ထိေရာက္မႈမရွိေသးေသာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစုံတစ္လုံးတ၀တည္းျဖစ္ေရးႏွင့္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းေကာ္မရွင္၏ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

 45-b

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ Episcopal Commission on Ecumenism ခရစ္ယာန္ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံတစ္လုံးတ၀တည္းျဖစ္ေရးႏွင့္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္းအျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရစ္ယာန္မ်ားေကာင္စီတို႕ ပူးတြဲၿပီး ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစုံတစ္လုံးတ၀ တည္းျဖစ္ေရးႏွင့္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္းအျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လူမႈေရးအဆင့္သာ ရွိေနေသးသည္ဟု ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ ႀကီး ေအာင္လင္းစိန္က ဂလိုရီးယား သတင္းဂ်ာနယ္သို႕ မိန္႕ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။ ၄င္းေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ပြဲကို ေမလ ၁၄-၁၅ ရက္ေန႕တို႕တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ၿမဳိ႕ေတာ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕ရွိ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႕ေသာေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးက၊ ““အျမတ္ကေတာ့ ကိုယ့္ရဲကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ႏွစ္စဥ္လုပ္ၾကတယ္။ ကိုယ့္ဘုရားေက်ာင္းမွာ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းၾကေတာ့ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ရဲ႕၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ မႈပိုင္းမွာ သူတို႕က ပိုၿပီးေတာ့ သိလာရင္းႏွီးလာတာကလြဲလို႕ လူမႈေရးအဆင့္သာ ရွိပါတယ္။ လာၾကတယ္။ ထမင္းစားၾကတယ္။ စကားလက္ဆုံက်ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစည္းအေ၀းစစခ်င္းပဲ၊ သူမ်ားဘာသာအေၾကာင္းကို မေျပာဖို႕တားတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ကိုယ့္ဘာ သာရဲ႕ယုံၾကည္ရာအခ်က္ေတြကိုလည္း သူမ်ားကို ကဲ့ရဲ႕ေျပာခြင့္မျပဳဘူး။ က်မ္းစာဖတ္ၿပီးေတာ့ က်မ္းစာ အတိုင္း ငါတို႕ခရစ္ယာန္ေတြ ဘယ္လိုတရားက်င့္ႀကံမလဲဆိုတာပဲ ေျပာၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကက္သလစ္ ဖက္ကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံ လုံးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လာၾကတယ္။ တျခားခရစ္ယာန္ေတြဖက္ကေတာ့ အသင္းေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူေတြ မလာဘဲနဲ႕ ရန္ကုန္ကလူေတြပဲ လာေတာ့ တျခားခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ေတြကိုလည္း ပိုၿပီးေတာ့ ပါ၀င္ေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ရဲ႕ ယုံၾကည္ရာအခ်က္ေတြကိုလည္း တျခားဂိုဏ္းကြဲေတြသိလာဖို႕အတြက္ ေဆြးေႏြးေျပာျပေပးဖို႕လိုတယ္ (ဥပမာေျပာရရင္ တျခားခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ေတြက ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ေတြဟာ မယ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္တယ္ဆိုတာမ်ဳိး၊ ႐ုပ္တုေတြကို ကိုးကြယ္တယ္ဆိုၿပီး နားလည္ေျပာဆိုေနတာေတြဟာ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ဒီလိုမ်ဳိးအစည္းအေ၀းကေန တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ေစခ်င္ တယ္) ေနာက္ ၿပီး အစည္းအေ၀း လုပ္ၿပီးဆုံးျဖတ္တာ ေနာက္ႏွစ္ဘယ္မွာ လုပ္မလဲဆိုတာပဲ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၿပီး ဘာထုတ္ျပန္ခ်က္မွလဲ မလုပ္ေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိးလႈပ္ရွား မႈေတြဟာ ေငြကုန္လူပန္းရက်ဳိးမနပ္ဟု သုံးသပ္ မိေၾကာင္း”” ျဖင့္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႕က မိန္႕ၾကားေတာ္မူသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းအရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံခရစ္ယာန္မ်ားေကာင္စီတို႕ ပူးတြဲၿပီး ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစုံ တစ္လုံးတ၀တည္း ျဖစ္ေရးႏွင့္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြဲကို လိပ္သိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္းျဖင့္ သိရွိရသည္။ ၀၁၅ ဂ်ဳိးဇက္

1158  Views
Previous: ေပါင္းစည္းရန္ ေ၀းေနေသးေသာ္လည္း ၄င္းပန္းတိုင္သည္ ရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးက အဂၤလီကန္သာသနာပိုင္ခ်ဳပ္အား မိန္႕ၾကားေတာ္မူ
Next: ကေလးဆရာေတာ္ႀကီး ေဖးလစ္လ်န္ခန္းထန္မွ “ဗာတီကန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒအေၾကာင္း” ဂလိုရီးယားသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူျခင္း