ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္႐ွိေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားတြက္ က်ပ္ငါးရာသုံးဆယ္ငါးသိန္းေက်ာ္ရရွိ

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁၊ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္႐ွိေသာ စစ္ေဘးဒုက္ၡသည္မ်ားတြက္ ရည္စူးၿပီး၊ ရန္ကုန္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ သက္ေတာ္ ၇၀ ျပည့္ေမြးေန႔ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာရွိ ဘာသာ၀င္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံရ႐ွိေသာ ေငြသားမွာ ခန္႔မွန္းေခ် သိန္းငါးရာေက်ာ္ (၅၃၅၅၈၀၅၀) က်ပ္ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏႐ံုးေတာ္မွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေငြစာရင္းမွာ (ျမန္မာက်ပ္ ၄၆၇၅၁၃၀၀၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅၉၀၊ ဥေရာပ ယူ႐ို ၆၇၅၊ စကၤာပူ ေဒၚလာ ၁၀၀) ျဖစ္သည္။ ၄င္းေငြသားမ်ားထဲမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားကို ကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး စုစုေပါင္းက်ပ္ေငြမွာ (၅၃၅၅၈၀၅၀) က်ပ္ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။

၄င္းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ၌ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ၄င္းေငြမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၉-၁၃) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏွစ္ပတ္လည္မ်က္ႏွာစုံ ညီအစည္းအေ၀းတြင္ လား႐ႈိး၊ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ျမစ္ႀကီးနားကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားတဆင့္ စစ္ေဘးဒုက္ၡသည္မ်ား တြက္ ေပးပို႔လွဴဒါန္းသြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၀င္းလႈိင္ဦး

51  Views
Previous: ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ႐ုံးကိုျမန္ျမန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးပါ
Next: ခရစ္စမတ္ အခါႀကီးေန႔တြင္ေရာမၿမိဳ႕ႏွင့္ ကမာ္ၻအရပ္ရပ္ရွိ လူသားအေပါင္းတုိ႔အား ရဟန္းမင္းႀကီးက ေပးသည့္ မဂၤလာေကာင္းခ်ီး သတင္းစကား