ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ (ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး) သံ႐ုံးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႔၌ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ

001

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၇

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ (ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး) ႏွင့္သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ ရန္ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၏ အဆုိျပဳခ်က္ကို မတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔က အတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ (ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး)သည္ သံတမန္ဆက္ဆံမႈကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳလႊာကို ျမန္မာအစိုးရအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ထဲသို႔ တရား၀င္ေပးအပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

၄င္းအဆိုျပဳလႊာကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာဗာတီကန္သံ႐ုံးမွ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာဗာတီကန္သံအမတ္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရဟန္းမင္းႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ေပါလ္အန္ဆန္းသည္ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘို၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ေသာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေမာရစ္ၫႊန္႔ေ၀တို႔  လိုက္ပါလ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား  သူမ၏ ေနျပည္ေတာ္  အိမ္တြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံရင္း ေပးအပ္ ေတာ္
မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက အမိန္႔ရွိေတာ္မူသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေမးျမန္းရာတြင္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက “တကယ္ေတာ့ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက ဗာတီကန္ သံ႐ုံးကို ရန္ကုန္မွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔  ဗာတီကန္ဘက္က  စတင္ခဲ့ေပမယ့္  စစ္အစိုးရက  ခဏေစာင့္ပါအုံးဟူ၍သာ အေျဖေပးခဲ့ အေျဖေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါတီက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ကို ရလာတဲ့အခါမွာေတာ့မိမိဖက္ ဗာတီကန္ သံ႐ုံး ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ (၂) ခါတိတိ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ကလည္း လက္ခံတာမို႔ ရဟန္းမင္းႀကီး
ကိုယ္စားလွယ္က ဗာတီကန္  ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း အဆိုျပဳလႊာကိုလာေရာက္ ေပးအပ္သလို ျမန္မာအစိုးရ ဘက္က ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားေပးရမည့္ ပုံစံစာရြက္မ်ားကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္”  ဟု  ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔က ဂ်ဳိးဇက္၀င္းလႈိင္ဦးအား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူသည္။

ယခုကဲ့သို႔ေသာ ဗာတီကန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကားတြင္ သံတမန္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ရလွ်င္ ရန္ကုန္ကက္ သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ၾကား၀င္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္တစ္ခုခုႏွင့္ သံတမန္ထူေထာင္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  ဗာတီကန္သံ႐ုံး ဖြင့္လွစ္ မည့္ႏိုင္ငံ ၌ရွိေသာ ၄င္းႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားအတြက္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္အား လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊  ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္စေသာ အခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး ဦးစားေပးေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၁၆) ႏွင့္သံတမန္ အဆက္အသြယ္ရွိၿပီး (၈၅) ႏိုင္ငံကို ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံတြင္ သံ႐ုံးဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ ဗာတီကန္စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ဗာတီကန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း  (၁၁၆) ခု၌ လူသားမ်ား၏ ဘ၀ကို ဘ၀တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္စာသင္ေက်ာင္းေပါင္း (၁၄၀၀၀၀) ခု၊ မိဘမဲ့ေဂဟာေပါင္း (၁၀၀၀၀) ခု၊ေဆး႐ုံေပါင္း (၅၀၀၀)၊ေဆး ေဆးခန္းေပါင္း (၁၆၀၀၀) ခုကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ဘာသာ၀င္မ်ား အားလုံးကို တန္းတူ အက်ဳိးျပဳေနၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၄၀၀၀) ကို သုံးစြဲေနေသာ လူသားမ်ား ဘ၀၏ ေကာင္းစားေရး  အတြက္ ကမၻာ ႔အႀကီးဆုံးသာသနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

280  Views
Previous: တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲတြင္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းမူေဘာင္ကို တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ဗာတီကန္အစိုးရအၾကား သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီ
Next: ရဟႏၱာမ်ားသမုိင္း၌ အသက္အငယ္ဆုံးေသာ ရဟႏၱာမ်ားအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက သူေတာ္ျမတ္ဖရန္စစ္ကိုႏွင့္ ဂ်ာစင္းတာတို႔အား တင္ေျမႇာက္မည္