ပါလက္စတိုင္းအစိုးရက ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕အား ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမထဲတြင္ ထည့္ႏိုင္ေရး ဗာတီကန္အစိုးရအား အကူအညီေတာင္းခံ

ဗာတီကန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၈ CNA

ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရာယအာမာလာကီက ဗာတီကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး  ကာဒီနယ္ပါ႐ိုလင္းအား ဗာတီကန္နန္းေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆) ရက္ကေတြ႕ဆံုၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံက သိမ္းပိုက္ထားေသာ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕အား  ပါလက္စတိုင္း ပိုင္နက္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ေရး ကူညီေပးရန္  အကူအညီ ေတာင္းခံလိုက္ သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရာယအာမာလာကီက “ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ရဲ႕အေျခအေနဟာ  ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ ေတြနဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနတယ္ ဆိုတာကို နား လည္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဗာတီကန္နန္းေတာ္ကေန ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ခရစ္ယာန္မ်ား ညီလာခံကို က်င္းပေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံရဲ႕အသံဟာ အလြန္အေရးႀကီး တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕လိုပါတယ္” ဟု ဗာတီ ကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ အၿပီး သတင္း ေထာက္မ်ားအား ရွင္းျပသည္။

ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ရာယအာမာလာကီက ဗာတီကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး  ကာဒီနယ္ ပါ႐ိုလင္းအား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ အေမရိကန္ သမ္ၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕အား အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အတည္ျပဳေၾကညာၿပီးေနာက္ျဖစ္ေပၚလာ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပါလက္ စတိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ရာယအာမာ လာကီက “အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရမ့္က ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ အား အစၥ ေရးႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အ ျဖစ္ အတည္ျပဳေၾကညာျခင္းဟာ ဂ်ဴးဘာသာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းကိုသာ အက်ဳိးရွိေစၿပီး တျခားခရစ္ယာန္ဘာသာမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနျခင္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သလို အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးျခင္းကိုလည္းပ်က္စီးေစသည္ဟု ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာဒီနယ္ပါ႐ိုလင္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံအၿပီး ပါလက္စတိုင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရာယအာမာလာကီက “ဗာတီကန္နန္းေတာ္က ဒီေတြ႕ဆုံျခင္းထဲမွာ ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ေဂ်႐ုစလင္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈရွိေနေၾကာင္းကို မိမိအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါေၾကာင္း၊ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ရဲ႕အေနအထားကို ႏွစ္ဖက္စလုံးက လက္ရွိႏွစ္ႏိုင္ငံက ပိုင္ဆိုင္မႈအေနအထားတြင္ ထားရွိသင့္ သည္ကို သေဘာတူ ထားပါေၾကာင္း” ျဖင့္ မီဒီယာမ်ား အား ေျပာၾကား သကဲ့သို႔ ဗာတီကန္နန္းေတာ္မွ လည္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးရရွိထားေသာ သတင္းအရ ပါလက္စတိုင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရာယအာမာလာကီက ေတာင္းဆိုထားေသာ  ဗာတီကန္နန္းေတာ္ကေန ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ခရစ္ယာန္ မ်ားညီလာခံကို က်င္းပေပးျခင္းကိုမူ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာဒီနယ္ပါ႐ိုလင္းက မွတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မေပးေသး ဟု သိရွိရသည္။

အေမရိကန္သမ္ၼတ ေဒၚနယ္ ထရမ့္က ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕အား အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အတည္ျပဳေၾကညာၿပီးေနာက္  အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာမ်ား  ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

✍️ ကုန္ဇမႈန္

300  Views
Previous: ၀ါတြင္းကာလ၌ ဓမၼပါရမီလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔
Next: ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ဥပေဒကို ရဟန္းမင္းႀကီးက ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ