ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားက ကြီးမားတဲ့နားလည်မှုတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ပြနေပါတယ်


ရနကြုနကြကသြလဈဂိုဏြးခွုပသြာသနာပိုငြ ဆရာတောကြှီး ကာဒီနယခြွားလဈြဘိုဟောကှားသော သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားပှဲ ဩဝါဒ

Trinity Sunday (30 May 2021)
[ပထမကမွြး- ထာဝရဘုရားသညြ အထကကြောငြးကငပြေါြ၊ အောကအြရပမြှကှေီးပေါမြှာ ဘုရားသခငဖြှဈတောမြူကှောငြးကိုငှငြး၊ အခှားတပါးသောဘုရား မရှိကှောငြးကိုငှငြး ယနေ့သိမှတြ၍ နှလုံးသှငြးမိကှလော။
(တရားဟောရာကမွြး ၄း၃၂-၃၄ ၃၉-၄၀)
(ဆာလံ- ၃၃း၅-၆ ၉ ၁၈-၁၉ ၂၀ ၂၂)
ဒုတိယကမွြး- ကွှနြုပတြို့သညြ သန့ရြှငြးသော ဝိညာဉတြောအြားဖှင့ြ အဗျဗ အဘဟုခေါရြသော အခှင့နြှင့ြ အမှစေားအမှခေံမွားဖှဈကှ၏။ (ရောမ ၈း၁၄-၁၇)
ဧဝံဂလေိကမွြး- ကောငြးကငဘြုံ၌ လညြးကောငြး၊ ကမျဘာမှပေေါြ၌လညြးကောငြး စီရငပြိုငခြှင့ြ အာဏာရှိသမွှတို့ကို ငါ့အားပေးထားလကွရြှိ၏။ (မာူဲ၂၈း ၁၆-၂၀)]
ခစွလြှစှာသော ညီအဈကို မောငနြှမအပေါငြးတို့-
အဖခမညြးတောဘြုရား၏ ထာဝရခစွခြှငြးမတျေတာ၊ ခရဈတောဘြုရား၏ ကယတြငခြှငြးမတျေတာနှင့ြ သန့ရြှငြးသော ဝိညာဉတြောဘြုရား၏ အားသဈ သှနြးလောငြးသော မတျေတာတို့ဟာ သငတြို့နှင့ြ အတူရှိပါစေ။ ဒီကနေ့ဟာ သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားရဲ့ ခစွခြှငြးမတျေတာပှဲနေ့ကို ကငွြးပ နကှပေါတယြ။ ထိုသုံးပါးတဈဆူးဘုရားတို့အကှား စီးမွှောနတေဲ့ ခစွခြှငြး မတျေတာတရားတှေ အကှောငြးကို ကငွြးပနခှငြေးပဲဖှဈပါတယြ။ အဲ့ဒီလိုပဲ မိသားစုအကှား၊ အဖှဲ့အစညြးတိုငြ၊ နိုငငြံရေး၊ ဘာသာရေး ကွှနြုပတြို့ အသိုငြးအဝိုငြးကှားမှာ ထားရှိတဲ့ ဆကဆြံရေးကို ကငွြးပနခှငြေးလညြး ဖှဈပါတယြ။ ဆကဆြံရေးဆိုတာ လူသားတှရေဲ့ ဖှဈတညမြှုတဈခုပါ။
ဒီနေ့ ဖိလဈပိုငနြိုငငြံရှိ ကကသြလဈအသငြးတောကြ မှနမြာပှညအြတှကြ ဆုတောငြးပေးတဲ့ နေ့လညြးဖှဈပါတယြ။ ဖိလဈပိုငနြိုငငြံဟာ ကမျဘာပေါမြှာ တတိယအကှီးဆုံးနဲ့ အာရှမှာ ပထမအကှီးဆုံးသော ကကသြလဈနိုငငြံ ဖှဈပါတယြ။ ဆုတောငြးမတျေတာအားဖှင့ြ ပါဝငပြတသြကမြှု အတှကြ ကွှနြုပတြို့ အထူးကွေးဇူးတငပြါတယြ။ သူတို့အပေါြ သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါး တဈဆူ ဘုရားက ဆတကထြမြးပိုး ကောငြးကှီးပေးပါစေ။
ဘုရားတဈဆူက ပုဂျဂိုလသြုံးပါး ဘယလြိုဘယပြုံ ဖှဈနိုငမြည့အြကှောငြးနှင့ြ ဒီသုံးပါးတဈဆူဘုရားက တဈခုတညြးဖှဈကှောငြးမွားကို ဓမျမသငြးဂှိုလြ ပညာရှငမြွားက နဈပေါငြးမွားစှာ ငှငြးခုံခဲ့ပါတယြ။ ဒီငှငြးခုံခှငြးထဲ ထောငခြွောကမြိဖို့မဟုတပြါ။ ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားက ပေးတဲ့သတငြး စကားကတော့ ရိုးစငြးပါတယြ။ ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားက တဈဦးအပေါြ တဈဦး လေးနကတြဲ့ ဆကဆြံရေးအားဖှင့ြ တညဆြောကထြားတဲ့ မတျေတာ တရားလိုပဲ ကွှနြုပတြို့လညြး ဆကဆြံကှဖို့ပဲ ဖှဈပါတယြ။ အပေါယြံရှှမှေုနကြှဲတဲ့ ဆကဆြံရေးမွိုးမဟုတပြဲ တဈဦးနဲ့တဈဦး စဈမှနတြဲ့ အကွိုးပှုသော ဆကဆြံရေးမွိုးသာ ဖှဈပါတယြ။ ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားက ပှသပေးတဲ့ ဆကဆြံရေးဟာ တပါးသူကို ဖိနိပခြွုပခြယွတြဲ့ အပေါစြီးက ဆကဆြံရေးမွိုး မဟုတြ၊ တပါးသူကို ညှဉြးပနြးနှိပစြကြ သတဖြှတတြဲ့ ဆကဆြံရေးမွိုး မဟုတပြါ။ ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူ ဘုရားက ပှသပေးတဲ့ဆကဆြံရေးဟာ ဝမွှတေတတြဲ့ အကွိုးပှုတဲ့ ကုသပေးတဲ့ ဆကဆြံရေးမွိုးသာ ဖှဈပါတယြ။
ဒီနေ့အဖို့ ကွှနြုပတြို့ စဉြးစားထောကရြှုစရာ အခကွပြဲဖှဈပါတယြ။ ခရဈယာနြ တှကေ ဘုရားကို မိသားစုပုံစံအနဖှငေ့ြ သိရှိနားလညခြှငြးဟာ အငမြတနမြှ ကွေးဇူးတငစြရာ ကောငြးပါတယြ။ ဘုရားဟာ ကလဲ့စားခွေ၊ နိုငထြကစြီးနငြး လုပတြဲ့ တနြးခိုရှငမြဟုတပြါ။ ကွှနြုပတြို့ရဲ့ဘုရားဟာ ကှီးမှတပြမယေ့ြ လူသား တှနေဲ့ ဆကဆြံတတသြော ဘုရားဖှဈပါတယြ။ ကွှနြုပတြို့နဲ့ အတူရှိတောမြူသော အဲမာနူးအယြ ဘုရားဖှဈပါတယြ။ ခရဈတောအြားဖှင့ြ လူ့အဖှဈ ယူတောမြူသော ဘုရားဖှဈပါတယြ။ ဘုရားဆိုတာ နားလညလြို့မရဘူး၊ ဖောပြှပုံဖောလြို့မရဘူး၊ လူသားတဈဦးလို မဖှဈနိုငဘြူးလို့ ဘာသာရေး တောတြောမြွားမွားက သှနသြငပြေးထားတာပါ။
ဒီနေ့ ကွှနြုပတြို့ရဲ့ ခစွခြှငြးဘုရား၊ ပှုစုပွိုးထောငတြတသြော ခစွခြှငြးမတျေတာ၊ ကယတြငပြေးသော ခစွခြှငြးမတျေတာ၊ ကုသပေးသော ခစွခြှငြးမတျေတာ အကှောငြးကို ကငွြးပနကှပေါတယြ။
လှနခြဲ့တဲ့ လေးလ ကတညြးက မှနမြာပှညကြှီးဟာ ကှီးမားတဲ့ ဆငြးရဲဒုကျခ ဝဒနောကို ခံစားရပါတယြ။ လတတြလော ကယားပှညြ လှိုငကြောဖြကမြှာ ဆိုရငြ အကှမြးဖကမြှုတှေ ဖှဈပှားပှီးနောကြ ငတမြှတခြှငြးနဲ့ ဒဏရြာမွားစှာ ခံစားရပှီး တောထဲထှကပြှေး တိမြးရှောငနြကှရေပါတယြ။
ဒဏရြာမွားနဲ့ ငိုကှှေးနသေောသူတှကေို သန့ြှရှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါး တဈဆူဘုရားက ပေးနတေဲ့ သတငြးစကားက ဘာဖှဈမလဲ။
ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားက ကှီးမားတဲ့နားလညမြှုတဈခုကို သငပြှနေ ပါတယြ။ စဈမှနတြဲ့ အာဏာဆိုတာ နိုငထြကစြီးနငြးခှငြးမဟုတပြဲ ခစွခြှငြး မတျေတာပဲဖှဈပါတယြ။ ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူ ဘုရားအကှား မတူကှဲပှားတဲ့ လုပငြနြးစဉတြှကေို မွှဝခှငြေးနဲ့ ခစွခြှငြးမတျေတာအားဖှင့ြ လုပဆြောငကြှ ပါတယြ။ လညပြတစြီးမွှောတဲ့ ခစွခြှငြးမတျေတာပဲဖှဈပါတယြ။ အာဏာမပါပဲ ခစွခြှငြးမတျေတာတရား အားဖှင့သြာ လုပဆြောငကြှပါတယြ။ ခစွခြှငြးမတျေတာကို အခှခေံပှီး ကွှနြုပတြို့ရဲ့ မိဦးဖဦးဖှဈတဲ့ အာဒံနဲ့ဧဝကို ဖနဆြငြးခဲ့ပါတယြ။ အီဇရာအဲယလြူမွိုးတှကေို အီဂစွပြှညကြနေ လှတမြှောကစြခေဲ့ပါတယြ။ ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားတို့အကှား ဖှဲ့စညြးတဲ့ ခစွခြှငြးမတျေတာတရား အကှောငြးကို ရှငယြောဟနကြမွြးစာမှာ တှေ့ရပါတယြ။ “သားတောကြို ယုံကှညသြောသူဟူသမွှကို ပကွစြီးခှငြးသို့မရောကစြဘေဲ ထာဝရအသကကြို ရစခှငြေးငှာ ဘုရားသခငသြညြ မိမိ၏တဈပါးတညြးသော သားတောကြို စှန့သြညတြိုငအြောငြ လောကသားတို့ကို ခစွတြောမြူ၏ (ယောဟနြ ၃း၁၆)။”
ဟုတပြါတယြ။ ခမညြးတောဘြုရားဟာ ခစွခြှငြးမတျေတာ၊ သားတောြ ဘုရားဟာ လညြး ခစွခြှငြးမတျေတာ ဝိညာဉတြောဘြုရားဟာ သိကှားတမနအြားဖှင့ြ မယတြောမြာရိယားကို အမိန့တြောပြှနတြဲ့ အာဏာတနခြိုး ဖှဈပါတယြ။ ဒါဟာ ခစွခြှငြးရဲ့အာဏာတနခြိုးဖှဈပါတယြ။ လောကမှာ ဒုကျခဆငြးရဲခှငြးကို ဖနတြီးတဲ့ အာဏာကို တပမြကခြစွခြှငြးမွိုး မဟုတပြါ။ ခရဈယာနတြှေ အနနေဲ့ ပုဂျဂိုလသြုံးပါး တဈဆူဘုရားအပေါြ လကခြံယုံကှညသြကဝြငမြူဟာ ရှညလြွားခဲ့ပါတယြ။ ကနဦး အသငြးတောမြှာ အသငြးတောကြ ဘာကို ယုံကှညသြကဝြငခြဲ့တယဆြိုတာကို အဆင့ဆြင့ြ မှတတြမြးတငပြှုစုခဲ့ ကှပါ တယြ။ ပထမအခကွအြနနေဲ့က ယုံကှညခြှငြးအခွုပပြဲဖှဈပါတယြ။ ဒီယုံကှညြ ခှငြးအခွုပမြှာ အခှခေံအားဖှင့ြ အခကွသြုံးခကွကြို အတညပြှုခဲ့ပါတယြ။
၁.အားလုံးစုံကို တတနြိုငတြောမြူထသော၊ မိုးမှတေို့ကို ဖနဆြငြးတောမြူ ထသော၊ ခမညြးတောဘြုရားကို ယုံကှညလြေးမှတခြှငြးရှိပါ၏။
၂. ခမညြးတောြ၏ တဈပါးတညြးသောသားတောြ ယဇေူးခရဈတောြ ကွှနြုပတြို့၏သခငကြိုလညြး ယုံကှညလြေးမှတခြှငြးရှိပါ၏။
၃. သန့ရြှငြးသော ဝိညာဉတြောဘြုရားကိုလညြး ယုံကှညလြေးမှတခြှငြးရှိပါ၏။
– ဗွာဒိတကြမွြးထဲမှာ ခမညြးတောဘြုရား၊ သားတောဘြုရား၊ ဝိညာဉတြောြ ဘုရား အားလုံး တညရြှိတာကို တှေ့ရတယြ။
ဓမျမဟောငြးကမွြးထဲက သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားကို ဓမျမသဈ ကမွြးစာမှာလညြး အတိအလငြးဖောပြှတာ တှေ့ရပါတယြ။ ဒါကှောင့ြ ဘုရားသခငဆြိုတာ မိသားစု တခုလိုပါပဲ။ အာဏရှငတြဲ့ ဘုရငတြဈပါးမဟုတြ၊ စဈအာဏာရှငလြို ဦးဆောငသြူမဟုတြ၊ သကြဦး ဆံပိုငမြငြးလညြးမဟုတြ၊ ဘုရားသခငဆြိုတာ ကောငြးမှနသြောဆကဆြံရေးရှိတဲ့ဘုရားပါပဲ။
ဒီကနေ့ ဖတတြဲ့ကမွြးစာတှကေို နားလညပြှီး သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါး တဈဆူဘုရားတို့မှာရှိတဲ့ ကောငြးမှနသြော ဆကဆြံရေးမွားဖှင့ြ အဓိပျပါယြ ရှိသော ဘဝရှငသြနမြှုကို တညဆြောကကြှဖို့ လိုပါတယြ။ နေ့စဉနြဲ့အမွှ သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားရဲ့ လုပဆြောငမြှုကို ကွှနြုပတြို့ ဘဝထဲမှာ ခရဈစူးအမှတအြသား တားခှငြးအားဖှင့ြ ဝနခြံနကှပေါတယြ။ ခရဈစူး အမှတအြသား တားတဲ့အခါ ကွှနြုပတြို့ရဲ့ ခနျဓာကိုယအြစိတအြပိုငြး တှကေို ထိရပါတယြ။ ၎င်းငျးငြးသုံးပိုငြးအားဖှင့ြ ပှုလုပနြကှပေါတယြ။ ဒီကနေ့ဖတရြှု ရတဲ့ ကမွြးစာတှကေ သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားကို ပိုမို နားလညဖြို့ အထောကအြကူဖှဈစပေါတယြ။
ဦးခေါငြး။ ။ နဖူးကို ထိတဲ့အခါ ခမညြးတောလြို့ ရှတဆြိုကှတယြ။
နှလုံးသား။ ။ ရငဘြတကြို ထိတဲ့အခါ သားတောလြို့ ရှတဆြိုကှတယြ။
လကမြွား။ ။ ပခုံးတှကေို ထိတဲ့အခါ သန့ရြှငြးသောဝိညဉတြောလြို့ ရှတဆြိုကှတယြ။
ပထမကမွြးစာထဲမှာ ခမညြးတောဘြုရားအကှောငြးကို ပှောပှထားပါတယြ။ ဦးခေါငြးဆိုတာ အသိတရားနဲ့ ယုံကှညခြှငြးတညရြှိရာ နရောဖှဈပါတယြ။ ပထမကမွြးစာထဲမှာ မိုးဇကကြ ဂွူးလူမွိုးတှကေို နှိုးဆောထြားတာကတော့ ဘုရားကို သိဖို့ပဲဖှဈပါတယြ။ ကောငြးကငအြထကနြဲ့ မှကှေီးအောကမြက နရောတိုငြးမှာ ဘုရားရှိကှောငြးကို မိုးဇကကြ ပှောပှထားပါတယြ။ ကွှနြုပတြို့ရဲ့ဦးခေါငြးကို ထိတယဆြိုတာ ဘုရားကိုသိရှိခှငြးနဲ့ ဘုရားအပေါြ ယုံကှညသြကဝြငမြှုကို အဓိပျပါယဆြောငပြါတယြ။
မှနမြာပှညသြူပှညသြားတှအတှေကြ အရေးကှီးသတငြးစကားကတော့ ကွှနြုပတြို့ ရငဆြိုငတြှေ့ကှုံနရတေယ့ြ အရာအားလုံးအလယမြှာ ဘုရားရှိ နတယေဆြိုတာပါပဲ။ ဘုရားသခငဟြာ အဆုံးမဲ့ ကယတြငလြှတမြှောကစြသေူ ဖှဈပါတယြ။ ဘုရားထကြ ကှီးမှတတြဲ့ အစိုးရဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ပရောဖကြ ဟရှောယက- အကှောငြးမူကား၊ ငါတို့အဘို့ သူငယကြို ဘှားမှငြ၏။ ငါတို့အား သားကို သနားတောမြူ၏။ ထိုသူသညြ အုပစြိုးခှငြး အာဏာစကရြှိလိမ့မြညြ။ နာမတောကြား အံ့သှဖှယြ၊ တိုငပြငဘြကြ၊ တနခြိုးကှီးသောဘုရားသခငြ၊ ထာဝရအဘ၊ ငှိမသြကခြှငြးအရှငဟြု ခေါဝြေါသြမုတခြှငြးကို ခံတောမြူ လိမ့မြညြ။ (ဟရှယေ ၆း၉)
ဟုတပြါတယြ။ ကွှနြုပတြို့ရှာနတော ဘုရားအုပစြိုးခှငြးပါ။ ပရောဖကပြှော ထားတာက- ထိုသူသညြ အုပစြိုးခှငြးအာဏာစကရြှိလိမ့ြမညြ။ ဘုရားအုပစြိုးခှငြး ရှိတယဆြိုရငြ ဘာတှဖှဈေတတသြလဲ။ ဟရှောယက အားပေးနှဈသိမ့ထြားတဲ့ စကားကတော့- ဒါဝိဒမြငြး၏ ရာဇပလျလငပြေါမြှာထိုငြ၊ နိုငငြံတောကြို နောငကြာလအစဉမြပှတြ တရားတောအြတိုငြး ဖှောင့မြတစြှာစီရငြ အမှဲတညြ စတေောမြူမညအြကှောငြး၊ အာဏာတောတြိုးတကခြှငြးနှင့ြ ငှိမသြကတြောြ မူခှငြးသညြ နိဈစအမှဲရှိလိမ့မြညြ။ ကောငြးကငဗြိုလခြှအရှေငထြာဝရဘုရားသညြ အလိုတောအြားကှီး၍ ထိုအမှုကို ပှီးစီးစတေောမြူလိမ့မြညြ။ (ဟရှောယ ၆း ၇)
ထိုကဲ့သို့ ဘုရားအုပစြိုးခှငြးရှိတဲ့ အစိုးရမွိုးကို ကွှနြုပတြို့ဆုတောငြးနတောပါ။ ပရောဖကကြ- နိုငငြံတောကြို နောငကြာလအစဉမြပှတြ၊ တရားတောအြတိုငြး ဖှောင့မြတစြှာစီရငြ အမှဲတညစြတေောမြူမညအြကှောငြး၊ အာဏာတောြ တိုးတကခြှငြးနှင့ြ ငှိမသြကတြောမြူခှငြးသညြ နိဈစအမှဲရှိလိမ့မြညလြို့ ပှောထား ပါတယြ။ ဟုတပြါတယြ- ထိုကဲ့သို့ အစိုးရကို ကွှနြုပတြို့ ဆုတောငြးဖို့ လိုအပပြါတယြ။ ကွှနြုပတြို့ရဲ့ဆုတောငြးသံနဲ့ ဖိလဈပိုငနြိုငငြံက ညီအဈကို မောငနြှမမွားရဲ့ ဆုတောငြးသံကို ဘုရားသခငြ နားညောငြးပါစေ။
ဒုတိယကမွြးစာထဲမှာ- ခရဈစူးအမှတအြသားတားခှငြးရဲ့ ဒုတိယအခကွဖြှဈတဲ့ ရငဘြတကြို ထိခှငြးကို ပှောပှနပေါတယြ။ နှလုံးသားဆိုတာ ခစွခြှငြးမတျေတာရဲ့ ပလျလငဖြှဈပါတယြ။ ခစွခြှငြးမတျေတာရဲ့ သငြျကတလေညြး ဖှဈပါတယြ။ သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားမှာ ဒုတိယဘုရားက ခရဈတောြ ဖှဈပါတယြ။ ခရဈတောရြဲ့ တဈခုတညြးသော အမိန့ကြတော့- သငတြို့ကို ငါခစွသြလို တဈပါးသူကိုလညြးခစွကြှပါ။ ဒုတိယကမွြးစာထဲမှာ- စိနပြေါလကြ ဝမြးမှောကဝြမြးသာ ကှှေးကှောတြာကတော့- အကှောငြးမူကား ဘုရား သခငြ၏ ဝိညာဉတြောအြားဖှင့ြ လမြးပှဦးဆောငခြှငြးခံရသော သူတို့သညြ ဘုရားသခငြ၏ သားသမီးမွား ဖှဈကှ၏။ အဘယကြှောင့ဆြိုသောြ သငတြို့ သညြ ကှောကရြှံ့စိတြ ပှနလြညဖြှဈပေါလြာစရနြေ ဘုရားသခငြ ထံတောမြှ ကွှနစြိတဓြာတကြိုရရှိခဲ့ကှသညြ မဟုတပြေ။ သငတြို့သညြ သားသမီး စိတဓြာတကြို ရရှိခဲ့ကှခှငြးသာဖှဈ၏။ အဗျဗ၊ အဖ ဟု သငတြို့ ကှှေးကှောကြှ သောအခါ၊ ငါတို့သညြ ဘုရားသခငြ၏ သားသမီးမွား ဖှဈကှကှောငြးကို ဝိညာဉတြောြ ကိုယတြိုငကြပငြ ငါတို့၏ ဝိညာဉနြှင့အြတူ သကသြခေံ တောမြူခှငြးဖှဈ၏။ (ရောမ ၈း၁-၁၅)
လမြးပေါမြှာ ရကစြကမြူမွားရှိတဲ့ခွိနြ၊ သတဖြှတမြှုတှရှေိနတေဲ့အခွိနြ၊ ထောငနြနြးစံသူတှအတှေကြ၊ တောထဲထှကပြှေးတိမရြှောငနြသေူတှေအတှကြ ဘယလြိုနှဈသိမ့မြှုမွိုးရနိုငြမလဲ။ ဒါပမယေ့ြ ဘုရားသခငကြ ဘယတြော့မှ စှန့ပြဈတောမြမူပါ။ အမှစေားအမှခေံ သားသမီးမွားအနဖှငေ့ြ ဒုကျခဆငြးရဲ အပေါငြးမှ လှတမြှောကစြပေါမည့ကြှောငြး တညီတညှတတြညြး အဗျဗ၊ အဖလေို့ ခေါဆြို တမြးတကှပါစို့။
တတိယကမွြးစာမှာ- ခရဈစူးအမှတအြသားတားခှငြးရဲ့ တတိယအခကွဖြှဈတဲ့ ပခုံးမွားထိခှငြးကို ပှောပှနပေါတယြ။ လုပဆြောငမြှု အငြျဂါရပတြှဖှဈေပါတယြ။ ဦးခေါငြးဆိုတာ ယုံကှညခြှငြး၊ နှလုံးသားဆိုတာ ခစွခြှငြးမတျေတာဖှဈပါတယြ။ ခရဈယာနမြွားရဲ့ ယုံကှညခြှငြးနဲ့ ခစွခြှငြးကို အပှုအမူအားဖှင့ြ အမှဲ ဖောဆြောငနြကှပေါတယြ။ လကဆြိုတာ လုပဆြောငခြှငြး သငြျကတပေဲ ဖှဈပါတယြ။
ဧဝံဂလေိကမွြးစာထဲမှာ ခရဈတောကြ သူ့တပည့မြွားကို တိုကတြှနြးထား တာကတော့- ထို့ကှောင့ြ သငတြို့သညြ သှားကှ၍ လူမွိုးတကာတို့ကို ငါ့၏ တပည့ဖြှဈစကှလေကွြ ခမညြးတောြ၊ သားတောြ၊ သန့ရြှငြးသော ဝိညာဉတြောြ ၏ နာမတောမြှတြ၌ သူတို့ကို ဆေးကှောကှလော။ (မာူဲ၂၈း ၁၉)
အသကရြှငနြထေိုငမြူဟာ ခစွခြှငြးမတျေတာတရား ပှသနခှငြေးဖှဈပါတယြ။ ခစွခြှငြးကို အပှုအမူအားဖှင့ြ ဖောဆြောငရြပါမယြ။ ပှီးခဲ့တဲ့ နှဈနှဈကတညြးက ကွှနြုပတြို့ရဲ့ ခစွခြှငြးမတျေတာနဲ့ အသကရြှငနြထေိုငမြှုဟာ နှောင့ယြှကခြှငြး ခံရပါတယြ။ ကိုဗဈရောဂါက သနြးပေါငြးမွားစှာကို အစာငတစြတယြေ၊ ဆငြးရဲဒုကျခရောကစြပေါတယြ။ လကရြှိကှုံတှေ့ရတဲ့ အခှအနေကလေညြး အပှဈမဲ့ပှညသြူတှကေို ဆငြးရဲဒုကျခ နောကတြခုဖနတြီးပေးနပေါတယြ။
သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားရဲ့ စိနခြေါခြကွြ- အမှောငကြာလမွား
သမိုငြးမှာ အမှောငကြာလမွားစှာရှိပါခဲ့တယြ။ သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါး တဈဆူဘုရားက လူသားတှအတှေကြ တိုကရြိုကဖြှရှငြေးပေးခဲ့ပါတယြ။ အီဇရာအဲယဘြုရားက သူ့လူမွိုးတှေ အီဂစွပြှညကြနလှတေမြှောကဖြို့ မိုးဇကကြို ခေါသြုံးခဲ့ပါတယြ။ ဖိနှိပခြွုပခြယွခြံရသူတှအတှေကြ ဘုရားသခငဟြာ လှတမြှောကစြတေဲ့ ဘုရားဖှဈပါတယြ။ ဘုရားသခငကြ ကွှနြုပတြို့အားဖှင့ြ အလုပလြုပနြပေါတယြ။ နတဆြိုးက အောငမြှငတြယထြငရြတယ့ြ အခွိနကြာလ တှမှော ယုံကှညခြှငြးခိုငမြှဲဖို့ လိုအပကြှောငြးနဲ့ ညီညှတစြှာ နတဆြိုးရဲ့ သားကောငတြှကေို တုန့ပြှနဖြို့ ပုပရြဟနြးမငြးကှီးက အားပေးထားပါတယြ။
သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားရဲ့စလှတေတြဲ့အမိန့ဟြာ ဓမျမဟောငြး နဲ့ ဓမျမသဈ နှဈစောငစြလုံးမှာ တှေ့ရပါတယြ။
ငါနှဈသကသြော အစာရှောငခြှငြးဟူမူကား၊ မတရားသော အခညွအြနှောငကြို ခွှတခြှငြး၊ လေးသောဝနကြိုခခွှငြး၊ ညှဉြးဆဲခံရသော သူတို့ကို လှှတခြှငြး၊ ထမြးဘိုးရှိသမွှကို ခွိုးခှငြးမဟုတလြော။ မှတသြိပသြောသူ ကို စာကွှေးခှငြး၊ နရောမရှိ၊ ဆငြးရဲသောသူတို့ကို ကိုယအြိမသြို့ဆောငခြှငြး၊ အဝတမြရှိသော သူကို မှငလြွှငြ၊ အဝတကြို ပေးခှငြး၊ ကိုယအြသားကို မရှောငဘြဲနခှငြေး မဟုတလြော။ သို့ပှုလွှငြ သငြ၏ အလငြးသညြ မိုဃြးသောကသြော အလငြးကဲ့သို့ ပေါထြှနြး၍ အလငွအြမှနြ ကနွြးမာခှငြးသို့ ရောကလြိမ့မြညြ။ သငြ၏ဖှောင့မြတခြှငြး ပါရမီသညြ သင့ရြှေ့၌သှား၍ ထာဝရဘုရား၏ ဘုနြးတောသြညြ နောကြ၌ လုံခှုံစလေိမ့မြညြ။ (ဟရှယေ ၅၈း ၆-၈)
ဟုတပြါတယြ။ သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားက နှိုးဆောနြတော ကတော့- မတရားသောအားဖှင့ြ ခညွနြှောငနြတေဲ့ ခညွကြွိူးမွားစှာကို ရိုကခြွိုးခှငြးအားဖှင့ြ၊ ညှဉြးပနြးနှိပစြကခြှငြးသူတှကေို လှတမြှောကစြခှငြေး အားဖှင့ြ၊ ခိုကရြနဖြှဈပှားမှုတှကှေောင့ြ ထှကပြှေးတိမရြှောငသြူမွား၊ ငတမြှတြ နသေူမွားနဲ့ အစားစာမွား ဝမွေားခှငြးအားဖှင့ြ၊ အိုးမဲ့အိမမြကဖြှဈနေ သူမွားနဲ့ ဘဝတူခံစားပေးခှငြးအားဖှင့ြ၊ အဝတမြရှိသူမွားကို အဝတအြစား ဝငှခှေငြး အားဖှင့ြ၊ ဒုကျခဆငြးရဲရောကနြသေူမွားကို မမေ့မလွောပဲ ကူညီခှငြးအားဖှင့ြ ကွှနပြတြို့ရဲ့ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကှယကြှစို့။
ဟုတပြါတယြ။ ဒီအရာတှကေ မှနမြာပှညအြတှကြ ကုသခှငြးတှကေို သယဆြောငလြာပေးမှာပါ။ သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားရဲ့ ခစွခြှငြးအလငြးတောဟြာ ကွှနြုပတြို့အတှကြ မိုဃြးသောကရြောငခြှညတြောြ ဖှဈလာမှာပါ။ ကမျဘာပေါရြှိ နိုငငြံပေါငြးမွားစှာက သကြဦးဆံပိုငစြနဈနဲ့ အာဏာရှငဆြနမြှုတှကေို ဆန့ကြငွနြပေါတယြ။ ခစွခြှငြးမတျေတာကှီးစိုးတဲ့ နရော၊ အာနညြးသူနဲ့ အကူညီမဲ့သူတှကေို ဦးစားပေးတဲ့နရောတှမှော သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါးတဈဆူဘုရားရဲ့ ခစွခြှငြးဟာ ရှငသြနြ စီးဆငြး နမှောပါ။ သန့ရြှငြးသော ပုဂျဂိုလသြုံးပါး တဈဆူဘုရားရဲ့ ခစွခြှငြးနဲ့ ဘုရား အာဏာစကြ အားဖှင့သြာ ရှညလြွားတဲ့ ဒုကျခဆငြးရဲ့ခှငြးကနေ လှတမြှောကြ စမှောပါ။ ကုသမှုတှပေေးမှာပါ။
ငှိမြးခမွြးခှငြးကို ရှာဖှဖေောဆြောငဖြို့ ပရောဖကဟြရှောယက ပှောထား ပါတယြ။
ခမညြးတောြ၊ သားတောြ၊ သန့ရြှငြးသောဝိညာဉဘြုရားရဲ့နာမတောြ၌ ကုသမှုတှရဖေို့၊ ငှိမြးခမွြးခှငြးတှေ ရဖို့ ဆုတောငြးကှပါစို့။ အာမငြ။