ဆင္းရဲသားမ်ားကို ေပြ႕ဖက္ကူညီေပးခဲ့ေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ သူေတာ္စင္မ မာသာရ္ထေရဇားကို ရဟႏၱာအျဖစ္ စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာမည္

14117770_1849490391952963_4055187017411280133_n

ဗာတီကန္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇၊ ၂၀၁၆

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ကလကတၱားၿမိဳ႕တြင္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ေပြ႕ဖက္ကူညီၾကည့္ရႈေပးခဲ့ေသာ သူေတာ္စင္ မာသာရ္ထေရဇားကို ရဟႏၱာအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က စက္တင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

မာသာရ္ထေရဇားသည္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တစ္ပါးျဖစ္ေတာ္မူၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကလကတၱားၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳကာ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အနာေရာဂါသည္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ကိုယ္ပြားမ်ားအျဖစ္ လက္ခံေတာ္မူၿပီး ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေသာ ေၾကာင့္ သူမကို ကလကတၱား ၿမိဳ႕၏ မာသာရ္ထေရဇားဟု လူသိမ်ားခဲ့သည္။

သူမသည္လက္ရွိ မာစီဒိုနီးယားႏိုင္ငံ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းထဲတြင္ပါ၀င္ေနသေသာ စကိုေဂ်ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းျဖစ္ေသာ လိုေရတိုသီလရွင္အသင္းဂုိဏ္းသို႔၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ သာသနာျပဳရန္ေစလႊတ္ျခင္းခံရၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္မူ အိႏၵိယႏိုင္ငံသူအျဖစ္ ခံယူရရွိခဲ့သည္။  ထိုကဲ့သို႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ သာသနာျပဳေနစဥ္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ေသလုနီးပါးျဖစ္ေနသူမ်ား၏ဘ၀ကိုျမင္ေတြ႕ၿပီးေနာက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာလူနာမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အာလ္ေဘးနီယားႏိုင္ငံသူ ျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္မူ ဂ႐ုဏာသီလရွင္ သာသနာျပဳမ်ား အသင္းဂိုဏ္း ဟူေသာ သူ ေတာ္စင္အသင္း ဂိုဏ္းကို စတင္ ထူေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။

သူမသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ရဟန္းမင္းႀကီး ေယာဟန္ေပါလူး (၂) က သူမကို ရဟႏၱာအျဖစ္ တင္ေျမာက္ႏိုင္မည့္
အခြင့္အေရးကို စတင္ဖြင့္ေပးခဲ့ရာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္မူ သူမကို သူေတာ္ျမတ္အဆင့္သို႔ ေၾကညာေပး ေတာ္မူခဲ့သည္။    အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

499  Views
Previous: ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံအတြက္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အားေပးေထာက္ခံေတာ္မူ
Next: ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဦးပၪၨင္းသိကၡာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေရွးဦးကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၏ က်င့္စဥ္ကို ေလ့လာရန္ ေကာ္မရွင္ တစ္ခုဖြဲ႕စည္း