ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံးက ငလ်င္ဒါဏ္ခံရေသာေဒသခံမ်ား၏ စီးပြားေရးကို ကူညီေပးရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို လိုက္လံ၀ယ္ယူ

010

ေရာမၿမိဳ႕၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄၊ CNA

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္ သူျမတ္သည္ အီတ လီႏိုင္ငံမွ ငလ်င္ ဒါဏ္ခံ ရေသာ ျပည္သူ မ်ား၏ စီးပြားေရး ကို ျပန္လည္  ေကာင္းမြန္ လာေစရန္အတြက္ ၄င္းေဒသ ခံျပည္သူ မ်ား၏ ထုတ္ကုန္ မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါ ရီလ (၂၄) ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီးလိုက္လံ ၀ယ္ယူလ်က္ ရွိသည္ ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

 

ေဒသခံျပည္သူ မ်ားထံမွ ၀ယ္ယူ ရရွိထားေသာ ထုတ္ကုန္ မ်ားကို ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးက ဆင္းရဲသားမ်ား၊ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့အီတလီ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံ သားမ်ားကို အခမဲ့ျပန္လည္ လိုက္လံေ၀ေပးလ်က္ ရွိေနသည္။

 

ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးမွ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ကူညီေပးျခင္း တာ၀န္ယူထားေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးကြန္ရတ္ကရာဂ်ဴးကီ က “ရဟန္းမင္း ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေၾကာင့္  ၂၀၁၆  ခုႏွစ္၊  ၾသဂုတ္လ  (၂၄)  ရက္ႏွင့္ေအာက္တိုဘာလ  (၃၀)  ရက္ ေန႔ ငလ်င္ဒါဏ္ကို ဆိုးဆိုး ၀ါး၀ါးခံ  ရေသာ အီတ လီႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ရွိ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားထံသို႔ အေရာက္ သြားၿပီး ငလ်င္ဒါဏ္ကို ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ခံရေသာျပည္သူမ်ားကျပဳ လုပ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကိတ္မုန္႔မ်ား၊  ေထာပတ္မ်ား၊  ဂ်ဳံမ်ားႏွင့္ တျခား လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လိုက္လံ ၀ယ္ယူၿပီး အီတလီႏိုင္ငံထဲမွ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္သူမ်ားကို အခမဲ့ျပန္လည္ လိုက္လံေ၀ေပးလ်က္ ရွိေနသည္။

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔က အီတလီႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ခတ္သြားေသာ ငလ်င္ဒါဏ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း (၂၅၀) ေသဆုံးၿပီး လယ္ယာ လုပ္ငန္းက႑တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၅၅) ေက်ာ္ဖိုး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသည္ဟု သိရွိရသည္။

#ကုန္ဇမႈန္း

332  Views
Previous: သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္းမွ သာသနာျပဳျခင္းသို႔
Next: ဖိလစ္ပိုင္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲသူမ်ားအား ပစ္သတ္ေနျခင္းကို တရား၀င္ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ၿပီ