အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထုတ္) (၂၀၁၇) ခုႏွစ္အတြင္းက ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္အေျခအေနကို အစီရင္ခံျခင္း

 

ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္ကို ေဖ့စ္ဘုတ္မွ လည္းေကာင္း၊ ဂ်ာနယ္ အင္တနက္စာမ်က္ႏွာ မွလည္းေကာင္း၊ ပုံႏွိပ္စာရြက္မွ လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူဖတ္ ရႈအားေပးၾက   ပါေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိဂ်ာနယ္ဖတ္ ပရိသတ္မ်ား အားလုံးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လိုရာဆႏ္ၵျပည့္၀လ်က္ လူမႈဘ၀အျဖာျဖာ ေအာင္ျမင္ၾက ပါေစေၾကာင္းျဖင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ လိုက္ပါတယ္။

ထုံးစံအတိုင္း ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလကို ေရာက္တိုင္း၊ ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္၏ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ အယ္ဒီတာ ခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္အေ နျဖင့္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အ တြင္းက ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာ နယ္၏ အေရာင္း အ၀ယ္၊ ျဖန္႔ခ်ီမႈနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား (ေစ်းကြက္ အေျခအေန) မ်ားကိုအ  နည္းငယ္အစီရင္ခံလိုပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔ ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ဂ်ာနယ္ဖတ္ပရိ သတ္မ်ားအား အစီရင္ခံရ သလဲဆိုရင္၊ ဒီဂ်ာနယ္ဟာ ခင္မ်ားတို႔ဂ်ာနယ္ဖတ္ပရိသတ္ မ်ားက အားေပးေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ တာျဖစ္ တာမို႔၊ ဒီဂ်ာနယ္ဟာ ခင္မ်ားတို႔ပိုင္ တဲ့ဂ်ာနယ္ လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားတဲ့အတြက္ ဒီဂ်ာနယ္ရဲ႕လက္ရွိ အေျခအေနကို ဂ်ာနယ္ဖတ္ ပရိသတ္မ်ားလည္း သိသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အ  ေနနဲ႔ ခံယူတဲ့အတြက္ အစီရင္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အေျခအေနတြင္မူ၊ ဒီဂ်ာနယ္ကို ပိတ္ပင္ထားတဲ့ က်ဳိင္းတုံ၊ ပုသိမ္နဲ႔ မႏ္ၱေလး ဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါးတို႔ကေတာ့ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ကေန ဒီႏွစ္အထိ ဆက္လက္ပိတ္ ပင္ထား ဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းပိတ္ပင္ထားတဲ့သာသနာ (၃) ခုထဲမွ ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္ကို ၀ယ္ယူဖတ္႐ႈလိုသူမ်ားက ဘုရားရွင္ရဲ႕ လမ္းျပမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ လူဦးေရတိုး လာၿပီး ျဖန္႔ခ်ီေပး မယ့္သူမ်ားလည္း ဆက္လက္ေပၚထြက္လာၾကပါတယ္။

ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလုံးေစ်းကြက္ အေျခအေန ကိုတင္ျပရေသာ္ တခ်ဳိ႕ေသာနယ္မ်ား (လား႐ႈိး၊ ဖယ္ခုံ၊ ေတာင္ႀကီးနဲ႔ ဖားအံၿမိဳ႕တို႔) တြင္မူ ဂ်ာနယ္ကို   ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ေပးေနၾကသူမ်ားက လူမႈဘ၀ အေျခအေနအေၾကာင့္ တျခားနယ္မ်ား သို႔ေျပာင္းသြားၾကၿပီး ေနာက္ ၄င္းၿမိဳ႕ (၄) ခုတြင္မူ ေရာင္းခ်ေပး မည့္သူမ်ားကို ထပ္မံရွာမရျဖစ္ေနေသး ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏အဓိက၀င္ေငြတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုမူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္ (၂) ခု ထပ္ရရွိလာၿပီး လစဥ္ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းမႈသည္ (၄) ခု ရွိလာပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားနဲႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကက္သလစ္သာ သနာေတာ္ရဲ႕သြင္သင္ခ်က္ေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ဥပေဒ ပညာေပး က႑ေတြကို တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ကို လစဥ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကက္သလစ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုက (၂၀၁၇) ခုႏွစ္မွာ ေငြက်ပ္ကိုးဆယ္ေျခာက္သိန္းတိတိ (၉၆၀၀၀၀၀) ကို ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ လႈဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနကို တင္ျပရေသာ္၊ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္၏ အျမတ္ေငြသည္ (၂၀၁၆) ခုႏွစ္အျမတ္ေငြထက္ ပိုမ်ားၿပီး တခ်ဳိ႕ေသာအျမတ္ေငြသည္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြက္ က်ပ္ (၁၅) သိန္းကို လႈဒါန္းၿပီး က်န္ေသာအျမတ္ေငြကိုမူ၊ ဂ်ာနယ္၏ေရရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္ ၿပီး ေစ်းနည္းေသာေျမကြက္မ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမပ္ႏွံထားပါေၾကာင္းႏွင့္ ဤဂ်ာနယ္လုပ္ငန္းသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ ေနေၾကာင္းျဖင့္ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ကို ၀ယ္ယူအား ေပးၾကသူမ်ားအား အသိေပးလိုပါသည္။

ဂ်ာနယ္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အသိေပးလိုတာကေတာ့၊ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္သည္ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္မွာ လည္း လက္ရွိျဖန္႔ခ်ီေစ်းႏႈန္း (တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀) အတိုင္းသာ ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျဖင့္ အစီရင္ခံရင္း ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ကို ဖတ္ရႈအားေပးေနၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးလည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ဆက္လက္၀ယ္ယူအားေပးေနၾကပါလို႔ ဖိတ္ေခၚရင္း၊ ဤဂ်ာနယ္ကို အားေပးျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ေပးၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဓမ္ၼဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ဖတ္႐ႈၾကေသာဘာသာတူညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ်ား အားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။

အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

111  Views
Previous: နာတာရွည္ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအား ေဆးျဖင့္ထုိးသတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္သူေတာ္စင္ဂိုဏ္းတစ္ခုအား ရာဇသံေပး
Next: ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားေရြးခ်ယ္ေၾကညာျခင္း Persons of The Year 2017