ျပည္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး အလက္ဇႏ္ၵားၿပံဳးခ်ဳိႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၂၂၊ ၂၀၁၈

ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ထုတ္ေ၀သူႏွင့္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဆလိုင္းဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္း (ခ) ၀င္းလႈိင္ဦးက ျပည္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး အလက္ဇႏ္ၵားၿပံဳးခ်ဳိအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၂) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးတီးရန္ကုန္ဟိုတယ္တြင္ သြားေရာက္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းကို အျပည့္အစုံတင္ဆက္ ေပးလိုက္ပါသည္။

ဆလိုင္းဂ်ဳိး။ မဂၤလာပါ ဆရာေတာ္ဘုရား။ အခုလိုတပည့္ေတာ္ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ ေပးတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
ဆရာေတာ္ၿပံဳး။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ေျဖရခက္တာေလးေတြေတာ့ မေမးနဲ႔ေနာ္။

ဆလိုင္းဂ်ဳိး။ တင္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ေျဖလို႔အဆင္ေျပတဲ့ဟာပဲ ေျဖေပးပါ။ ဒီလ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃-၆) ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏွစ္၀က္မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းကေန၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္နဲ႔ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ဘာေတြဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတာကို ေျပာျပလို႔ရသေလာက္ ေျပာျပေစခ်င္ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ၿပံဳး။ ဒီအစည္းအေ၀းကေနၿပီးေတာ့၊ ကက္သလစ္ရဟန္းသင္ေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ေနၾကတဲ့ရဟန္းျဖစ္သင္ ေက်ာင္းသားေတြကို ပုံသြင္းပ်ဳိးေထာင္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့၊ သူတို႔ရဲ႕၀ိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာမွာ အေဖာ္ျပဳေပးၾကဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတုန္းက ဗာတီကန္မွာ ရဟန္းမင္းႀကီးနဲ႔ ေတြ႕ၾကတဲ့အခါမွာ ရဟန္းမင္းႀကီးက ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားေတြကို လႊတ္မထားဘဲ အေဖာ္ျပဳေပးၾကဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားကို အထူးမွာလိုက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့၊ ရဟန္းျဖစ္သင္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕လူသားပီသျခင္းဆိုင္ရာ ပုံသြင္းပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း Human Formation ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့၊ ေသခ်ာမပ်ဳိးေထာင္ဘူးဆိုရင္ ဒီလူေတြက ရဟန္းေတြျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ သာသနာမွာ ျပသာနာေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဒီအခ်က္ကိုေတာ့၊ အႀကိဳကက္သလစ္ ရဟန္းသင္ေက်ာင္း Seminary ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္ Theologate အထိ တာ၀န္ယူၾကတဲ့ေက်ာင္း အုပ္ေတြက မိမိတို႔အစည္းအေ၀းမွာ ရဟန္းျဖစ္သင္ ေက်ာင္းသားေတြကို လူသားပီသျခင္းဆိုင္ရာပုံသြင္း ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တူညီေသာပုံသြင္းျခင္းအဆင့္အဆင့္ကို တႏိုင္ငံလုံး က်င့္သုံးႏိုင္ဖို႔အတြက္၊ ပုံႏွိပ္စာအုပ္အဆင့္ဆင့္ Series by series of curriculum, Status, guidelines, rules and regulations စည္းကမ္း၊ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း မ်ားကို ေရးဆြဲၾကဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆရာေတာ္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္လက္ေအာက္ ရွိရဟန္းေတြကို မပစ္ထားဘဲ အေဖာ္ျပဳၾကဖို႔၊ ရဟန္းတာ၀န္ကေနထြက္သြားၾကသူေတြကိုလည္း ဆရာေတာ္ေတြဖက္က မပစ္ထားၾကဘဲ၊ သူတို႔တေတြလည္း ေကာင္းတဲ့လူေနမႈထဲမွာ ဆက္လက္ရွိေနၾကဖို႔အတြက္ ကူညီေပးၾကရန္ ဆုံးျဖတ္ၾက ပါတယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့၊ ေကာ္မရွင္အသီးသီးမွ အတည္ျပဳေပးဖို႕ တင္လာတဲ့တင္ျပခ်က္ေတြကို အတည္ျပဳေပး ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္ဥက္ၠဌအေနနဲ႔ က်န္းမာေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီးသြားတာမို႔ ဒီေကာ္မရွင္ကို ပီပီျပင္ျပင္အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေတာင္းေတာ့ သူတို႔ က အတည္ျပဳေပးပါတယ္။ စတုတ္ၳအခ်က္ကေတာ့၊ ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္မွာ စာခ်ေနၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကို ထပ္ဆင့္ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ဖို႕နဲ႔ တခ်ဳိ႕ရဟန္းေတြကို အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ဖို႔ အတည္ျပဳၾကတယ္။ ပဥ္ၥမအခ်က္ေတာ့၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္သာသနာလုံးဆိုင္ရာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းခုံ႐ုံး National Catholic Marriage Tribunal ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ကို ပီပီျပင္ျပင္ဖြဲ႕အစည္းဖို႔အတြက္ ကာႏြန္ ဥပေဒဘြဲ႕ရ ကက္သလစ္ရဟန္းေတြရဲ႕နာမည္ေတြကို ျပဳစုၾကၿပီးေတာ့၊ ဒီေကာ္မရွင္ကို ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဂၽြန္ေစာေယာဟန္က ဦးေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္လည္း ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ ၾနအမသစသူငအငေည အဆင့္မွာ ဒီလိုမ်ဳိးလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းခုံ႐ုံးကို ဖြဲ႕စည္းၾကဖို႔၊ လက္ထပ္ထိမ္း ျမားျခင္းခုံ႐ုံး မရွိေသးတဲ့ သာသနာေတြ ီငသခန်န အဆင့္မွာလည္း စတင္ဖြင့္ လွစ္ၾကဖို႔အတြက္ အႀကံျပဳၾကပါတယ္။

ဆလိုင္းဂ်ဳိး။ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္သာသနာလုံးဆိုင္ရာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းခုံ႐ုံးအတြက္ ကာႏြန္ဥပေဒဘြဲ႕ရ ရဟန္းေတြရဲ႕နာမည္နဲ႔စာရင္းေတြကို ျပဳစုတယ္လို႔အခုနားက ေျပာပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေခတ္ႀကီးမွာက သာမန္ ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔သီလရွင္ေတြလည္း ကာႏြန္ဥပေဒဘြဲ႕ကို ရရွိေနၾကပါၿပီ။ ဒီလုိမ်ဳိးလူေတြကိုေရာ ဒီခုံ႐ုံးမွာ ဘာျဖစ္လို႔ ထည့္မစဥ္းစားတာလဲ။ က်ားမ ေရာလိုက္ရင္ အမႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးတဲ့ေနရာမွာ ပိုၿပီးေတာ့ ျမန္ဆန္ၿပီး ရလဒ္ ေကာင္းေတြ ပိုရလာမယ္လို႔ တပည့္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။

ဆရာေတာ္ၿပံဳး။ အခုကေတာ့ အစဆိုေတာ့၊ ထည့္မစဥ္းစားေသးတာ။ ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ေတာ့ တာ၀န္ယူတဲ့သူေတြက ဒီခုံရုံးထဲမွာ ကာႏြန္ဥပေဒဘြဲ႕ကိုရတဲ့ ရဟန္းေတြအျပင္၊ ကာႏြန္ဥပေဒဘြဲ႕ကိုရတဲ့ သီလရွင္ေတြနဲ႔သာမန္ဘာသာ၀င္ ေတြကို ခန္႔တာမ်ဳိးေတြ လုပ္လာမယ္ထင္ပါတယ္။

ဆလိုင္းဂ်ဳိး။ Nation Building ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္ဆိုၿပီး  Year’s Strategic Planning (၅) ႏွစ္စာအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ကို ဒီအစည္းအေ၀းကေန အတည္ျပဳလိုက္ၿပီလာ။

ဆရာေတာ္ၿပံဳး။ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ကေနစမလဲဆိုတာကိုေတာ့ ကိုယ့္ေကာ္မရွင္အလိုက္က ဆုံးျဖတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆလိုင္းဂ်ဳိး။ ဒီၿေအငသည ႀကငူိငညါ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္ဆိုၿပီး  Year’s Strategic Planning (၅) ႏွစ္စာအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ကို ဦးေဆာင္ေပးမယ့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးလိုမ်ဳိး၊ (ဥပမာ၊ ဂ႐ုဏာအဖြဲ႕အစည္းဆိုရင္ ေဒါက္တာထြန္းၾကည္က တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားေရးမွဴး လုပ္သလိုမ်ဳိး) ခန္႔ဖို႔ ရွိလာ။

ဆရာေတာ္ၿပံဳး။ မရွိဘူး။ ကိုယ့္ေကာ္မရွင္နဲ႔ကိုယ္ပဲ သက္ဆိုင္ရာဆရာေတာ္ေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ၾကမယ္။

ဆလိုင္းဂ်ဳိး။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ တုန္းက ဗာတီကန္ႏိုင္ငံကိုသြားၿပီးေတာ့ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္ကို ကိုယ္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္က ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက သြားဖူးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆုံျခင္း ကေန ကိုယ္ေတာ္အတြက္၊ ျပည္သာသနာအတြက္ ဘာေတြ ပညာရခဲ့သလဲ၊ ဘာသတင္းစကားေတြ ယူလာသလဲ။

ဆရာေတာ္ၿပံဳး။ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ၾကတဲ့အခါမွာ အဲဒီမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ဌာန (၀န္ႀကီးဌာန႐ုံး) အသီးသီးကို လိုက္ေတြ႕ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြကို ကူညီဖို႔အဆင္သင့္ရွိေနတဲ့အေၾကာင္း၊ အထက္ကေန အမိန္႔ေပးတာမ်ဳိးထက္၊ ေအာက္ေျခ (ဥပမာ၊ ဆရာေတာ္ပိုင္သာသနာေတြကေန ဗာတီကန္ကို တင္ျပလာတာမ်ဳိး) ကေနၿပီးေတာ့ တင္ျပလာတာမ်ဳိးကို ပိုၿပီးလိုခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုၾကားရေတာ့ ခြန္အားတစ္ခု ရရွိသြားပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီးလည္း ဒီစိတ္ဓါတ္ပါပဲ။ တစ္ညေနမွာေတာ့၊ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကဆရာေတာ္ေတြနဲ႔ ၀ုိင္းထိုင္ၾကၿပီးေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈကို လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆရာေတာ္တစ္ပါးက သူ႕သာသနာမွာ ျဖစ္ပ်က္တဲ့အခက္အခဲကို တင္ျပတဲ့အခါမွာ ရဟန္းမင္းႀကီး က၊ အဲဒီဆရာေတာ္ရဲဲ႕အခက္အခဲေတြကို သူ႕ဆီစာေရးတင္ျပၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးအေနနဲ႔ ကူညီေပးဖို႔အဆင္သင့္ရွိပါတယ္ ဆိုၿပီး ျပန္ေျပာပါတယ္။ ဒီရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕စကားကို ၾကားေတာ့၊ ဒီလိုမ်ဳိးပဲ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွာ ဗဟိုနဲ႔နယ္ေတြ အၾကားမွာ ညိဳႏႈိင္းတိုင္ပင္မႈေတြ ရွိေနပါလာဆိုၿပီး ေတာ္ေတာ္သေဘာက်မိပါတယ္။ ရဟန္းမင္းႀကီးလည္း ႐ိုး႐ိုးအခန္း မွာပဲ ဘာဟင္းဟန္မွ မပါဘဲနဲ႔ ဖခင္တစ္ေယာက္လို ငါတို႔နဲ႔အတူတူထိုင္ၿပီးေတာ့ စကားေျပာတယ္။ သူ႔ရဲ႕စကားေတြက ဟန္ေဆာင္မႈကင္းၿပီး စိတ္ထဲက စကားေတြကို ငါတို႔ကို ေျပာျပပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရဟန္းမင္းႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆရာေတာ္ေတြကို ဘာမွာလဲဆိုေတာ့၊ ကိုယ့္လက္ေအာက္ရွိရဟန္းေတြကို တြဲေခၚပါ၊ ကူညီပါ။ ရဟန္းအျဖစ္ကေန ထြက္သြားၾကတဲ့သူေတြကိုလည္း မပစ္ထားဘဲနဲ႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ထိေတြ႕မႈလုပ္ရန္၊ ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕သာသနာ မွာ ရွိေနၾကတ့ဲ သူေတာ္စင္ေတြကိုလည္း အေကာင္းဆုံးအသုံးျပဳၾကဖို႔၊ ကူညီေပးၾကဖို႔အတြက္လည္း ၫႊန္ၾကားပါတယ္။

ဆလိုင္းဂ်ဳိး။ ဆရာေတာ္က ျပည္သာသနာမွာဆိုရင္ ေရွ႕ေျပးဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးထဲမွာ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သလို အခု ဆိုရင္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္လည္း ျဖစ္လာေတာ့၊ ျပည္သာသနာမွာ အရင္ကနဲ႔အခုကိုယ္ေတာ့္လက္ထဲမွာ ကြာျခားတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ တိုးတက္မႈေတြနဲ႔စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြလို႔ ျမင္ပါသလဲ။

ဆရာေတာ္ၿပံဳး။ ဟိုတုန္းကေတာ့၊ ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ျပန္သြားၾကတဲ့အခါမွာ တိုင္းရင္းသား ဘုန္းေတာ္ႀကီးကေတာ့ ငါတို႔ (၉) ပါးပဲ က်န္ခဲ့ၾကတယ္။ (၉) ပါးနဲ႔ပဲဆုိေတာ့ သာသနာနယ္က က်ယ္တာေပါ့ေလ။ ဒါ ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သာသနာျပဳပုဂိဳလ္ေတြရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကို ရရွိခဲ့ၾကေတာ့၊ က်ယ္ျပန္႔တဲ့သာသနာနယ္ထဲမွာ သူတို႔လုိပဲ ေလွ်ာက္သြားၿပီး သာသနာျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့၊ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ထဲ မွာ ဘာသာတူအသစ္ေတြ တိုးလာဖို႔၊ တျခားဘာသာကေန ကိုယ့္ဘာသာဖက္ကို ကူးေျပာင္းလာဖို႔အတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ွ်ကေညအငအပ ဘာသာတူဦးေရတိုးလာဖို႔ကို ဦးစားေပးခဲ့ၾကတာေပါ့။ ကိုယ့္ဘာသာဖက္ကို ၀င္လာတဲ့သူေတြကို ၤေငအ့ ၤသမာေအငသည အရည္အေသြးတက္လာေအာင္ အားစိုက္ၿပီး မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး။ အခုေခတ္က်ေတာ့၊ ရဟန္းေတြက မ်ားလာေတာ့၊ ကက္သလစ္ဘာသာတူေတြ ဦးေရတိုးေရးကို ဦးစားမေပးၾကေတာ့ဘဲ၊ လက္ရွိရွိေနၾကတဲ့ ကက္သလစ္ဘာသာတူေတြရဲ႕အရည္အေသြး (ပိုၿပီးေတာ့ ယုံၾကည္ျခင္းရွိလာၾကဖို႔၊ ဘုရားအေၾကာင္းနဲ႔ အသင္းေတာ္ အေၾကာင္းကို ပိုသိလာၾကဖို႔) ၤေငအ့ ၤသမာေအငသည ဘာသာေရးအသိတရားကို သင္ၾကားေပးတဲ့ဖက္ကိုပဲ ဦးစားေပးလာၾကေတာ့တယ္။ အခုလက္ရွိအေျခအေနကိုၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘုန္းႀကီးေတြဟာ ဘာသာတူအသစ္ကို ရဖို႔ သာသနာျပဳလိုတဲ့စိတ္ေတြ ေလွ်ာ့နည္းလာၾကတယ္။ ရွိေနၾကတဲ့ ဘာသာတူေတြအၾကားထဲမွာပဲ ဘာသာေရးအသိ တရားေတြကို ပိုၿပီး သင္ၾကားေပးတဲ့ဖက္ကို ရဟန္းေတြက အားသန္လာၾကေတာ့တယ္။ ဒါကေတာ့ ကိုယ့္ရဟန္းေတြရဲ႕ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာဂ်ဳိး။ ျပည္ကက္သလစ္သာသနာရဲ႕သမုိင္းက သိသေလာက္ေျပာရရင္၊ ႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳေတြဟာ စစ္ေတြကို အရင္ဆုံး ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုဆိုရင္ သမိုင္းအရက၊ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အခုျပည္ကက္သလစ္ သာသနာထဲမွာ ရခိုင္လူမ်ဳိးထဲက ရဟန္းတစ္ပါးမွ မေတြ႕ရဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့၊ ကိုယ္ေတာ္တို႔ဖက္ကလည္း ရခိုင္လူမ်ဳိး ေတြအၾကားထဲမွာ သာသနာျပဳတာ ရွိရဲ႕လား။

ဆရာေတာ္ၿပံဳး။ လူမ်ဳိးတစ္ခုက ဘာသာတစ္ခုခုမွာ စြဲၿပီဆိုရင္ တျခားဘာသာဖက္ကို ကူးေျပာင္းလိုစိတ္ မရွိၾကေတာ့ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ သုံးသပ္မိပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ဟိုး….ႏိုင္ငံျခားကသာသနာျပဳေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ၾကတဲ့အခါမွာ ေတာင္တန္းေဒသ ေတြ (ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား) စတဲ့ေနရာေဒသမွာက နတ္ကိုးကြယ္တဲ့ဓေလ့က ႀကီးထြားတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ နတ္ကို ကုိးကြယ္တဲ့ေဒသေတြမွာ သာသနာျပဳရတာက ပိုၿပီးေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိခဲ့ၿပီး နတ္စားေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံဖို႔ လြယ္ကူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့၊ နတ္စားတဲ့သူေတြရဲ႕ရိုးရာနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈေတြက ခရစ္ယာန္တို႔နဲ႔ ဆင္တူရိုးမွားမႈေတြ၊ တူညီတာေတြ ရွိေနတဲ့အခါက်ေတာ့၊ သင္ေပးတဲ့သူေတြက ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းသင္ေပးႏိုင္ၾကသလို နားေထာင္တဲ့သူေတြကလည္း နတ္နဲ႔ဘုရားကို ေကာင္း ေကာင္းခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္လြယ္ၾကတဲ့အတြက္ နတ္စားေတြဟာ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံဖို႔ လြယ္ကူခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒ္ၶဘာသာတရားက ႏွစ္ေပါင္း အၾကာႀကီး ႀကီးထြားေန ခဲ့တဲ့ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား၊ ပအိုပ့္လူမ်ဳိးမ်ား နဲ႔ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအၾကားမွာက ဗုဒ္ၶဘာသာ၀င္ေတြက ဘုရားဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ခဲ့ၾကတာမို႔၊ ဗုဒ္ၶ ဘာသာကေန ခရစ္ယာန္ဘာသာဖက္ကို ကူးေျပာင္းလာဖို႔ အေတာ္ခက္လာတယ္လို႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ျပည္ကက္သလစ္သာသနာမွာ ရခိုင္လူမ်ဳိးထဲက ကက္သလစ္ရဟန္းတစ္ပါးမွ မရွိေသးတာရယ္၊ ရခိုင္လူမ်ဳိးထဲက ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴနယ္ဖက္မွာေတာ့ ရခိုင္လူမ်ဳိးထဲက ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ ရွိၾကပါတယ္။

ဆရာဂ်ဳိး။ ျပည္ၿမိဳ႕မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွာေရာ ရခိုင္လူမ်ဳိးထဲက လူငယ္ေတြ မရွိဘူးလား။

ဆရာေတာ္ၿပံဳး။ မရွိဘူး။ ရခိုင္လူမ်ဳိးထဲက ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဦးေရကိုေတာင္ လက္ခ်ဳိးေရလို႔ ရတယ္။

ဆရာဂ်ဳိး။ ျပည္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ပိုင္သာသနာက ႏွစ္လည္း ၾကာခဲ့သလို နယ္ေျမလည္း က်ယ္ျပန္႔ေတာ့၊ ေနာက္ ထပ္ဆရာေတာ္ပိုင္သာသနာတစ္ခုအျဖစ္ ခြဲထုတ္တည္ေထာင္ဖို႕ အစီအစဥ္ရွိပါသလား။

ဆရာေတာ္ၿပံဳး။ ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျပည္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ပိုင္သာသနာနယ္ကို သီးျခားဆရာေတာ္ပိုင္ သာသနာနယ္ ီငသခန်န အျဖစ္ ခြဲထုတ္တည္ေထာင္ဖို႕အတြက္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်ဳိးဇက္ေသာင္းေရႊ လက္ထဲကတည္းကေန လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်ဳိးဇက္ ေသာင္းေရႊက က်န္းမာေရးမေကာင္းလို႔ အနားယူေတာ့၊ သူ႔ကိုဆက္ခံတဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးဂေရေဂၚရီတိုက္ေမာင္း တက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ သာသနာခြဲဖို႔ကို သိပ္စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူက ဒီလုပ္ငန္းကို ဆက္မလုပ္ခဲ့ေတာ့ဘဲ ဒီေန႔အထိ ရွိေနတာေပါ့ေလ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခုေခတ္မွာက လုပ္စရာအလုပ္ေတြက မ်ားလာေတာ့၊ သာသနာအလုပ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ဆရာေတာ္ပိုင္သာသနာအသစ္တစ္ခုကို ျပည္ကက္သလစ္သာသနာကေန ခြဲထုတ္ၿပီး ထူေထာင္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ္။ ကုန္ဇမႈန္း

326  Views
Previous: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ကတကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပဌာန္း
Next: ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ကေလးငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္ဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈရွိလွ်င္ တရား႐ုံးသို႔တိုင္ၾကပါ။