၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံအတြက္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အားေပးေထာက္ခံေတာ္မူ

14063856_1850056205229715_522719317540573237_n

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈၊ ၂၀၁၆

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက (၂၁) ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ တက္ရာက္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၾကမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္မုန္းတီးမႈျဖင့္ ေၾကကြဲပ်က္စီးေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္လည္ကုစားရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပးေသာ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ၾသဂုတ္လ (၁၆) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေတာ္မူလိုက္သည္။

ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက “၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ပင္လုံညီလာခံသည္ ျပည္ေထာင္စု
ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေမြးဖြားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုစာခ်ဳပ္တြင္ ဗမာ၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေပၚထြန္းလာႏိုင္ေၾကာင္းကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႀကိဳတင္ ေတြးဆခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မတိုင္မွီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လုပ္ႀကံ အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ က်ဆုံးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကံဆိုး မိုးေမွာင္က်ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီးလည္း   ေတာက္ေလာင္ခဲ့ကာ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားသည္ေသဆုံးၾကရျခင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ၾကရျခင္း၊ အိုးအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံၾကရျခင္း၊ လယ္ေျမ အသိမ္းခံၾကရျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္မွာယေန႔တိုင္ပင္ျဖစ္သည္” ဟု မီး ေမာင္းထိုးျပသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေျခလွမ္းမ်ားကို အားေပး     ေထာက္ခံေၾကာင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္တရားမွ်တျခင္းတို႔ကိုအေျခခံၿပီး ဤတိုင္းျပည္အား ျပန္လည္     ေပါင္းစည္းမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အရွင္ျမတ္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားေတာ္မူသည္။       အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

828  Views
Previous: Peace Conference, Intervention by the Representative of the Catholic Church
Next: ဆင္းရဲသားမ်ားကို ေပြ႕ဖက္ကူညီေပးခဲ့ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ သူေတာ္စင္မ မာသာရ္ထေရဇားကို ရဟႏၱာအျဖစ္ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာမည္