ကိုလန္ဘန္သာသနာျပဳရဟန္းဂိုဏ္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးသာသနာမွ ရဟန္းသစ္ ၅ ပါးတို႔အား ရဟန္းသိက္ၡာတင္ပြဲ

ျမစ္ႀကီးနား၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈၊ ၂၀၁၈

ကိုလန္ဘန္သာသနာျပဳရဟန္းဂိုဏ္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲ ေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းသစ္ ၅ ပါးတို႔အား ရဟန္းသိက္ၡာတင္ပြဲေတာ္ကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ရက္မ်ားတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဧဒင္၌ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ပြဲေတာ္တြင္ ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ဓမ္ၼမိတ္ေဆြမ်ား ၄၅၀၀ ခန္႔တို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီး ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္ ဇိန္ထုန္းဂေရာင္ (ၿငိမ္း)၊ ျမစ္ႀကီးနား ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖရန္စစ္ ေဒါ့တန္၊ လားရိႈး ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ဇယ္ေဟာင္း၊ ဗန္းေမာ္ ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေရမြန္ဆြမ္လြတ္ဂမ္၊ ဟားခါး ဂုိဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး လူးခ်ီအုစ္ ခေရကုန္း ႏွင့္ သာသနာနယ္ အသီးသီးမွ ရဟန္းေတာ္ အပါး ၅၀ ခန္႔ တို႔ကလည္း ပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ အခမ္းအနားမ်ားကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇း၃၀ နာရီမွ စတင္ကာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ မစါားပူေဇာ္ျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ စသည့္ အခမ္း အနားမ်ားကို ဆက္တိုက္ က်င္းပခဲ့သည္။ ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီတြင္ ကခ်င္႐ိုးရာ မေနာင္အဖြင့္ ျပဳလုပ္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာပါ၀င္ဆင္ႏြႊဲခဲ့ၾကသည္။ ည ၇း၀၀ နာရီတြင္ တိုင္းရင္း႐ိုးရာ အကပေဒသာ ျဖင့္ ပြဲေတာ္ကို ပိုမိုၿမိဳင္ဆိုင္ေစခဲ့သည္။
ႏို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရဟန္းသိက္ၡာတင္ျခင္း မစါား တရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူ ရဟန္းသစ္ ၅ ပါးတို႔အား ရဟန္းသိက္ၡာ တင္ေပးခဲ့သည္။ ရဟန္း သစ္မ်ားမွာ ဖါသာရ္ လုကာ မေရာင္းေဇာ္တူ၊ ဖါသာရ္ ပီတာ လဂိုင္တူးေခါင္၊ ဖါသာရ္ ဂၽြန္ အင္ဖုန္မြန္မိုင္၊ ဖါသာရ္ ဖရန္စစ္ ဂ်န္မာေအာင္လီ ႏွင့္ ဖါသာရ္ ပီတာ ဘုန္ခူးေလာဒ္ေနာ္ တို႔ ျဖစ္သည္။ မစါားၿပီးသည္ႏွင့္ ရဟန္းသစ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနားကို ဆက္လက္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ေန႔လည္ ၂း၃၀ နာရီတြင္ မေနာင္အပိတ္ အစီစဥ္ကိုလည္းေကာင္း ညေန ၅း၀၀ နာရီတြင္ မိ္တ္ဆံုစားပြဲကို လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ည ၇း၃၀ နာရီတြင္ ရဟန္းသစ္မ်ား အား ဂုဏ္ျပဳျခင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း ဂ်ဴ ဘီလီရွင္ ကိုလန္ဘန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္း အျဖစ္လည္းေကာင္း ေတးဂီတ ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ နာ မည္ေက်ာ္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ဂီတပညာ ရွင္မ်ားစြာက ပါ၀င္အားျဖည့္ခဲ့ ၾကသည္။

ကိုလန္ဘန္ သာသနာျပဳ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ား အၾကား သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးမွ ေရာက္လာေသာ သာသနာျပဳမ်ားကို အစိုး ရမွ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့သျဖင့္ ကိုလန္ဘန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္ခြါ သြားခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ေနခြင့္ရ ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း က်န္းမာ ေရး အေျခအေနရ ထြက္ခြါသြားခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ တဖန္ ၀င္ ေရာက္ အေစခံႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ၀၁၅

97  Views
Previous: ကေလးၿမိဳ႔၌ ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ခရစ္ၥမတ္အႀကိဳ သံဃာေတာ္အပါး(၁၀၀)အား ရိုမန္ကက္သလစ္ ကေလးသာသနာမွ ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
Next: ဘုရားသခင္သည္ တျခားခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ေကာင္းႀကီးမေပးဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ အျပစ္ႀကီးျဖစ္သည္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးက သြန္သင္ေတာ္မူ