ရဟန္းမင္းအမတ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေနရီအူးစ္ေမာင္ေမာင္အား ရဟန္းမင္းႀကီး၏တရားေဟာအမႈေတာ္ေဆာင္ မြန္ဆီေညာ္ဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ေတာ္မူ

ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၄၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး၊  ရဟန္းမင္းအမတ္ ခ်ားလ္စ္ ဘိုက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနရီအူးစ္ ေမာင္ ေမာင္ (လက္ရွိရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ၊  စိန္ဂ်ဳဒ္ ကက္သလစ္သာသနာ၏ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး) အား ရဟန္းမင္းႀကီး၏  တရားေဟာအမႈေတာ္ေဆာင္မြန္ဆီေညာ္ဘြဲ႕ကို မတ္လ (၄) ရက္ေန႔က ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ ေတာ္မူလိုက္သည္။

၄င္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေနရီအူးစ္ ေမာင္ေမာင္အား မြန္ဆီေညာ္ဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားသို႔  ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ  လက္ေထာက္ ဆရာ ေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္၊  မြန္ဆီေညာ္ေကာ္ဒင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာ သာ၀င္မ်ားႏွင့္ တျခားဖိတ္ၾကားထားသူ စုစု ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားသခင္အား  ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းခဲ့ ၾကသည္။

၄င္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေနရီအူးစ္ ေမာင္ေမာင္အား မြန္ဆီေညာ္ဘြဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး  ရဟန္းမင္း အမတ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ““ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနရီအူးစ္ ေမာင္ေမာင္ သည္ မိမိ၏ရဟန္းဘ၀  တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယေန႔ထိတိုင္ ကက္သလစ္  အသင္းေတာ္၏ ယုံၾကည္ေလးစားျခင္းကို ရရွိေန သူျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သာသနာျပဳလုပ္ ငန္းတြင္ လည္း  စိတ္အားထက္သန္ေနသူ ျဖစ္သည့္အျပင္ မိမိ၏ ဆရာေတာ္ႀကီး အေပၚတြင္လည္း  နာခံတတ္ သူျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ဤဘြဲ႕ကိုသူ႕အား ေပးအပ္ရန္ မိမိ ၏အ တိုင္ပင္ခံရဟန္းေတာ္မ်ား၏  အျပည့္ အ၀ေထာက္ခံမႈျဖင့္
ရဟန္းမင္းႀကီးထံေတာ္သို႔ ေတာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း”” ျဖင့္  ဘုရားဖူးသူေတာ္စင္မ်ားအား ရွင္းျပ ေပးေတာ္မူသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရဟန္းမင္းအမတ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ““ဤဘြဲ႔ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေနရီအူးစ္ ေမာင္ေမာင္အားခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အားျဖင့္  သူ၏ေကာင္းမြန္ေသာ စံျပေနထိုင္ျခင္းႏွင့္  သာသနာအမႈေတာ္၌  ဇြဲလုံ႔လ ႀကီးၿပီး သန္႔ရွင္းျဖဴစင္စြာျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ ျခင္းတို႔သည္ တျခားကက္သလစ္  ရဟန္းမ်ားကလည္း အတုယူလာႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဤဘြဲ႔ကို သူ႕အား ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္ ျခင္းသည္ မိမိတို႔ရန္ကုန္ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္
သာသနာအတြက္လည္း ေကာင္းႀကီး မဂၤလာ တစ္ပါးျဖစ္ပါေၾကာင္း”” ျဖင့္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေနရီအူးစ္ ေမာင္ေမာင္သည္ အဖလီအိုဦးျပားေတာ္ႏွင့္ အမိလီြးယာ ေဒၚလွေလးတို႔မွ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ  (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ သေျပတန္းေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြား သန္႔စင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ေမြးခ်င္းႏွစ္ ေယာက္မွ ဒုတိယသားျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ရဟန္းသိက္ၡာကို  အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေရာက္ရွိလာေသာ  ကာဒီနယ္ကြတ္၏ လက္ေတာ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စိန္႔ေမရီကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္  ရရွိေတာ္မူခဲ့ သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေနရီအူးစ္ ေမာင္ေမာင္၏ ရဟန္း၀ါေတာ္သည္ (၄၅) ႏွစ္ တိတိရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ကုန္ဇမႈန္း

215  Views
Previous: မက္ၠဆီကိုႏိုင္ငံရွိ ေၾကးျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာခရစ္ေတာ္၏မိခင္ေမရီ ဆင္းတုမွ သံလြင္ဆီမ်က္ရည္စီးက်မႈျဖစ္ေပၚ
Next: ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တကမၻာလုံးတြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္လူဦးေရ သိန္းေပါင္း ၁၄၀ (၁၄၂၄၉၀၀၀) တိုးတက္လာ