ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံမွ ရဟန္းမင္း အမတ္ဒိုမီနစ္ ဒူးကားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားကို ႏွိပ္စက္ေနေသာ သမၼတ ရွီက်င္းပင္အား ကန္႔ကြက္စာ ေပးေတာ္မူ

008

ပရက္၊ ဧၿပီလ ၁၄၊ ၂၀၁၆

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိလာေသာ သမၼတ ရွီက်င္းပင္ကို ခ်က္ႏိုင္ငံမွ ရဟန္းမင္း အမတ္ ကာဒီနယ္ ဒိုမီနစ္ဒူးကား က သမၼတ ရွီက်င္းပင္ကို ဧည့္ခံေသာ ညစာစားပြဲတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားကို ႏွိပ္စက္ေနမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္စာေပး ေတာ္မူသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ခ်က္ႏိုင္ငံ ကာဒီနယ္ ဒိုမီနစ္ဒူးကားက “ဟုတ္ပါတယ္။ သမၼတရွီကို ကန္႔ကြက္စာ တစ္ေစာင္နဲ႔ ခ်က္ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရလက္ထဲက             ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ တစ္ဦးရဲ႕ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရက ႏိုင္ငံသား       ေတြရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ေန တာေတြနဲ႔ ခရစ္ယာန္ေတြ ကိုႏွိပ္စက္ေန တာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ မသိသလို မေနႏိုင္လို႔ သမၼတ ရွီရဲ႕လက္ထဲကို ကန္႔ကြက္စာ ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားေတာ္မူသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ သမ္ၼတရွီက်င္းပင္သည္ ခ်က္ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံသို႔ တရား၀င္ခရီးစဥ္ကို မတ္လ ၂၈-၃၀ ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ခ်က္အစိုးရက သမၼတရွီအား ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးခဲ့ရာ ၄င္းညစာစားပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာ  ေသာ ကာဒီနယ္ ဒူကာက ထိုကဲ့သို႔ စာတစ္ေစာင္ကို သမ္ၼတရွီအား တိုက္႐ုိက္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ကာဒီနယ္ဒူကာက “ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ လက္ေအာက္မွာ မေနခဲ့ရတဲ့ သူေတြက ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရရဲ႕ ျပည္သူေတြ အေပၚနဲ႔ ဘာသာေရး အေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ေနျခင္းကို နားလည္ႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၄၅) ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာမို႔ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ေၾကာင္း” ျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ရွင္းျပေတာ္မူသည္။ ကာဒီနယ္           ဒူကာ၏ သမၼတရွီအေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕မွ အၿငိမ္းစား ကာဒီနယ္ ဂ်ဳိးဇက္ဇင္က ေထာက္ခံေတာ္ မူလိုက္သည္။

ကာဒီနယ္ဒူကာက “သမၼတရွီကို ေပးတဲ့စာထဲမွာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္နဲ႔ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ေတြဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ခြဲမရေအာင္ ပိုင္ဆိုင္ ထားၾကပါတယ္” ဆိုတာကို မီးေမာင္း ထိုးေရးသား ထားသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေတာ္မူသည္။
ကာဒီနယ္ ဒူကာသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒိုမီနီကန္ ကက္သလစ္ ရေသ့ဂိုဏ္းကို ၀င္ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ရဟန္းသိကၡာ ကို ရရွိေတာ္ မူသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္မူ ခ်က္အစိုးရက ကက္သလစ္ ရဟန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း တာ၀န္တရား ၀င္ျပဳျခင္းကို ခ်က္ကြန္ျမဴ နစ္အစိုးရက ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ဒူကာသည္ ဘာသာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၅ ႏွစ္တိတိ ကားတစ္စီးျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္း     လုပ္ေဆာင္ ေတာ္မူခဲ့သည္။ သို႔သာ္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္မူ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို လွ်ဳိ႕၀ွက္စြာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ျခင္းကို ခံရေတာ္မူခဲ့သည္။    ကုန္ဇမႈန္း

723  Views
Previous: ေထာင္ထဲတြင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနၾကရန္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မကင္းမဲ့ၾကရန္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ကာဒီနယ္ တာကေလး အားေပးေတာ္မူ
Next: ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးကို ခြဲျခားသူသည္ ႏိုင္ငံ့ရန္သူ ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို မိန္႔ၾကား