ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိစစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏အလွဴေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း (၁၃၃၀) ကို အစိုးရထံေပးအပ္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၃၊ ၂၀၁၈

ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌အာဆာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သတ္ျဖတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးၾကေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုက္ၡသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း (၁၃၃၀) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရထံသို႕ လွဴဒါန္းေတာ္မူလိုက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
၄င္းလွဴဒါန္းေငြကို ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ရဟန္းမင္းအမတ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက သာသနာေရး ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကိုအား ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႂကြ ေရာက္ေပးအပ္ေတာ္မူခဲ့သည္ဟု ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ၏လူမႈကြန္ယက္ေဖ့ဘုတ္တြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ္လည္း မည္မွ်လွဴဒါန္းသည္ကိုမူ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။
၄င္းလွဴဒါန္းေငြပမာဏႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္း က သာသနာေရး ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိေသာ ဦးဆန္း၀င္းအား ဇြန္လ (၇) ရက္ေန႔က တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ ““ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိဒုကသည္မ်ားအတြက္ အလွဴေငြ ေပးအပ္ပါတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ အလွဴေငြကေတာ့ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၁၃၃၀) က်ပ္တိတိျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အလွဴေငြကို ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ႂကြေရာက္ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေငြကို ဘယ္လိုအသုံးျပဳမလဲ ဆိုတာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔တိုင္ပင္ေနပါတယ္။ မ ၾကာခင္မွာ ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ဆႏ္ၵအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕ ရွိပါတယ္”” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။
ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိဒုက္ၡသည္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရထံ လွဴဒါန္းေသာေငြသည္ ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ရေသာ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းျဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္း ရပါသည္။
ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္သည္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ဦးေဆာင္ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖင့္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ႂကြျမန္းေတာ္မူခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိက်ဳိက္ၠဆံကြင္းႏွင့္ စိန္ေမရီ ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း တို႔တြင္ လူထုႏွင့္အတူဘုရား၀တ္ျပဳတရားေဟာျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေနျပည္ ေတာ္သို႔ ႂကြျမန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမ္ၼတဦးထင္ေက်ာ္ဦးေဆာင္သူအစိုးရအဖြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း သြားေရာက္ဂရ၀ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။ ၀၀၂ ကုန္ဇမႈန္း

116  Views
Previous: ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္အသင္းေတာ္တြင္တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းခုံရုံး National Marriage Tribunal ကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္
Next: ကာဒီနယ္ (ရဟန္းမင္းအမတ္) မ်ားသည္ ၾသဇာ ရွိၾကသည္။