ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဘာသာတြဲလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လမ္းၫြန္မႈထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ကြဲလြဲမႈျဖစ္

cbcm

ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၁၃၊ ၂၀၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ Ref. 03R/2016 စာအမွတ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ Disparity of Cult ဘာသာတြဲလက္ထပ္ျခင္း”” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လမ္းၫြန္မႈထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အစိုးရ၏မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေနဦးေဒမီယမ္က မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕က ဂလိုရီယာသတင္း ဂ်ာနယ္သို႕ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေရွ႕ေနဦးေဒမီယမ္က ““မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမွာက တျခားဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ျမန္မာဗုဒ္ၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို လက္ထပ္ေပါင္းသင္းလိုတယ္ဆိုရင္ ပထမဆုံး၄င္းအမ်ဳိးသမီးရွိရာသက္ဆိုင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး၏ မွတ္ပုံတင္ အရာရွိထံမွာ လုပ္ဖို႕”” ျပဌာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ““ကက္သလစ္ဘာသာ ၀င္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ျမန္မာဗုဒ္ၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို  လက္ထပ္ေပါင္းသင္းလိုတယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၏ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာမွတ္ပုံတင္အရာရွိထံမွ လက္ထပ္လက္မွတ္ရယူရန္”” ဟု ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္ေသာ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ မီးေမာင္းထုိးျပသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သူက ““ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြ႕ဲခ်ဳပ္က ဥပေဒကို နားလည္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ ကက္သလစ္ဘာသာ ၀င္ေတြကို အရင္ဦးဆုံးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေတြက သာမန္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့အရာေတြမွာ သာမန္ဘာသာ ၀င္ေတြကို မတိုင္ပင္ဘဲနဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ လုပ္တာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ဘူး။ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ဥပေဒပညာရွင္ေတြကို တုိင္ပင္ေစခ်င္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္ျမန္ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္ သင့္ေနၿပီ”” ဟု စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေရမြန္က ““ဥပေဒမွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကိုပဲ အာဏာေပးထားတယ္ဆိုတာ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးလို႕ ေရး ထားတာကို မသိလိုက္ဘူး”” ဟုလည္းေကာင္း၊ ဗန္းေမာ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေဇာ္ေဒြးကလည္း ““ဆရာေတာ္ေတြက ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လုပ္တာဟာ သိပ္ျမန္လြန္းတယ္။ ဒီဥပေဒနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အစိုးရ႐ုံးမွာ သြားစုံစမ္းေတာ့ အစိုးရဌာနက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႕ မလြယ္ေသးဘူးလို႕ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္”” ဟုမိန္႕ၾကားသည္။

၄င္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ဥက္ၠဌျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကေလးဆရာေတာ္ ႀကီး ေဖးလစ္လ်န္ခဲန္းထန္အား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ““အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အမွားအယြင္းေတြ ပါေနတယ္ဆိုတာ အခုမွသိတယ္။ အခုျပန္ျပင္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေပးမယ္”” ဟု ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၏ ေမးျမန္းခ်က္အား မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕က အမိန္႕ရွိေတာ္မူသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ““မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒထြက္ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘာသာ တြဲလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွထုတ္ျပန္ခ်က္””ဟူေသာထုတ္ျပန္ခ်က္၏ အပိုဒ္ (၁) ႏွင့္ (၂)တို႕တြင္ ပါရွိေနေသာ ““ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၏ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာမွတ္ပုံတင္အရာရွိထံမွ”” အစား ““ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၏ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္အရာရွိထံမွ”” ဟု ျပင္ဆင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္မွ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။  အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

1210  Views
Previous: The Catholic Church has 255 Infallibly Declared Dogmas
Next: ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚသို႕ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ ေရာက္ရွိလာျခင္း ေရႊစင္ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္က်င္းပ