ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက အိုင္အက္စ္သူပုန္မ်ားလက္ထဲမွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ေတာ္ကို ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့

19029666_1998507457051255_5648189686408258808_n

အီရတ္၊ ေမ ၂၃၊ ၂၀၁၇

အသက္ (၂၄) ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ မာတင္းဘာနီသည္ အိုင္အက္စ္သူပုန္မ်ား၏ လက္ထဲသို႔ က်ေရာက္ေတာ့မည့္ မိမိ၏ၿမိဳ႕ထဲက ဘုရား ေက်ာင္းတြင္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးေပးဖန္ဆင္းၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ေတာ္အား မိမိအသက္ကို မငဲ့ညာဘဲ ဘုရားေက်ာင္းမွ ကယ္ထုတ္လိုက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ယခုအခါသူသည္ မိမိ၏ဇာတိေျမ (ကာရမ္လဲစ္) သို႔ျပန္လာၿပီး လူသားမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ ၿမတ္မွ တဆင့္အေစခံရန္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

မာတင္းဘာနီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္ေန႔၌ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူထံမွ တယ္လီဖုန္း၀င္လာၿပီး သူ၏ရြာကပ္ရပ္က အိုင္အက္စ္ သူပုန္လက္ထဲသုိ႔ က်ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မၾကာခင္တြင္ မိမိ၏ရြာ (ကာရမ္လဲစ္) သည္လည္း အိုင္အက္စ္သူပုန္လက္ထဲသုိ႔ က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းက သူ႕အား ေျပာျပသည္။ ထိုသို႔ ၾကားသိရေသာအခါ မာတင္းဘာနီသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ မိမိ၏ရြာထဲရွိ ဆန္အဒိုင္ဘုရားေက်ာင္းထဲသို႔ ေျပးလႊားသြားၿပီး ဘုရားေက်ာင္းထဲက က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူေသာ ေကာင္းႀကီးေပးဖန္ဆင္းၿပီး ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ေတာ္အား မိမိအသက္ကို မငဲ့ညာဘဲ ဘုရားေက်ာင္းမွ ကယ္ထုတ္ၿပီး မိမိ၏ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး တာဘက္ႏွင့္ တျခားဘုန္းေတာ္ ႀကီး (၃) ပါးႏွင့္ကားျဖင့္ ေမာင္းေျပးသြားၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

အိုင္အက္စ္သူပုန္မ်ားေၾကာင့္ မိမိ၏မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားၾကေသာ္လည္း မာတင္းဘာနီ သည္ မိမိ၏ရြာမွ မထြက္ေျပးဘဲ အီရတ္ႏိုင္ငံ၊ ကာရမ္လဲစ္ရြာ၌ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ မာတင္းဘာနီက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၌ မိမိ၏ အေဖာ္ (၆) ပါးႏွင့္အတူ ကက္သလစ္ရဟန္းသိကၡာကို ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္၏လုိအပ္ခ်က္ကိုကူညီျခင္းဟူေသာ အဖြဲ႕အစည္းက ဘုန္းေတာ္ႀကီးမာတင္းဘာနီအား ေမးျမန္းရာတြင္ ဘုန္းဘုန္းက “ကၽြန္ေတာ္က ေန႔တိုင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားကို ေန႔တုိင္းသြား ေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ခရစ္ေတာ္ေယဇူးကိုခ်စ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕သမိုင္းကို အီရတ္ႏိုင္ငံမွာ မေပ်ာက္ ေစခ်င္ဘူး။ အိုင္အက္စ္သူပုန္ေတြက ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားကို အီရတ္ႏိုင္ငံကေန အျမစ္ျပတ္ ျဖဳတ္ထုတ္ခ်င္ေပမယ့္ ဒီႏိုင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာတရားရွိေနဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကုိ မထြက္ေျပးဘဲ အီရတ္ႏိုင္ငံမွာ က်န္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကား ေပးသည္။

242  Views
Previous: “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၌ ေလဟာနယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနတာ သင္သတိထားမိပါသလား”
Next: နာတာရွည္လူနာမ်ားအား ေဆးျဖင့္ထိုးသတ္ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕တဲ့ဆုံးလူသားမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ကာဒီနယ္မူလာက မီးေမာင္းထိုးျပေတာ္မူ