ေထာင္ထဲတြင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနၾကရန္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မကင္းမဲ့ၾကရန္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ကာဒီနယ္ တာကေလး အားေပးေတာ္မူ

 006

မနီလာ၊ မတ္လ ၂၃၊ ၂၀၁၆

မနီလာၿမိဳ႕၏ ကာဒီနယ္ တာကေလးက ကမၻာေပၚတြင္ အက်ဥ္းသား အမ်ားဆုံး ေထာင္တစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ႀကီးေသာ မနီလာ ေထာင္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မကင္းမဲ့ၾကဘဲ ေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထိုင္ၾကရန္ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔က တိုက္တြန္း ေတာ္မူလိုက္သည္။

တာကေလးက “မိမိလည္း အမွားမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အျပစ္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ တစ္ရက္က်ရင္ ေထာင္ကေန ျပန္ လြတ္လာမယ္ ဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထားရွိၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ သစၥာေဖာက္ ႏိုင္စြမ္းၾကေပမယ့္ မိမိတို႔ တြင္လည္း သူမ်ားကို ခ်စ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္ဆိုတာ ကိုပါ မေမ့ၾကဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း” ျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အားေပး ေတာ္မူၿပီး သူတို႔ႏွင့္ အတူ မစၦား ပူေဇာ္ျခင္းကို က်င္းပျပဳလုပ္ ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

ကာဒီနယ္ တာကေလးသည္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲရွိ ဘုရား၀တ္ျပဳခန္းတြင္ သနားၾကင္နာျခင္း ဂ်ဴဗလီတံခါးကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ အတူ ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူရင္း “ဤတံခါးထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ေယဇူး ခရစ္ေတာ္ ဘုရား၏ ႏွလုံးသားထဲသို႔ ၀င္  ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ဘုရားသခင္က မိမိတို႔အား မည္မွ်ပင္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ျမည္းစမ္း ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း” ျဖင့္ မိန္႔ၾကား ေတာ္မူက “ကၽြန္ေတာ္ တို႕အားလုံးဟာလည္း ယုဒလို၊ ပီတာလို အျပစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ကို အရွင္ျမတ္၏ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ဂ႐ုစိုက္ ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ ေယဇူးကဲ့သို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း” ျဖင့္ မီးေမာင္း ထိုးျပေတာ္ မူခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံး အေနျဖင့္ ကာဒီနယ္ တာကေလးက အက်ဥ္းသားမ်ားအား “မိမိတို႔ရဲ႕ မိသားစု ေတြနဲ႕ မိတ္ေဆြ ေတြနဲ႔ မိမိေၾကာင့္ အနာတရ    ျဖစ္တဲ့ သူေတြအတြက္လည္း ဘုရားသခင္၏ သနား ၾကင္နာျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတို႔ကို ျမည္းစမ္း ႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကရန္၊ အက်ဥ္းေထာင္ သည္လည္း မိသားစုေနေသာ အိမ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ေန ထိုင္ၾကရန္ႏွင့္  ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တို႔ကိုေ၀မွ်ၾကရန္” မိန္႔ၾကားေတာ္ မူသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကလည္း တာကေလးေရွ႕၌ ရဟႏ္ၲာဖရန္စစ္ အစီစီ၏    ဆုေတာင္းေမတၱာကို ရြတ္ဆို ေတာ္မူၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ အက်ဥ္းသားအမ်ားဆုံး ေထာင္တစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ႀကီးေသာ မနီလာ ေထာင္ထဲတြင္ အက်ဥ္းသား (၃၀၀၀) ေက်ာ္ ရွိေန     ၾကၿပီးသည္ဟု သိရွိရသည္။          ကုန္ဇမႈန္း

672  Views
Previous: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က ကမၻာ့မိသားစုဓမၼညီလာခံကို အေျခခံေသာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရား၏ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း” ဟူေသာ စာခၽြန္ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေတာ္မူ
Next: ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွ ရဟန္းမင္း အမတ္ဒိုမီနစ္ ဒူးကားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားကို ႏွိပ္စက္ေနေသာ သမၼတ ရွီက်င္းပင္အား ကန္႔ကြက္စာ ေပးေတာ္မူ