ဗာတီကန္နန္းေတာ္က လက္ထပ္ျခင္းမဂၤလာျမတ္က်င္းပခြင့္ကို သီလရွင္တစ္ပါးအား ဦးေဆာင္က်င္းပခြင့္ေပး

_n

ဗာတီကန္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ CNS

ရဟန္းမင္း ႀကီး႐ုံးေတာ္က ကက္သလစ္ ရဟန္းမရွိ၊ရွား ပါးေသာေနရာ တစ္ခု၌ လက္ထပ္ျခင္း မဂၤလာျမတ္ (စကၠရမင္း) ကို ခံယူလိုေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံ တို႔အတြက္ သီလရွင္ တစ္ပါးအား ဦးေဆာင္က်င္း ပေပးခြင့္ျပဳ လုိက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဤကဲ့သို႔ သီလရွင္ တစ္ပါးက ကက္သလစ္ခရစ္ ယာန္ဘာ သာ၀င္ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီး တို႔အားလက္ ထပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေသာေနရာ သည္အာဖရိ ကႏိုင္ငံရွိ ဂြီဘက္ဂိုဏ္း အုပ္သာသနာ တြင္ျဖစ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ ႀကီး ဒိုရိလာ မိုရီယာက ကက္သလစ္ရ ဟန္းမရွိ၊ ရွားပါးေသာေန ရာတစ္ခု၌ လက္ထပ္ျခင္း မဂၤလာျမတ္ ကို ခံယူလိုေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံ တို႔အား သီလရွင္မွ ဦးေဆာင္က်င္း ပေပးခြင့္ကို ျပဳလုပ္ခြ င့္ျပဳရန္ ရဟန္းမင္း ႀကီး႐ုံးေတာ္သို႔ အခြင့္ေလွ်ာက္ ပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔အခြင့္ ေလွ်ာက္ပန္ ခဲ့ျခင္းအေပၚ ရဟန္းမင္း ႀကီးက အခြင့္ျပဳ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ရ ဟန္းမင္းႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚ သတင္းေထာက္မ်ားက ဆရာေတာ္ ႀကီး၏သုံးသပ္ ခ်က္ကို ေမးျမန္းရာ ဆရာေတာ္ႀကီးက “တကယ္ေတာ့ ရဟန္းမင္းႀကီးက ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ ထဲမွာ အမ်ဳိးသ မီးေတြရဲ႕ပါ၀င္မႈအခန္း က႑ကို ပိုၿပီးျမင့္ တင္ေပးျခင္း တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ လို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားေပးေတာ္ မူလိုက္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဆရာေတာ္ ႀကီး ဒိုရိလာမို ရီယာက “တကယ္ေတာ့ ကာႏြန္ဥ ပေဒ က ရဟန္းမရွိ၊ ရ ဟန္းရွားပါး တဲ့ေနရာမွာ သာမန္ကက္ သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္တစ္ဦး ကေတာင္ လက္ထပ္ျခင္း မဂၤလာျမတ္ကို က်င္းပေပး ခြင့္ျပဳ ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သီလရွင္ တစ္ပါးက ဒီလိုက်င္း ပေပးတာဟာ ထူးဆန္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရဟန္းရွိရဲ႕သားနဲ႔ သီလရွင္ကို လက္ထပ္ျခင္းေပး ခိုင္းရင္ေတာ့ ေျပာစရာျဖစ္ လာမွာေပါ့” ဟု သတင္းေထာက္ မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖ ၾကားေတာ္ မူလိုက္သည္။

ဆရာေတာ္ ႀကီး ဒိုရိလာ မိုရီယာက “ကၽြန္ေတာ့္သာ သနာနယ္က မိုင္ေပါင္း (၉၃၀၀) စတု ရန္းမိုင္ေတာင္ က်ယ္၀န္း တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဟန္းပိုင္ သာသနာက (၃၅) ခုရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရဟန္းက (၁၆) ပါးပဲရွိေတာ့ သီလ ရွင္ေတြက (၇၅) ပါးရွိၾက တယ္။ ဦးပဥၥင္း တစ္ပါးမွ မရွိ ဘူး။ ေႏြရာသီ ဆိုရင္ ရဟန္းေတြ ပိုၿပီးရွား ပါးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လိုအပ္တဲ့ မဂၤလာျမတ္တ ခ်ဳိ႕ကို မိမိဘာသာ ၀င္မ်ားအား ေပးႏိုင္ရန္ အ တြက္သီလ ရွင္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး ဖို႔အတြက္ ရဟန္းမင္း ႀကီးဆိုင္ရာ ဘုရားရွိ ခိုးျခင္းႏွင့္မဂၤ လာျမတ္ ဌာနကို ေမလ တုန္းက အခြင့္ေတာင္းေတာ့ အဲဒီဌာနကကၽြန္ေ တာ့ကို (တစ္လ အၾကာ) ဇူလိုင္လ ထဲမွာ အခြင့္ျပဳလိုက္ တာျဖစ္ပါတယ္”ဟု သတင္းေထာက္ မ်ား အား ရွင္းျပေပးေတာ္ မူသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လက္ထပ္ျခင္း မဂၤလာျမတ္ကို က်င္းပေပးခြင့္ ရရွိထားေသာ သီလရွင္တီေဖာ့က “အစကေတာ့ ဒီလိုက်င္း ပေပးခြင့္ ရမယ္မ ထင္ မိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို က်င္းပခြင့္ရ တာဟာ ကၽြန္မအတြက္ ႀကီးမားတဲ့သာ သနာျပဳ လုပ္ငန္းတစ္ ခုကို လုပ္ခြင့္ရ သြားသလို ဘာသာ တူေတြအ တြက္လည္း ေကာင္းတယ္။ သာသနာအ တြက္လည္း စမ္းသပ္မႈတစ္ ခုျဖစ္သြား ပါတယ္။ ေနာင္လည္း လိုအပ္တဲ့ေ နရာမွာ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံျဖစ္ မယ့္သူေတြကို လက္ထပ္ျခင္း မဂၤလာျမတ္ကို  က်င္းပေပးေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” သတင္းေထာက္ မ်ားအား ေျဖၾကား လိုက္သည္။

130  Views
Previous: သာသနာျပဳရာတြင္ သမား႐ိုးက်နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ အသုံးမျပဳရန္ ဆရာေတာ္အသစ္မ်ားအား မိန္႔မွာေတာ္မူ
Next: နာတာရွည္ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ေဆးျဖင့္ထုိးသတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္သူေတာ္စင္ဂိုဏ္းတစ္ခုအား ရာဇသံေပး