လူသာရန္အသင္းေတာ္ႏွင့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္တို႔အၾကားတြင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ေတာ္ကို အျပန္အလွန္ပင့္ယူခြင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဟု ဆြီဒင္ကာဒီနယ္မိန္႔ၾကား

20479916_2025154334386567_2280696344534149879_n

ဆြီဒင္၊ ဇြန္လ ၃၀၊ ၂၀၁၇ CNA

ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ကာဒီနယ္ အန္ေဒအာဘို ေရလီအူးစ္က လူသာရန္အ သင္းေတာ္ႏွင့္ ကက္သလစ္သာ သနာေတာ္တို႔အ ၾကားတြင္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ အေသြးေတာ္ႏွင့္ အသားေတာ္ ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မုန္႔ေတာ္ကို အျပန္အလွန္ပင့္ ယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေသးေၾကာင္းျဖင့္ မိန္႔ၾကားေတာ္ မူလိုက္သည္။

ကာဒီနယ္ အန္ေဒအာ ဘိုေရလီ အူးစ္က “ဆြီဒင္ႏိုင္ငံဟာ လူသာရန္ ခရစ္ေတာ္ဂိုဏ္းကြဲမ်ား၏ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသာရန္အသင္း ေတာ္စတင္ခြဲ ထြက္ေသာ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ဦး ေရသည္ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ သာရွိေၾကာင္း၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံထဲတြင္ လူသာရန္အ သင္းေတာ္ႏွင့္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ အေသြးေတာ္ႏွင့္ အသာ ေတာ္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မုန္႔ေတာ္ကို အျပန္အလွန္ပင့္ ယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္မွာ ၾကာေနၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း လူသာရန္အသင္း ေတာ္ဘက္က ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ အေသြးေတာ္ႏွင့္ အသားေတာ္ျဖစ္ေသာ  ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္မုန္႔ေတာ္အေပၚ ထားရွိေသာ ယုံၾကည္ခ်က္သည္ မိမိတို႔ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ယုံၾကည္ ခ်က္ႏွင့္ကြဲလြဲေနေသာေၾကာင့္ ဒီအသင္းေတာ္ႏွစ္ ခုအၾကားတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ မုန္႔ေတာ္ကို အျပန္အလွန္ပင့္ယူျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျဖၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

ကာဒီနယ္ အန္ေဒအာဘိုေရ လီအူးစ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္၌ မိမိ၏ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ လူသာရန္အသင္း သားမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကာဒီနယ္ အန္ေဒအာ ဘိုေရလီအူးစ္က “ကၽြႏ္ုပ္သည္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘ၀၌ပင္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္သူငယ္ မ်ားရွိခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကက္သလစ္ သီလရွင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖင့္ မိမိသည္ ကက္သလစ္ယုံၾကည္ ျခင္းကို ပိုမိုႏွစ္သက္လာၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းကို ၿပီးဆုံးေသာအခါ အသက္ (၂၀) အရြယ္တြင္မူ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္သို႔ ကူးေျပာင္း လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္တြင္မူ မိမိက ကက္သလစ္ ရဟန္း ျဖစ္လိုေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္ႀကီးအား ေလွ်ာက္ထားရာ ဆရာေတာ္ႀကီး ခဏေစာင့္ဆိုင္းေစခဲ့ရာ ကာမလိုက္ ကက္သလစ္သူေတာ္စင္ အသင္း၀င္း တစ္ပါးႏွင့္ စတင္ေတြ႔ဆုံၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းအသင္း ဂိုဏ္း သို႔၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းသိကၡာ ကိုရရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္မူ ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာဟန္ ေပါလူး (၂) ကမိမိအား ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ အေတာ္ဟြမ္ၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ဘ၀သည္ လုံး၀ေျပာင္းလဲ သြားၿပီး ျပည္သူမ်ား အၾကားထဲတြင္ ၀င္ေရာက္ လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္” ဟု မိမိ၏ဘ ၀ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ေျပာင္းေျပာဆို ေတာ္မူသည္။

398  Views
Previous: လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံေသာ ေယာက်ၤားမ်ားႏွင့္ လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံေသာမိန္းမမ်ားက မိမိတို႔အေခၚခံလိုသည့္အတိုင္း ေခၚေ၀ၚသင့္သည္ဟု ကာဒီနယ္ ဘေလ (စ္) ဂ်ဳပိက မိန္႔ၾကားေတာ္မူ
Next: အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ၾကပ္မတ္ေပးပါ