(ေဆာင္းပါး) သံလ်င္ေရာက္ ေျခရာမ်ား (သို႔) ကညာ မာရီယား သခင္မ၏ ေက်ာင္းေတာ္ကို ရွာေဖြျခင္း

၁၇၄၃ နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ညေန၊ Syriam ဟု ေခၚသည့္ သံလ်င္ၿမိဳ႕ {ဆီေညာ္ကိုနိုဗီ} ရပ္ကြက္ မွ ႐ုတ္ျခည္းထြက္ေပၚလာသည့္ မီးေတာက္မီးလ်ံမ်ားက တၿမိဳ႕လံုးသိမ့္သိမ့္ တုန္ေ အာင္ ေျခာက္ျခားသြားေစသည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္ေခၚသံ မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏွင့္ မြန္စစ္သည္ မ်ား အၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက ေနရာအႏွံ႕ျဖစ္သြားခဲ့၏။

႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား အၾကား အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡ သည္မ်ား က ရိုမန္ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီး၏ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ အျပည့္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ လက္ေထာက္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တတ္ကြၽမ္းက်င္သူ ကိုရင္ႀကီး အန္းေဂ်  လိဳလည္း မီးဒဏ္၊ စစ္ေဘးဒဏ္ ေၾကာင့္ အနာတရျဖစ္လာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ကို လက္မ လည္ေအာင္ ေဆးဝါး ကုသေပးေနရေလသည္။

တိုက္ပြဲမ်ား ရွည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္ဆံုး၌ သံလ်င္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာတပ္မ်ား၏ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြား ေလေတာ့သည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ား အၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၇၃ ႏွစ္အၾကာ၊ ယေန႕ေခတ္ သံလ်င္ၿမိဳ႕ ကား ပဲခူးျမစ္ကူး တံတားေပၚ၌ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမရွိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ နာရီဝက္အ တြင္း၌ပင္ သြားေရာက္နိုင္သည့္ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ ျဖစ္လာေလသည္။

ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့သည္ ႏွင့္အညီဟိုစဥ္ကေတာ့ သံလ်င္ၿမိဳ႕၌ ေပၚတူဂီ   ၊ျပင္သစ္၊အဂၤလိပ္ႏွင့္အာေမနီးယန္း စသည့္ ဥေရာပသားကုန္သည္မ်ားႏွင့္သေဘၤာ တည္ေ ဆာက္ သူမ်ား၊ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ား၊ ゞတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အလုပ္သမား မ်ား၊ ေၾကးစား စစ္သား၊ အထူးသျဖင့္ ေပၚတူဂီ လူစြန္႔စားမ်ား အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕တ ၿမိဳ႕ဆိုလွ်င္ မ မွားေပ။

ထို႔အတြက္လည္း က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထားကား ရန္ကုန္ -သံလ်င္ တံတားထိပ္ BOC ေရနံဝန္း အတြင္းဘက္ ကုန္းမို႔ထိပ္ရွိ ေရွးဥပေရာပ လက္ရာ ရိုမန္ ကက္ သလစ္ ေရွးေဟာင္းဘုရား ေက်ာင္းႀကီးပင္ ျဖစ္၏။

ရိုမန္ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္ ေပၚတူဂီမ်ား လာေရာက္ အျခခ်ခဲ့သည္ကို အစြဲျပဳ ၍ ေပၚတူဂီဘုရားေက်ာင္းဟု ေခၚဆိုၾက ေသာ္လည္း အမွန္စင္စစ္ ဤေက်ာင္းႀကီးက ေပၚတူဂီ တို႔ ေကာင္းစားစဥ္ကာလက ေဆာက္လုပ္ထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထုထည္ႀကီးမား စြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးသည္ အီတလီ ဗိသုကာလက္ရာဟန္ စစ္စစ္ ျဖစ္ေပသည္။

၁၆၁၃ ခုႏွစ္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း သံလ်င္ကို သိမ္းပိုက္ကာ ေပၚတူဂီတို႔အား အထက္အညာသို႔ သံု႕ပန္းအျဖစ္ ပို႔ေဆာင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၃၇ ႏွစ္အၾကာမွ ဘားရ္နာဘိုက္ သာသနာျပဳ အီတလီ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလို မာရီ နယ္ရီးနီ (Rev. Fr. Paolo Marie Nerini) က ဦးေဆာင္ကာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၇၄၁ ခုႏွစ္တြင္ အီတလီနိုင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕ သာသနာျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ က ျမန္မာျပည္ သာသနာအတြက္ ဘားရ္နားဘိုက္အသင္းဂိုဏ္းကို တာဝန္ေပးခဲ့ရာ ဘုန္းေ တာ္ႀကီး ေပါလို မာရီ နယ္ရီးနီ (Rev. Fr. Paolo Marie Nerini) ႏွင့္ ကိုရင္ႀကီး အန္းေဂ်လိဳ ကာပဲလို (Rev. Bother Angelo Capello) တို႔ကို သံလ်င္၌လည္းေကာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အာလက္ဇန္းဒရို မြန္ဒယ္လီ(Rev.Fr Allesandro Mondelli) ႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂြၽန္အန္း နက္စ္ ဒယ္လ္ ကြန္းေတ (Rev. Fr. Joannes Del Conte) တို႔ကို ပဲခူးၿမိဳ႕၌ လည္းေကာင္း ကက္သလစ္သာသနာ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့၏။

အဆိုပါ ဘုန္းေတာ္ျကီးမ်ားမွာ တက-ကသိုလ္ပညာတတ္မ်ားပီပီ ဂ်ီျသေမျတီ၊ နက-ခတ-တေဗဒ၊ သင္-ခ်ာ၊ လက္သမားအတတ္ ပညာ၊ ဆည္ေျမာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး နွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ား နွင့္လည္း ျပည္စံုသူမ်ား ျဖစ္သည္။

၁၇၄၉ ခုနွစ္တႊင္ ဘုန္းေတာ္ျကီး ေပါလို မာရီ နယ္ရီးနီနွင့္ ကိုရင္ျကီး အန္းဂေ်လို ကာပဲလို တို့က ျမို့ေပၚရွိ အာေမနီးယန္း လူမ်ိုးကုန္သည္ျကီး နီေကာလားစ္ ေဒ အာဂႊာလာ (N‑c‑Ca‑ ‑‑ AguaCar) ၏ လႉဒါန္းမႈျဖင့္ အလ်ားေပ ၈၁ ေပ၊ အနံ ၃၁ ေပ၊ အျမင့္ေပ ၄႑ က်ယ္ဝန္း သည့္ အီတလီလက္ရာ ဘုရားကေ်ာင္းျကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေခတ္ကပင္ တန္ဘိုး ေငြက်ပ္ ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ကုန္က်သည္ဟု သိရ၏။ ထို ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလို မာရီနယ္ရီးနီက ]အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူသည့္ အ လြန္မြန္ျမတ္ေသာ ကညာ မာရီယား သခင္မ၏ ေက်ာင္းဗိမၼာန္}ဟု အမည္ေပးကာ၊ ေက်ာင္း ၏ ဒါယိကာ ဒါယိကာမတို႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ လက္တင္၊ အာေမးနီးယန္း ဘာသာ စကား ၂ ရပ္ျဖင့္လည္းကမၸည္းထိုးကာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္စဥ္က မယ္ေတာ္သခင္မ ေက်ာင္းႀကီးကိုသာမက ရဟန္းဘုန္းႀကီးမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းတိုက္၊ မိဘမဲ့ေဂဟာ၊ ေဆးေပးခန္း၊ ခန္းမေဆာင္ႏွင့္မီးဖိုတေဆာင္ကို လည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေလာကီအတတ္ပညာမ်ား ကိုသာမက ဘာသာေရး စာေပမ်ား ကိုလည္း သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ၿပီး သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ဤေက်ာင္းႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလို မာရီ နယ္ရီးနီးႏွင့္ကိုရင္ ႀကီး ကာပဲလိုတို႔၏ နိဂံုးကမၸတ္ ေနာက္ဆံုးေန႕ရက္မ်ားက ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာလည္း ေကာင္းလွေပ၏။

၁၇၅၆ ခုႏွစ္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ကို မြန္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔၏ လက္မွ အေလာင္းဘုရား သိမ္း ယူသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား၌ ကိုရင္ႀကီး ကာပဲလိုမွာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို ျပဳစုရင္း အေျမာက္ ဆန္ သင့္ကာ ပြဲခ်င္းၿပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သလို၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး နယ္ရီးနီးမွာလည္း ႏွစ္ဖက္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား သကၤာမကင္းျခင္း ခံရကာ {မယ္ေတာ္ေက်ာင္းႀကီး} အတြင္း၌ပင္ ေခါင္းျဖတ္ ကြပ္မ်က္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤေနရာသည္ သမိုင္းဝင္ ေနရာတခု ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဘာသာေရးအရ အထြဋ္ အျမတ္ ထားရာ ေနရာတခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤသို႔ သန္႔ရွင္းမြန္ျမတ္ၿပီး သမိုင္းအရ တန္ဖိုးရွိသည့္ ]အျပစ္မဲ့ သေႏၶယူသည့္ အ လြန္မြန္ျမတ္ေသာ ကညာမာရီယားသခင္မ၏ ေက်ာင္းဗိမၼာန္} ကား ယေန႕ေခတ္ ကာလ တြင္ အျပစ္ရွိသည့္ ဒုစရိုက္သမားမ်ား ခိုေအာင္းရာ ေနရာတခုအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရျခင္းက ဝမ္း နည္းစရာပင္။

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈဌာနက ထိန္းသိမ္းထားသည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္း မည္ကာ မတၲာပင္၊ အျပာခံေပၚတြင္ အျဖဴႏွင့္ ေရးသားထားသည့္ ေပၚတူဂီဘုရား ေက်ာင္းေဟာင္း ဆိုေသာ ဆိုင္းဘုတ္သည္ပင္ ညပိုင္း အမူးသမားမ်ားတို႔၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေျမခလွ်က္။

အနီးပတ္ဝန္းက်င္၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ခ်ံဳႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ား အၾကားရွိ ေရွးဘုရားေက်ာင္း ႀကီးမွာမူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူမ်ား၏ စားက်က္တခု ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔၊စံုတြဲမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးလိုသူမ်ား၏ ေနရာလည္း ျဖစ္ေန၏။

ဘုရားေက်ာင္းႀကီးအတြင္း အမိုးအကာျဖင့္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အဦ သည္ ထုထည္ႀကီးမားစြာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးမွာ ကပ္ပါးပင္ မ်ား တြယ္ကပ္ကာ ေပါက္လွ်က္၊ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ကိုင္ျခင္းလည္း မရွိ။

ဤေနရာမွာ အနည္းငယ္ေျပာလိုသည္က ေရွးေဟာင္းေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိန္းသိမ္းမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာေပး ေျပာရလွ်င္ ထိုင္းနိုင္ငံ အယုဒၶယရွိ ေပၚတူဂီ ေက်း ႐ြာႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ျပလိုသည္။

ေပၚတူဂီမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ အေစာဆံုး ေရာက္ရွိျဖန္႔က်က္ လာသူ မ်ားျဖစ္ရာ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ မလကၠာ၊ တ႐ုတ္၊ မကာအို စသည့္နိုင္ငံမ်ားသို႔ အႏွံေ ရာက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေဒသတြင္း စစ္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါခဲ့သူ မ်ားျဖစ္ သည္။

ထိုင္းနိုင္ငံ ရာမ ၂ ဘုရင္လက္ထက္ ေပၚတူဂီ ၃ ေထာင္ခန္႔ လာေရာက္ အေျခခ်ေ နထိုင္ခဲ့ရာ ယခုတိုင္ အယုဒၶယၿမိဳ႕ေဟာင္း ေတာင္ဘက္၌ သူတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သမိုင္းဆိုင္ ရာ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္သည့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ သခ်ၤိဳင္းဂူမ်ားကို ထိုင္းအစိုး ရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းက အထူးအေလးေပး ထိန္းသိမ္းကာ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေ ဆာင္ထားသည္။

အိႏၵိယ- ဂိုအာ၊ မလကၠာ၊ မကာအို၊ ေဟာင္ေကာင္သည္ပင္ ထို႔အတူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပ်ဴႏွင့္ ပုဂံ အပါအဝင္ ထိန္းသိမ္းစရာ မ်ားျပားသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေရွးေဟာင္း သုေတ သနဌာန အတြက္ ဤ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းႀကီးမွာ နံပါတ္ ၁ ဦးစားေပး ဟုတ္ ဟန္ မတူသလို၊ ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္လည္း ရန္ပံုေငြ လံုေလာက္ေအာင္ ရွိပံုမရ။

ထို႔အတြက္ ေရွးေဟာင္း ရိုမန္ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္တို႔၏ သားေျမးမ်ားကို ပူးေပါင္း ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရး ေပးသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို ကိုယ္တိုင္လည္း ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၏ မူေဘာင္အတြင္း ထိန္းသိမ္း ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဖူးသည္။ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနကလည္း ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ဘုရားေက်ာင္းႀကီး၏ ပရိဝုဏ္အတြင္း ခ်ံဳႏြယ္မ်ားႏွင့္ အမွိုက္သရိုက္မ်ားကို ဖယ္ရွားကာ ေျမယာရႈခင္း (Landscaping) ကို ျပဳျပင္ပါက လွပေသာျမင္ကြင္းႏွင့္ ပနံရေနသည့္ ေရွးေ ဟာင္း ဘုရားေက်ာင္းႀကီးကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤဘုရားေက်ာင္းႀကီးက ၁၆၀ဝ ခုႏွစ္မွ ၁၇၀ဝ ခုႏွစ္မ်ားအၾကား သံလ်င္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းမႈ၏ ျပယုဂ္တခုဟု ဆိုနိုင္သလို၊ ပင္ လယ္ရပ္ျခား နိုင္ငံျခား အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈကို လည္း ၫႊန္းဆိုေန၏။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း စပိန္ႏွင့္ ေပၚတူဂီ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္တစားရွိသည့္ သံလ်င္ရွိ ေရွးေဟာင္း ဘုရားေက်ာင္း ကိုလည္း အေသအခ်ာ ထိန္းသိမ္းနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္မိပါသည္။

 

 

 

105  Views
Previous: ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ဆက္ဆံက်ဴးလြန္ၾကေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဖံုးကြယ္ေပးေနၾကသည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ကာဒီနယ္တာကေလးက ဝန္ခံ
Next: လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္ကစ၍ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ တစ္လေလွ်ာ့မည္ဟုဆို