ကေလးၿမိဳ႔၌ ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ခရစ္ၥမတ္အႀကိဳ သံဃာေတာ္အပါး(၁၀၀)အား ရိုမန္ကက္သလစ္ ကေလးသာသနာမွ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ကေလးၿမိဳ႕၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁၊ ၂၀၁၈

ကေလးကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္လ်န္ခင္းထန္သည္ ဗုဒဘာသာမွ သံဃာေတာ္အပါး (၁၀၀)တို႔အား ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာ (၂၁) ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ကက္သလစ္ ကေလးသာသနာနယ္၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။
၄င္းပြဲတြင္၊ ေရွးဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္၏ဥက္ၠဌ၊ ကေလးကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္လ်န္ခင္းထန္က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္၀မ္းေျမာက္ေမတ္ၱာစကားမိန္႔ၾကား ၿပီးေနာက္ ကေလးၿမိဳ႔နယ္ သံဃနာယကအဖြဲ႔ဥက္ၠဌ၊ မဟာသႏ္ၱာရံုေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ အဂ္ၢမဟာဂႏ္ၳ၀ါစက ပ႑ိတ အဂ္ၢမဟာေက်ာ္ ဘဒ္ၵႏ္ၱပုညေသ႒ အရွင္သူျမတ္က ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေမတ္ၱာစကား ျပန္လည္ျမြက္ၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကေသာဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ေမတ္ၱာသုတ္ပရိတ္တရား ေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္သရဇ်္ၥယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ရိုမန္ကက္သလစ္ ကေလးသာသနာပိုင္ဆရာေတာ္က သံဃာေတာ္ အရွင္ သူျမတ္မ်ားကို အမွတ္တရလွဴဖြယ္ပစ္ၥည္းမ်ား လက္ေရာက္လွဴဒါန္းသည္။
ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ဥက္ၠဌ ရိုမန္ကက္သလစ္ ကေလး သာသနာ ပိုင္ ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ႀကီးက ေရွ႔တန္းသံဃာေတာ္မ်ားထံသို႔ အမွတ္တရလွဴဖြယ္၀တ္ၳဳပစ္ၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴ ဒါန္းၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုသံဃာ့၀န္ေဆာင္ ခ်မ္းေျမ႔ေအာင္စည္ ဆရာေတာ္က ကေလးကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဂိုဏ္းအုပ္ဆရာေတာ္ထံသို႔ ခရစ္ၥမတ္အမွတ္တရလက္ေဆာင္ ပစ္ၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္သည္။
အခမ္းအနားတြင္ ကက္သလစ္သာသနာနယ္မွ သီခ်င္းသံစုံအဖြဲ႕မွ ခရစ္ၥမတ္ဓမ္ၼေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳသီဆိုၾကကာ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္မွ ဆရာေတာ္မ်ားက အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးၾကၿပီးေနာက္ ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးမွ ေန႔လယ္စာသံုးေဆာင္မည့္ အစားအစာမ်ားကို ဆုေတာင္းေကာင္းခ်ီးေပးၿပီး ၾကြေရာက္လာၾကသည့္ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္အပါး(၁၀၀)အား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသည္ ဘာသာဓေလ့ထံုးစံမပ်က္ေစရန္ႏွင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈရွိေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ ႔နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥက္ၠဌမ်ားဦးေဆာင္၍ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ရိုမန္ကက္သ လစ္အသင္းေတာ္မ်ားမွပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ခမ္းနားထည္၀ါစြာ ခရစ္ၥမတ္အႀကိဳ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ကိုက်င္းပခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ တတိယႀကိမ္အျဖစ္က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၀၁၂

51  Views
Previous: ခရစ္စမတ္ အခါႀကီးေန႔တြင္ေရာမၿမိဳ႕ႏွင့္ ကမာ္ၻအရပ္ရပ္ရွိ လူသားအေပါင္းတုိ႔အား ရဟန္းမင္းႀကီးက ေပးသည့္ မဂၤလာေကာင္းခ်ီး သတင္းစကား
Next: ကိုလန္ဘန္သာသနာျပဳရဟန္းဂိုဏ္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးသာသနာမွ ရဟန္းသစ္ ၅ ပါးတို႔အား ရဟန္းသိက္ၡာတင္ပြဲ