တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲတြင္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းမူေဘာင္ကို တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ဗာတီကန္အစိုးရအၾကား သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီ

17201092_1948725505362784_2734741763164020027_n

 

ေဟာင္ေကာင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀၊ ၂၀၁၇ UK Herald

ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ဂၽြန္တြန္က တ႐ုတ္အစိုးရလက္ေအာက္ရွိ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ (ရဟန္း မင္းႀကီးကို နာခံေသာ) ကက္သလစ္ဆရာ ေတာ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားျခင္းတို႔တြင္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရႏွင့္ ဗာတီကန္ အစိုးရ (ရဟန္းမင္းႀကီး) တို႔သည္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိထားၿပီျဖစ္သည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာေတာ္မူလိုက္သည္။

ကာဒီနယ္ဂၽြန္က “ဤသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ အခုခ်ိန္ မွစၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေျမေပၚေျမေအာက္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ထဲတြင္ ႀကီးမားေသာ အုပ္စုကြဲမႈ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ ၄င္းတို ႔ႏွစ္ဖြဲ႕သည္ ဥပေဒေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ မ်ားတြင္ လည္းတျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုးတက္အဆင္ေျပလာၾက ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေယဇူးဘုရား ျမတ္၏တရားေတာ္ကိုလည္းတ႐ုတ္ေျမေပၚ တြင္ အတူ တကြ သက္ေသ ခံေဟာေျပာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ အျဖစ္ ေပၚထြက္ လာေတာ့မည္” ဟု ေရးသား ထုတ္ျပန္ေတာ္မူလိုက္သည္။

ကာဒီနယ္ဂၽြန္၏ထုတ္ျပန္စာထဲတြင္အရွင္သူျမတ္က “တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ဗာတီကန္အစိုးရအၾကားတြင္ကြဲျပားေသာစိတ္၀င္စားကာဒီနယ္ မႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ၄င္း အစိုးရႏွစ္ခုသည္ မိမိတို႔ ဦးစားေပးသင့္ေသာ အရာမ်ားကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ၾက ရအုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို စိတ္၀င္စားေနခ်ိန္တြင္ ဗာတီကန္အစိုးရကမူဘာသာေရးႏွင့္သိုးထိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာပိုၿပီးစိတ္၀င္စားေနသည္” ဟု မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံတို႔၏ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေနျခင္းအေပၚ ကာဒီနယ္ဂၽြန္က “လြန္ခဲ့တဲ့ (၄) ႏွစ္ေလာက္ တုန္းကတရုတ္ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ေဒသခံေတြကဆရာေတာ္ေတြလိုအပ္ေနတာေတာ့တ႐ုတ္အစိုးရက မ်ဳိးခ်စ္ကက္သလစ္ရဟန္းမ်ားထဲကတခ်ဳိ႕ကိုေရြးၿပီး ဆရာေတာ္အျဖစ္ ခန္႔လိုက္တယ္။ ခန္႔ၿပီးမွသူခန္႔ထားတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြကို ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို တင္ျပေတာင္းဆို လိုက္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးလုပ္ရပ္ကို ရဟန္းမင္းႀကီးဘက္က လိုက္ေလ်ာလာပါတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရဖက္ ကလည္း မိမိေရြးခ်ယ္ ထားတဲ့ဆရာ ေတာ္ေတြဟာ ရဟန္းမင္းႀကီးရဲအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ပယ္ခ်ျခင္းကိုရယူဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတာကိုလက္ခံပါတယ္” ဟုတရား ၀င္ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ #ကုန္ဇမႈန္း

266  Views
Previous: ဖိလစ္ပိုင္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲသူမ်ားအား ပစ္သတ္ေနျခင္းကို တရား၀င္ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ၿပီ
Next: ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ (ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး) သံ႐ုံးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႔၌ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ