ဟားခါးကက္သလစ္သာသနာတြင္ အနာဂါတ္ရဟန္းဆရာေတာ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးမည့္ အႀကိဳရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္

13428552_887200298069024_470932867295413451_n

ဟားခါး၊ ဇြန္ ၁၉၊ ၂၀၁၆

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး လူးစီအူးစ္ဟရယ္ကုန္းသည္ အနာဂါတ္ရဟန္းဆရာေတာ္မ်ားကို ေမြး ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အႀကိဳရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း Pre-Minor Seminary ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ၿပီး ေက်ာဘူးရြာတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

၄င္းရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟားခါးဆရာေတာ္၏အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလူးကားစ္အား တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန႕က ေမးျမန္းရာတြင္ ““ဒီရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကတကယ္ေတာ့ အႀကိဳရဟန္းျဖစ္ သင္ေက်ာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပီအူးစ္ ေကးလ်န္က်ဳံးကို ခန္႕အပ္ၿပီး၊ ယခုႏွစ္စာသင္ႏွစ္ တြင္မူ ေက်ာင္းသားေပါင္း (၁၈) တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ပထမႏွစ္ျဖစ္တာမို႕ ရွစ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို စတင္လက္ခံေၾကာင္း၊ ဒီေက်ာင္းကေန ေအာင္ျမင္သြားရင္ ကေလးၿမိဳ႕မွာ ရွိေသာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသို႕ ဆက္လက္တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္”” ဟု ရွင္းျပပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၄င္းဘုန္းေတာ္ႀကီးလူးကားစ္၏ ရင္တြင္းခံစားခ်က္ကို ေမးျမန္း ရာတြင္ ““ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းဆိုတာ သာသနာေတာ္ရဲ့အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခုလိုမ်ဳိး ဟားခါးသာသနာမွာ ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ျခင္းဟာ ဟားခါးသာသနာအတြက္ ဘုရားသခင္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာတိုင္းမွာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းက မရွိမျဖစ္လို အပ္ၿပီး အနာဂါတ္ရဟန္းမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးမည့္ေက်ာင္းအျဖစ္ စတင္သမိုင္း၀င္တာမို႕ အထူးဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း”” ကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အမိန္႕ရွိေတာ္မူသည္။

ဟားခါးကက္သလစ္သာသနာသည္ ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာဟန္ေပါလူး (၂)က ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ထူေထာင္ေပးခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးဆရာေတာ္အျဖစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးနီးေကာ္လပ္စ္မန္းထန္ (လက္ရွိမႏ္ၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး) အား ခန္႕အပ္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးနီးေကာ္လပ္စ္မန္းထန္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ကို စတင္ဦးေဆာင္လမ္းျပခဲ့ရာတြင္ ဟားခါးသာသနာ၏ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းကို ကေလးၿမိဳ႕ (လက္ရွိကေလးကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၀င္းနားတြင္ရွိေသာ Assumption Intermediate Minor Seminary ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း) တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ကေလးကက္သလစ္သာသနာဟူ၍ဟားခါးသာသနာမွ ခြဲထြက္လိုက္ေသာအခါ ၄င္းရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသည္ ကေလးသာသနာထဲတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဟားခါးသာသနာမွ ရဟန္းေလာင္းမ်ား ကို ကေလးၿမိဳ႕ရွိရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသို႕ ေစလႊတ္ရသည့္နည္းတူ ၄င္းေက်ာင္း၏ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးတခ်ဳိ႕သည္လည္း ဟားခါး သာသနာမွ ရဟန္းမ်ားကို ခန္႕အပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုန္ဇမႈန္း

861  Views
Previous: ခ်င္းလူမ်ဳိးတပ္မ်ားကေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္ထဲသို႕ က်ေရာက္လုနီးပါးျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ကို အသက္ေပးကာကြယ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေပးခဲ့ရဟု သမိုင္းပညာရွင္ေဒါက္တာလ်န္မႈန္းစေခါင္းက ေျပာၾကား
Next: ပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ျပဳတ္က်သြားေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ေတာ္က ေသြးျဖင့္နီရဲလတ္ဆတ္ေသာအသားတုံးအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေတာ္မူ