ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ (ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး) က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သံတမန္ဆက္ဆံမႈကိုထူေထာင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကို တရား၀င္အဆိုျပဳလႊာ ေပးအပ္ၿပီ

001

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄၊ ၂၀၁၇

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ (ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး) သည္ ျပည္ေထာင္စုသမ္ၼတျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သံတမန္ဆက္ဆံမႈကို ထူေထာင္ရန္ အတြက္ အဆိုျပဳလႊာကို ျမန္မာအစိုးရအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႕က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခား ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ထဲသို႕ တရား၀င္ေပးအပ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

၄င္းအဆိုျပဳလႊာကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဗာတီကန္သံ႐ုံးမွ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတီကန္ သံအမတ္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ရဟန္းမင္းႀကီးကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္အန္ဆန္း သည္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေ တာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာ ေတာ္ႀကီး မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေမာရစ္ၫႊန္႕ေ၀တို႕ လိုက္ပါလ်က္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား မိမိ၏ေနျပည္ေတာ္အိမ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရင္း ေပးအပ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက အမိန္႔ရွိေတာ္မူသည္။

 

ဤကဲ့သို႔ေသာအဆိုျပဳလႊာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ““တကယ္ေတာ့ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက ဗာတီကန္သံ႐ုံးကို ရန္ကုန္မွာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႕ ဗာတီကန္ဖက္က စတင္ခဲ့ေပမယ့္ စစ္အစိုးရက ခဏေစာင့္ပါ အုံးဟူ၍သာ အေျဖေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါတီက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို ရလာတဲ့အခါမွာ ေတာ့၊ မိမိဖက္ ဗာတီကန္သံ႐ုံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႕ (၂) ခါတိတိ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဖက္ကလည္း လက္ခံတာမို႕၊ ရဟန္းမင္းႀကီးကိုယ္စားလွယ္က ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း အဆိုျပဳလႊာကို လာေရာက္ေပးအပ္သလို၊ ျမန္မာအစိုးရဖက္က ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားေပးရမည့္ ပုံစံစာရြက္မ်ားကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္”” ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕က ဂ်ဳိးဇက္၀င္းလႈိင္ဦးအား ေျဖၾကား ေပးေတာ္မူသည္။

 

ယခုကဲ့သို႔ေသာ ဗာတီကန္ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရအၾကားတြင္ သံတမန္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္ရလွ်င္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ၾကား၀င္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

 

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုခုႏွင့္ သံတမန္ထူေထာင္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဗာတီကန္သံ႐ုံး ဖြင့္လွစ္မည့္ႏိုင္ငံ၌ ရွိေသာ ၄င္းႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားအတြက္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အား လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္စေသာ အခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသည္ ကမ္ၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၁၆) ႏွင့္သံတမန္ အဆက္အသြယ္ရွိၿပီး (၈၅) ႏိုင္ငံကို ဗာတီကန္ႏိုင္ငံတြင္ သံ႐ုံးဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ ဗာတီကန္စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ထို႕အျပင္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံသည္ ကမ္ၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၁၆)ခု၌၊ လူသားမ်ား၏ဘ၀တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း (၁၄၀၀၀၀) ခု၊ မိဘမဲ့ေဂဟာေပါင္း (၁၀၀၀၀) ခု၊ ေဆး႐ုံေပါင္း (၅၀၀၀)၊ ေဆးခန္းေပါင္း (၁၆၀၀၀) ခုကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ တျခားေသာဘာသာ၀င္မ်ားအားလုံးကို တန္းတူအက်ဳိးျပဳေနၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၄၀၀၀) ကိုသုံးစြဲေနေသာ လူသားမ်ားဘ၀၏ေကာင္းစားေရးအတြက္ ကမ္ၻာ့အႀကီးဆုံး ေသာ သာသနာတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ၀၀၁ ကုန္ဇမႈန္း

1285  Views
Previous: Myanmar’s Cardinal Bo calls for ‘green theology of liberation’
Next: လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ေသာ ကက္သလစ္သာသနာ့ေဆး႐ုံမ်ားကို လူသားမ်ားက ပိုၿပီးေတာင္းဆိုလာမႈျမင့္တင္လာ