ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား လည္း မဲေပးပိုင္ခြင့္ လည္းရွိၾက ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုက မိန္႔ၾကားေတာ္မူ

ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုက ႏိုင္ငံ သားတုိင္း ႏွစ္သက္ရာဘာသာကို ကူး ေျပာင္းခြင့္ရွိၾကသလို မဲေပးပိုင္ခြင့္လည္း ရွိၾကသည္ဟု ဂလိုရီးယားသတင္း ဂ်ာနယ္သို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ႏိုင္ငံသားအခြင့္ အေရးကို အျပည့္အ၀ရရွိျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အေျခခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ အတင္း အက်ပ္လုပ္ယူျခင္းမွ လြတ္လပ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႕ ကြဲျပားေနၾကေသာ ဘာသာတရားမ်ားမွ လူတိုင္းအတြက္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ဖြင့္လွစ္ ေပးရမည္ဟု မိန္႕ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ““ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသူ/သားတိုင္းသည္ ဘာ သာကူးေျပာင္းခြင့္ ရွိၾကသကဲ့သို႕ မဲေပးပိုင္ခြင့္လည္း ရွိၾကေၾကာင္း၊ ထို႕ ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား (ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ကိုရင္ မ်ားႏွင့္သီလရွင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ သင္းအုပ္ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ တျခားဘာသာမွ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား) အားလုံးကို မဲထည့္ပိုင္ခြင့္ ေပးရန္”” ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား ေတာင္းဆိုေတာ္မူလိုက္သည္။ဆရာေတာ္ႀကီးက ““ျမန္မာ့ယဥ္ေက်း မႈကိုၾကည့္ရင္ လူငယ္ေတြဟာ လူႀကီး မိဘေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕ ႀကိဳးစားၾကတဲ့ ဓေလ့ ေတြရွိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုမ်ဳိး ဓေလ့ကို အေျခခံၿပီး လူငယ္ေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ၾကင္ေဖာ္ေတြကို မေရြးခ်ယ္ ၾကဖို႕လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘယ္မိဘ၊ ဘယ္ဆရာ သမားကမွ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားမလိုခ်င္ တဲ့ၾကင္ေဖာ္ကို မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကို အတင္းေပးစားလို႔မရေၾကာင္း၊ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြမွာလည္း လင္ မယားေတြကို လမ္းညြန္ဖို႕ တာ၀န္ရွိၾက သလို စုံတြဲတစ္ဦးစီရဲ႕ ဘာသာကိုး ကြယ္မႈအတိုင္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ကို ျပဳလုပ္ေပးၾကဖို႕လည္း တာ၀န္ရွိ ၾကေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာကြဲ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႕ ဘာသာႏွစ္ခုရဲ႔ ၀တ္နည္းအတိုင္း လက္ထပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႕ လိုအပ္ ေၾကာင္း”” ျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပ ေတာ္မူသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ ဘိုက ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းနဲ႕ စပ္ လ်ဥ္းၿပီး မိန္႕ၾကားရာတြင္ ““ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကာယ ကံရွင္ရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ဆႏၵ သေဘာ အတိုင္းသာျဖစ္ရမယ္။ ဘယ္သူကမွ် မည္သူ႕ကိုမွ အတင္းဘာသာ ကူးခိုင္း လို႕မရေၾကာင္း၊ လူတိုင္းက မိမိတို႕ ႏွစ္ သက္တဲ့ ဘာသာတရားအေပၚမွာ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိရမယ္၊ ဘုရားမဲ့သူေတြကိုေတာင္ မိမိတို႕ သေဘာအတိုင္း ဘယ္ဘုရားမွ မယုံ ၾကည္ဘဲ ေနထိုင္ခြင့္ရွိၾကရမွာ ျဖစ္ ေၾကာင္း”” ျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူ လိုက္သည္။
မဲေပးပိုင္ခြင့္နဲ႕စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆရာေတာ္ ႀကီးက ““ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္မ်ား၊ အသင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ား အားလုံးဟာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ အတြက္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိၾကဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္း”” ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ အေပၚ ေ၀ဖန္ေတာ္မူလိုက္သည္။
ဂ်ဳိးဇက္

2146  Views
Previous: အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
Next: ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ မိမိကြ်မ္းက်င္လို႕ မဟုတ္ဘဲ၊ ကယားျပည္နယ္ ရွိျပည္သူေတြ ရဲ႕ စစ္ပြဲဒဏ္ေတြ ခံစားေနရ မႈေတြကို ေလွ်ာ့နည္း ေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ လက္ထဲက စစ္ေထာက္ လွမ္းေရး အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႕နဲ႕လက္တြဲ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဆိုေတးရုိက မိန္႕ၾကား ေတာ္မူ