ရဟႏၱာမ်ားသမုိင္း၌ အသက္အငယ္ဆုံးေသာ ရဟႏၱာမ်ားအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက သူေတာ္ျမတ္ဖရန္စစ္ကိုႏွင့္ ဂ်ာစင္းတာတို႔အား တင္ေျမႇာက္မည္

ါူသမငေ

ဗာတီကန္၊ ဧၿပီလ ၂၀၊ EWTN

ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္သည္  ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ၊ ဖာတီမာၿမိဳ႕မွ မယ္ေတာ္မာရီယား ထင္ရွားျပျခင္း၏ ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္ေသာအခ်ိန္တြင္  မယ္ေတာ္မာရီယား၏ ကိုယ္ေရာင္ထင္ရွားျပျခင္းကိုခံၾကရၿပီး သူေတာ္ျမတ္မ်ား အျဖစ္ေၾကညာၿပီး ေသာ ဖရန္စစ္ကိုႏွင့္ ဂ်ာစင္းတာတို႔အား ရဟႏၱမ်ားအျဖစ္ ေမလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ တင္ေျမွာက္ေတာ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ထိုသို႔သူတို႔ႏွစ္ပါးအား ရဟႏၱာ တင္ေျမႇာက္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ပါးသည္ တရားေတာ္အတြက္ အသတ္မခံရေသာ ရဟႏၱာ အျဖစ္ႏွင့္ အသက္အငယ္ဆုံးေသာ ရဟႏၱာအျဖစ္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္၌ သမိုင္းတြင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္သည္ ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔မွ  (၁၃) ရက္ေန႔အထိ ဖရန္စစ္စကို၊ ဂ်ာစင္းတာႏွင့္ လူစီယားတို႔အား မယ္ေတာ္မာရီယားကိုယ္ေရာင္ ထင္ရွားျပခဲ့ေသာ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ၊ ဖာတီမာၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ သူတို႔ႏွစ္ပါးအား ရဟႏၱာမ်ား အျဖစ္သို႔ တင္ေျမႇာက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ဧၿပီလ (၂၀) ရက္ေန႔၌ ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ုံးေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရဟန္းအမတ္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳေပးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ၄င္းအစည္းအေ၀းက သူေတာ္ျမတ္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကေသာ သူေတာ္ျမတ္ (၁၀) ဦးကို ရဟႏၱာ အျဖစ္သို႔တင္ေျမွာက္ ေၾကျငာရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ျခ င္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ျမတ္ ဖရန္စစ္စ္ကိုႏွင့္ ဂ်ာစင္းတာတို႔အျပင္ ၁၆၄၅ ခုႏွစ္က ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၌ ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ အသတ္ ခံၾကရေသာ ႐ိုး႐ုိးကက္သလစ္ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ အန္ဒရစ္ ေဒဆိုေဗရာ၊ အမ္ဘ႐ို ဂ်ီအို ဖရန္စစ္ကိုေဖ႐ိုႏွင့္ သာမန္ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ျဖစ္ေသာ မာေတအိုမိုေရာတို႔လည္း ပါ၀င္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၅၂၉ ခုႏွစ္က ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ အသတ္ခံၾကရေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ရွိၾကေသာ ခရစ္စတိုဘာ၊ အန္တိုနီအိုႏွင့္ ဂၽြန္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ၁၇၃၉ ခုႏွစ္က အသတ္ခံရေသာ ကာပူခ်င္းသူေတာ္ျမတ္အန္ေဂ် လိုဒါအခရီ၊ ကက္သလစ္ သီလရွင္ အသင္းဂိုဏ္း ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဖာ္စတီနားမီဂြက္အား၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လ (၁၅) ရက္ေန႔၌ ရဟႏၱာအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ေသဆံုးသြားၾကေသာ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ထဲမွာ သူေတာ္စင္ ရဟန္းသီလရွင္မ်ားႏွင့္ သာမန္ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ားကို သူေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ရဟႏၱာမ်ားအျဖစ္သို႔ တင္ေျမာက္ေၾကညာျခင္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူမွာ ရဟန္းအမတ္ ကာဒီနယ္ဂ်ဳိးဇက္ ဆာရာဗာမာတင္းျဖစ္ေတာ္မူၿပီး ၄င္းကာဒီနယ္မာတင္းသည္ တရားေတာ္ အတြက္ အသက္မခံရေသာ လူငယ္မ်ားကို ရဟႏၱာမ်ားအျဖစ္သို႔ တင္ေျမာက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေပး သူျဖစ္ေလေတာ့သည္။ ဖရန္စစ္စကိုသည္ ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ အသက္ေတာ္ (၁၁)ႏွစ္ႏွင့္ ဂ်ာစင္းဂ်ာစင္းတာသည္ အသက္ေတာ္ (၁၀)ႏွစ္မွ်သာ ရွိၾကေသးည္။

အမွန္စင္စစ္ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ ၁၉၁၇ ခု ႏွစ္၊ ေမလ (၁၃) ရက္ ေန႔၌ ႏြားေက်ာင္းေနၾကေသာ ဖရန္စစ္စကို၊ ဂ်ာစင္းတာႏွင့္ လူစီယားတို႔အား ကိုယ္ေရာင္ထင္ရွားျပေတာ္မူခဲ့ၿပီးစိပ္ပုတီးကို ပုံမွန္စိပ္ၾကရန္ႏွင့္ အျပစ္သားမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္ တရားေျပာင္းလဲလာေရးအတြက္ ၿခိဳးၿခံျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ သင္ၾကားေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ သူတို႔သုံးဦးတို႔ သည္ မယ္ေတာ္မာရီယား မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း မိမိတို႔၏ ေန႔လည္စာမ်ားကို သူေတာင္းစားအား ေပးကမ္းျခင္း၊ အစာမစားဘဲ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ေနပူက်ဲက်ဲ အခ်ိန္တြင္ ေရမေသာက္ဘဲ  ေနထိုင္ျခင္း စသည္ တို႔ကိုၿခိဳးၿခံက်င့္ႀကံခဲ့ၾကသည္။

ဖရန္စစ္စကိုႏွင့္ ဂ်ာစင္းတာတို႔သည္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္မူ ပလိပ္ေရာဂါျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ဖ်ားနာခဲ့ၾကရာ မယ္ေတာ္သခင္မက သူတို႔ကို ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသုိ ေခၚေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ သူတို႔အားထင္ရွားျပရင္း မိန္႔ၾကား ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုအခါ ကုတင္ေပၚတြင္ မလႈပ္ရွား  ႏိုင္ေတာ့ေသာ ဖရန္စစ္စ္ကိုသည္ သူ၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကိုယ္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ယူခြင့္ကို ေတာင္းဆိုၿပီး ပင့္ယူခဲ့ေလသည္။ ဖရန္စစ္စကိုသည္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႔၌ ေသဆုံးေတာ္မူၿပီး ဂ်ာစင္းတာသည္လည္း ရင္ဘတ္ ေ၀ဒနာျဖင့္ ၁၉၂၀ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀)ရက္ေန႔၌ေသဆုံး သြားခဲ့သည္။

အမွန္စင္စစ္ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္သည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ရဟႏၱာအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။  ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသူေတာ္ျမတ္ႏွင့္ရဟႏၱာမ်ားအ ျဖစ္သို႔ တင္ေျမႇာက္ျခင္း၀န္ႀကီးဌာမွ ၀န္ႀကီးျဖစ္ေသာ ရဟန္းအမတ္ကာဒီနယ္  ဂ်ဳိးဇက္ဆာရာဗာမာတင္းက “သာမန္အားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ပါရမီမ်ားကို ရဲရင့္စြာ က်င့္ႀကံႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ ယခင္က ၄င္းဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားအား ရဟႏၱာ မ်ားအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို သာသနာေတာ္က မျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ဖရန္စစ္စကို ႏွင့္ ဂ်ာစင္းတာတို႔သည္ ခရစ္ယာန္ပါရမီမ်ားကို ရဲရင့္စြာ က်င့္ ႀကံခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္” ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။

၄င္းဖရန္စစ္စကိုႏွင့္ ဂ်ာစင္းတာတို႔က ရဲရင့္စြာက်င့္ႀကံခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ပါရမီ ျဖစ္စဥ္ကမူ ေပၚတူဂီကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ၏ ဖာတီမာၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က“ဖရန္စစ္စကို၊ ဂ်ာစင္းတာႏွင့္ လူစီယားတို႔သံုး ဦးအား မိမိတို႔ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဖာတီမာၿမိဳ႕၏ မယ္ေတာ္မာရီယား၏  ကိုယ္ေရာင္ထင္ရွားျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၁၇ ခုႏွစ္၊  ၾသဂုတ္လ ၁၃  ရက္ေန႔တြင္ဖမ္းဆီးၿပီး ဂ်ာစင္းတာကိုအခန္း တစ္ခန္းသို႔ သီးသန္႔ ေခၚေဆာင္ၿပီးေလွာင္ထားေၾကာင္း၊ ရဲမ်ားက ဂ်ာစင္းတာသည္ ဆီျဖင့္ေလာင္းၿပီး မီး႐ႈိ႕သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရၿပီျဖစ္၍ မယ္ေတာ္မာရီယာ၏တန္ခိုးျပျခင္းကို မိမိတို႔က လုပ္ႀကံဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မေျပာဆိုလွ်င္ ဖရန္စစ္စကိုႏွင့္ လူစီးယားတို႔ အားလည္း မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႔ႏွစ္ဦးကမိမိတို႔သည္မယ္ေတာ္မာရီယား ထံေတာ္မွအမွန္တကယ္ ကိုယ္ေရာင္ ထင္ရွား ျပျခင္းကိုခံၾကရၿပီးလိမ္ညာေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔သည္ အသတ္ခံရမည္ကို မေၾကာက္ပါ”ဟု ရဲရင့္စြာ ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူလိုက္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ကာဒီနယ္ မာတင္းက “ဤကဲ့သို႔ေသာ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ရဲရင့္ေသာ ခရစ္ယာန္ပါရမီမ်ားေၾကာင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးအား ရဟႏ္ၲာအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ရန္အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္း   ျဖစ္ သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးကဲ့သို႔ပင္ ဖာတီမာ အျဖစ္အပ်က္သာမက ခရစ္ယာန္ ဘ၀ အသက္တာ၌လည္း   ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ကေလးငယ္မ်ားသည္  ခရစ္ယာန္ပါရမီမ်ားကို  ရဲရင့္စြာ က်င့္ႀကံ ခဲ့ၾကလွ်င္မူရဟႏၱာအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအားရွင္းျပေတာ္မူသည္။ လူစီယားသည္ကာမလိုက္သီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းသို႔သူေတာ္စင္အျဖစ၀င္ေရာက္၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ပ်ံလြန္သြားၿပီျဖစ္သည္။

သီလရွင္လူစီယားသည္ မယ္ေတာ္မာရီယားက မိမိတို႔ (၃) ဦးအား ကိုယ္ေရာင္ထင္ရွား ျပခဲ့ခ်ိန္၌ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အေၾကာင္းကို စာျဖင့္ေျမာက္ေျမာက္မ်ားစြာ ေရးသားခဲ့ၿပီး ကက္သလစ္ သာနာေတာ္က ၄င္းစာမ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ သူမကို ရဟႏၱာအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိ ရပါသည္။

356  Views
Previous: ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ (ရဟန္းမင္းႀကီး႐ုံး) သံ႐ုံးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႔၌ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ
Next: ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ခံၾကရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘဂၤလီလူမ်ဳိးေတြကို သြားလာခြင့္ျပဳပါ။