံစဥ္ျမဴးစစ္ေတြကို နားဆင္တဲ့အခါမွာလည္း ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းဟာ လိုအပ္ပါတယ္။ အနားယူဖို႔အတြက္ လည္း ဆိတ္ၿငိမ္ျခင္းကို လိုအပ္ပါတယ္။ တိတ္ဆိတ္ျခင္းက မိမိ၏အသြင္းစိတ္ကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ရရွိ ေစပါတယ္” ဟု မိမိေရး သားထုတ္ေ၀ ေသာ “တိတ္ဆိတ္ျခင္း ၏တန္ခိုး” ဟူေသာ စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးသားထားသည္။

ကာဒီနယ္ဆာရတ္က “လူေတြဟာ စိတ္ညစ္ရတဲ့ အေျခအေန ေတြကို ရင္ဆိုင္ရတတ္တယ္။  ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဘ၀မွာ မနက္မိုးလင္း ကေန မိုးခ်ဳပ္တဲ့အထိ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို မရႏိုင္ၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေကာ္လဟာလေတြ၊ သတင္းေတြ၊ ေရဒီယိုေတြနဲ႔ တယ္လီဖုန္းေတြ ကိုပဲနားေထာင္ၾကရတယ္။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာဘုရားရွင္နဲ႔ေတြ႔ဆုံႏိုင္ဖို႔အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ဖို႔အ တြက္တိတ္ဆိတ္ျခင္း ကိုလိုအပ္ၾကပါတယ္” ဟု အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသားထား ေတာ္မူသည္။

288  Views
Previous: ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုလည္း မဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံကာဒီနယ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ၿပီ
Next: ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏တန္ခိုးႀကီးျခင္းကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကာဒီနယ္နီေကာ္လပ္စ္က မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူ