ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ခံၾကရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဘဂၤလီလူမ်ဳိးေတြကို သြားလာခြင့္ျပဳပါ။

d

ကၽြန္ေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ မတ္လ (၂၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕သို႔ျ မန္မာ႔အမ်ိဳးသား ေလေၾကာင္းစီးနင္း၍စိတ္လႈပ္ရွားမႈအျပည့္ျဖင့္ရဟန္းအမတ္ဆရာေတာ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္အတူခရီးႏွင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔စိတ္လႈပ္ရွားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကား ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ တစ္ခါမွ် မေရာက္ဖူးခဲ့ျခင္းကတစ္မ်ဳိး၊ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးမ်ားစြာေနထိုင္ေနေသာေနရာျဖစ္ျခင္းက တစ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျဖစ္ ပြားေနေသာေနရာျဖစ္ျခင္းကတစ္ဖုံ၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကုလားတန္ျမစ္တို႔ စီးဆင္းတည္ရွိရာ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အစြန္ ဆုံးျဖစ္ေသာေဒသသို႔သြားေရာက္ကာ လူငယ္မ်ားကိုသင္တန္းသြားေပးရန္ အေၾကာင္းဖန္လာျခင္းတို႔ကလည္း မိမိစိတ္ကို ခုန္ဆြခုန္ဆြျဖစ္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နံနက္ (၅) နာရီတြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ (၂) ဦးသားၾကိဳတင္ေရာက္ရွိၿပီး ေကာ္ဖီထိုင္ေသာက္ရင္းကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက စစ္ေတြၿမိဳ႕ကိုေရာက္ရင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕စခန္းကို သြားၾကည့္ခ်င္ေၾကာင္း မိမိအားေျပာျပေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ကလည္း စစ္ ေတြၿမိဳ႕ရွိ ကုသလမဂၢဒုကၡသည္စခန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေသာ ေဒၚဧလိဇဘက္ မိမိကို ဖုန္း ျဖင့္ လွမ္းတိုးလိုက္ေလေတာ့ သူမကလည္းအတိုင္းတစ္ခုအထိျဖစ္ႏိုင္ပါသည္ဟု အေျဖေပးလာသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေသာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မြန္ဆီေညာ္ထြန္းျမင့္ကကားျဖင့္ ေလဆိပ္ သို႔ မိမိတို႔အားလာႀကိဳသည့္အျပင္ဘုရားေက်ာင္းအေရာက္တြင္မူ စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ မ်ား  ကေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုၾကပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားက ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ ဘိုအား ဘုရားေက်ာင္းထဲတြင္ ႀကိဳဆိုျခင္းအခမ္းအနားကိုျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ၾကခ်ိန္တြင္ ကာဒီနယ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားစခန္းကို လိုက္ၾကည့္လိုသည္ဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီးထြန္းျမင့္အား ျပန္ေျပာရာ ဘုန္းဘုန္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပင္၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာစခန္းႏွင့္ ရခိုင္စခန္းဟူၿပီး ႏွစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းစခန္းမ်ားထဲသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ၀င္ေရာက္ခြင့္မရွိေသာ္လည္း ေဘးနားမွသြားၾကည့္၍ရေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာျပသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးထြန္းျမင့္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာစခန္းမ်ားကို လိုက္ၾကည့္ရာ တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ထဲႏွင့္ၿမိဳ႕ျပင္ရွိစခန္းမ်ားတြင္ရွိေနၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မိမိတို ႔ေနထိုင္ေသာ  ရပ္ကြက္ႏွင့္ စခန္းမ်ားကိုသံဆူးႀကိဳးျဖင့္ကာရံထားၿပီး အျပင္သို႔ အလုပ္ထြက္လုပ္ခြင့္မျပဳထားဘဲ လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္သားမ်ားက လုံၿခံဳေရး ယူထား သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ဘုန္းဘုန္း၏ေျပာျပခ်က္အရ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေစ်း၀ယ္ထြက္လိုလွ်င္ ရဲကားျဖင့္သာ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ခြင့္ရွိၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ သီးသန္႔႐ိုဟင္ဂ်ာေစ်းကို ေဆာက္လုပ္ေပး ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိသိရွိခြင့္ ရခဲ့သည္မွာ သူတို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မ်က္ရည္က်ခဲ့ရသည္။ တျခားေနရာ၌ ဖြင့္လွစ္ထား ေသာဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ရွိေနၾကေသာ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားကမူ လြတ္လပ္စြာအိမ္ေဆာက္ခြင့္ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ခြင့္ႏွင့္ သြားလာခြင့္မ်ား ကိုေပးထားၿပီး သံဆူးႀကိဳးလည္း မခတ္ထားသည့္အျပင္ လက္နက္ ကိုင္ရဲ တပ္ဖြဲ႔မ်ားလည္း တစ္ေယာက္ မွ်လုံၿခံဳေရးယူ ထားျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

အေၾကာင္းရင္းကား ႐ိုဟင္ဂ်ာအားလုံးက လူဆိုးမဟုတ္ႏိုင္ၾကသကဲ့သို႔ လူေကာင္းလည္းမျဖစ္ႏိုင္ၾကသည္မွာ ရွင္းေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္လ်က္နဲ႔ လူေကာင္းျဖစ္လ်က္နဲ႔ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက အလုပ္လုပ္ခြင့္မရွိျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔အနာဂါတ္ဘ၀၏ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမိသားစု ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သံဆူးႀကိဳးစက္ကြင္းထဲ၌ေနထိုင္ေနရေသာ စိတ္ဖိစိးမႈ၏ နာက်ည္း ခ်က္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သံဆူးႀကိဳးစက္ကြင္းထဲ၌ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္းမဟုတ္ေပ။ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခင္းထားျခင္းမူ၀ါဒသည္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ဆိုသကဲ့ သို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား၌ မသကၤာမႈမ်ားႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကိုသည္ အားေကာင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ သြားလာလုပ္ကိုင္စား ေသာက္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ၿပီး သံဆူးႀကိဳးျဖင့္ ၀ိုင္းခတ္ထားေသာမူ၀ါဒကို အျမန္ဆုံးဖ်က္သိမ္းၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မူ၀ါဒျဖင့္ အစားထိုးေပးႏိုင္ပါရန္ အေလးအနက္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

262  Views
Previous: ရဟႏၱာမ်ားသမုိင္း၌ အသက္အငယ္ဆုံးေသာ ရဟႏၱာမ်ားအျဖစ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက သူေတာ္ျမတ္ဖရန္စစ္ကိုႏွင့္ ဂ်ာစင္းတာတို႔အား တင္ေျမႇာက္မည္
Next: မယ္ေတာ္မာရီယား မပါလွ်င္ ရဟန္းဘ၀ကို ေရွ႕သို႔ဆက္လွမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူ