ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာက “ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မႈတက္ၠသိုလ္ Myanmar Leadership Institute ” ကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

14567973_1870779159824086_3488032691498277835_n

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ၂၀၁၆

ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာက “ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မႈ တကၠသိုလ္ Myanmar Leadership Institute”ကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ေၾကာင္း ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဂ်ဴးလီအို တို႔ထံမွစက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ သတင္းရရွိပါသည္။

၄င္းတကၠသိုလ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက “စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပညာရွင္ေတြ ေမြးထုတ္ခဲ့ျခင္း အားနည္းတာ ရယ္ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ကလည္း အနာဂါတ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ေအာင္ျမင္မယ့္သူေတြကို မေမြးထုတ္ေပးႏိုင္တာေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုိအပ္တဲ့ ပညာေရး၊ တတ္ကၽြမ္းမႈေတြကို မေပးႏိုင္တာကို သုံးသပ္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီတကၠသိုလ္ကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လိုအပ္ေနေသး တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္က အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီတကၠသိုလ္ကို ဖြင့္လွစ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဂ်ဳိးဇက္၀င္းလႈိင္ဦး၏အေမးကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

ဤတကၠသိုလ္၏ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တကၠသိုလ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ၫိႇႏႈိင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂ်ဴလီအိုက “ဒီလိုမ်ဳိး တကၠသိုလ္ႀကီးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကာဒီနယ္ဆရာေတာ္ႀကီး ခ်ားလ္စ္ဘိုက ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေဂ်ဆီြကက္သလစ္ ရဟန္းအသင္းဂိုဏ္းကို အကူအညီေတာင္းပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္အရ အသင္းဂိုဏ္းက ကၽြန္ေတာ့္ကို တာ၀န္ေပးၿပီးေတာ့ အခုကၽြန္ေတာ္က အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ တကၠသိုလ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတကၠသိုလ္ကိုေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ သက္တမ္းအရင့္ဆုံးႏွင့္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ သာသနာေတာ္၏ တကၠသိုလ္ႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ ေဂ်ာ့ခ်္တြန္းတကၠသိုလ္ Georgetown University ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းေဂ်ာ့ခ်္တြန္း တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ဆန္တိုေသာမတ္ တကၠသိုလ္မွ စာခ်ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားက လာေရာက္သင္ေပးၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ပညာရွင္မ်ားကို ျဖည္းျဖည္းေမြးထုတ္ၿပီး ဤတကၠသိုလ္၏ ေရွရည္သင္ၾကားမႈကိုမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက တာ၀န္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ျဖင့္ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူသည္။

ေနာက္ဆုံးရရွိထားေသာ သတင္းအရ ဤတကၠသိုလ္ Myanmar Leadership Institute သည္ လက္ရွိ စိန္ၾသဂုတ္စတင္း ဘုရားေက်ာင္း၀င္းထဲရွိ Campion English Institute ကမ္ပ်ံ သင္တန္းေက်ာင္းကို အစားထုိးသြားမည္ျဖစ္ကာ ၄င္းတကၠသိုလ္တြင္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ေရးဆြဲထားၿပီးေနာက္ ၄င္းဘာသာရပ္မ်ားကို အစမ္းေျဖဆိုျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလ ထဲတြင္ျပဳလုပ္ကာ တရား၀င္စာသင္မႈကိုမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

မၾကာမွီတြင္ ေပၚထြက္လာေတာ့မည့္ ဤတက္ၠသိုလ္ Myanmar Leadership Institute သည္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္သာသနာႏွင့္ ေဂ်ဆီြ ကက္သလစ္ရဟန္း အသင္းဂိုဏ္းတို႔၏ ပူးတြဲအစီအစဥ္ ျဖစ္ၿပီးေဂ်ဆီြကက္သလစ္ရဟန္းအသင္းဂိုဏ္းသည္ ၄င္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို (၂၅) ႏွစ္တိုင္တိုင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ဂ်ဳိးဇက္

541  Views
Previous: လာတင္း၀တ္ျပဳနည္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္း၀တ္ျပဳနည္း ကြာျခားေနျခင္းကို ျပန္လည္နီးစပ္ေစရန္အတြက္ ကာႏြန္ဥပေဒကို ျပဳျပင္ရန္ ရဟန္းမင္းႀကီး အမိန္႔ထုတ္ျပန္
Next: အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းသည္ အဆိုးဆုံးေသာ ရာဇ၀တ္မႈျဖစ္သည္ဟုရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္က ဗာတီကန္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား သတိေပးေတာ္မူ