ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔၏လက္ထပ္ျခင္း၌ ပဓာနျဖစ္ေသာ သစၥာတရားက ပကာသနျဖစ္ဟု ဆရာေတာ္ေစာေယာဟန္က မိန္႔ၾကား

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္က ေငြေၾကးကုန္ခံၿပီး မဂၤလာေဆာင္လက္ထပ္ျခင္းသည္ ပကာသနျဖစ္ၿပီး ရာသက္ပန္သစၥာရွိရွိ လင္မယားမ်ား ေပါင္းသင္းေနထိုင္ျခင္းက ပဓာနျဖစ္သည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က စိန္အန္ေထာ္နီကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဦးပီတာကိုကိုလတ္ႏွင့္ ေဒၚ႐ိုဆားၾကည္ၾကည္၀င္းတို႔၏ ႏွစ္ (၅၀) ေရႊရတုမဂၤလာေဆာင္လက္ထပ္ျခင္းႏွစ္ပတ္လည္ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္း၌ မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။

ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္က ““သတို႔သားသတို႔သမီးေတြက ေငြေတြ အမ်ားႀကီးအကုန္ခံၿပီး မဂၤလာ ေဆာင္ပြဲကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုပြဲက ပကာသန ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ လက္ထပ္စဥ္က ျပဳခဲ့ေသာ ရာသက္ပန္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ပါ့မည္ဟူေသာ သစာတရားသည္ ၄င္းဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ဘ၀အတြက္ ပဓာန ျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၄င္းဆရာေတာ္က ““ဒီေန႔ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္းဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳေနၾကတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံေတြအတြက္ အတုယူ စရာျဖစ္သလို သတိေပးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးပီတာကိုကိုလတ္ႏွင့္ ေဒၚ႐ိုဆားၾကည္ၾကည္၀င္းတို႔ဟာ ဘုရားသခင္ေရွ႕၊ ဘာသာတူေတြေရွ႕မွာ ရာသက္ပန္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္မယ္လို႔ သစၥာျပဳခဲ့ၾကတဲ့အတိုင္း အခုဆိုရင္ ႏွစ္ (၅၀) ေရႊရတုကိုေတာင္ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီ။ မဂၤလာေဆာင္လက္ထပ္ၾကေသာ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားလည္း မိမိတို႔လက္ ထပ္ခ်ိန္က ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ရာသက္ပန္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္မယ္လို႔ သစာတရားဟာ မိသားစုအတြက္ ပဓာနျဖစ္ၿပီး ကုန္ခဲ့ၾကေသာ ေငြေၾကးမ်ားဟာ ပကာသနသာ ျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ဘာသာ၀င္မ်ားအား သတိေပးမိန္႔ၾကားေတာ္မူ လိုက္သည္။ ၀၁၀ ကုန္ဇမႈန္း

228  Views
Previous: ကက္သလစ္ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာတကမၻာလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ညီလာခံကိုက်င္းပေပးရန္ ဆရာေတာ္ႀကီးဖိလစ္အီဂန္က ေတာင္းဆို
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ေသဒါဏ္ေပးျခင္းသည္ လက္မခံႏိုင္ေသာအျပစ္ဒါဏ္ျဖစ္သည္ဟု ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏အယူ၀ါဒကို ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ