ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ခ၀ဲၿခံ၊ မင္းသုံးပါးဘုရားေက်ာင္းနားရွိ အိမ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ေျပာၾကားေတာ္မူ

No17

ရန္ကုန္ ဇူလုိင္ ၂၅၊ ၂၀၁၆

ရန္ကုန္ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ခ၀ဲၿခံ၊ မင္းသုံးပါးဘုရားေက်ာင္းနားရွိ အေဆာက္အဦး (ယခင္ဆရာေတာ္ႀကီး မန္းဂါၿဗီအဲလ္ အနားယူခဲ့ေသာအိမ္) ကို သံ႐ုံးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္အသုံးျပဳရန္ လ်ာထား သည္ဟု ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္သို႔ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔က မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏အယ္ဒီတာခ်ဳပ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသံ႐ုံး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည့္အေျခအေနကိုေမးျမန္းရာတြင္ ကာဒီနယ္ဘိုက “ဗာတီကန္ႏိုင္ငံဘက္မွာေတာ့ အဆင္သင့္ရွိေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က်ေတာ့ အခုမွ တာ၀န္ယူခါစ ဆိုေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဘက္ကလည္း ဦးစားေပးရမယ့္အလုပ္ေတြ မ်ားေနတာေတြ၊ စနစ္တက်လုပ္ေန တာေတြေၾကာင့္ ေစာင့္ေပးရတာျဖစ္ေၾကာင္း” ျဖင့္ အမိန္႔ရွိေတာ္မူသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သံ႐ုံးေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဗာတီကန္ႏိုင္ငံသံ႐ုံး ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ဖြင့္လွစ္ရန္ လ်ာထားသနည္း ဟုေမးျမန္းရာတြင္ ရန္ကုန္ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက “ရန္ကုန္သာသနာ ပိုင္ထားတဲ့အေဆာက္အဦေတြက ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ သုံးေလးခု ေလာက္ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ အင္းစိန္၊ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္နားႏွင့္ မင္းသုံးပါး ဘုရားေက်ာင္းအၾကားက ပ်ံလြန္ ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး မန္းဂါၿဗီအဲလ္ အနားယူခ့ဲတဲ့အိမ္ကို ဗာတီကန္သံ႐ုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳ သြားဖို႔လ်ာထားပါတယ္”” ဟု ေျဖ ၾကားေပးေတာ္မူသည္။

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသည္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာတရား၏ ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ ေလရာ ႏိုင္ငံေရးသမားတခ်ဳိ႕က ဗာတီကန္ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံေရး ေယာင္ေဆာင္ေသာ ဘာသာေရး ႏိုင္ငံဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ၾကေလ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခု အခ်ိန္ထိ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ တရား၀င္ သံတမန္ဆက္သြယ္ ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လိုအပ္ေသာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ တစ္ပါးပါးကို ေရြးခ်ယ္ ရာတြင္ လိုအပ္ေသာစုံစမ္းမႈမ်ား ကိုမူ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ သံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႏွင့္ သံတမန္ မ်ားက တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပး ေနၾကရပါသည္။

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသည္ သံ႐ုံးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ဗီဇာထုတ္ ေပးႏိုင္ေသာသံ႐ုံးႏွင့္ ဗီဇာ မ ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ သံ႐ုံးဟူ၍ အဆင့္ႏွစ္ မ်ဳိးခြဲျခားထားသည္ဟု သိရပါသည္။ ဗီဇာထုတ္ေပးႏိုင္ ေသာ သံ႐ုံးအဆင့္ကို “ဗာတီကန္ သံ႐ုံး” Vatican Embassy ဟု သတ္မွတ္က ဗီဇာမထုတ္ေပးႏိုင္ ေသာ သံ႐ုံးအဆင့္ကို “ရဟန္းမင္း ႀကီးကိုယ္စားလွယ္႐ုံး” Apostolic Nunciature ႏြမ္ဆီယာခ်ာဟု သတ္မွတ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဗာတီကန္သံ႐ုံးသည္ ဗာတီကန္သို႔သြား ေရာက္လိုသူမ်ားကို ဗီဇာထုတ္ ေပးႏိုင္ခြင့္မရွိေသာ သံ႐ုံးအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက သတ္မွတ္ေပး ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ရန္တာစူေနေသာ ဗာတီ ကန္သံ႐ုံးသည္ ဗီဇာထုတ္ေပးခြင့္ မရွိေသးသည့္ သံ႐ုံးအဆင့္   Apostolic Nunciature ျဖစ္ႏိုင္ ေခ်မ်ားသည္ဟု စာေရးသူ ခန္း မွန္းထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီဇာ မထုတ္ေပးႏိုင္ေသာအဆင့္သာ  ရွိေသးသည္ ဗာတီကန္သံ႐ုံးရွိရာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတို႔၏ သေဘာ တူညီခ်က္အရ ဗာတီကန္သို႔ သြား ေရာက္လို သူမ်ားသည္ ဗာတီကန္ ဗီဇာကို ဗာတီကန္သံ႐ုံး၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အီတလီသံ႐ုံး တြင္ ေလွ်ာက္ထားၾကရသည္။

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံ တကာဆက္ဆံေရးတြင္မူ သံတမန္ဆက္သြယ္မႈအမ်ားဆုံးေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ကမၻာ ့ႏုိင္ငံေပါင္း (၈၄) ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ဗီဇာထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ ဗာတီကန္သံ႐ုံးႏွင့္ (၁၁၆) ႏိုင္ငံ တြင္မူ ဗီဇာမထုတ္ေပးေသာ ဗာတီကန္သံ႐ုံးတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ထား ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေလ သည္။        ၀င္းလႈိင္ဦး

2522  Views
Previous: ပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ ျပဳတ္က်သြားေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ေတာ္က ေသြးျဖင့္နီရဲလတ္ဆတ္ေသာအသားတုံးအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေတာ္မူ
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအတြက္ သာမန္ဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးတို႔ကို ခန္႔အပ္ေတာ္မူ