ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သား မ်ားထံ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သတင္းစကား

n

ခ်စ္လွစြာေသာ မိတ္ေဆြတို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလည္ အပတ္ ၾကြေရာက္လာဖို႔ ကြ်ႏု္ပ္ျပင္ဆင္ေန စဥ္မွာ ႏိုင္ငံသား အားလံုးထံ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားနဲ႔ ခင္မင္မႈကို ေပးပို႔ လိုပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတူ ေတြ႕ဆံုမယ့္ အခ်ိန္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေန ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္အေနနဲ႔ ေယဇူးခရစ္ေတာ္ရဲ႕ သတင္းေကာင္းကို ေၾကျငာဖို႔ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ အခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သတင္းစကားျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်ႏု္ပ္ၾကြေရာက္ လာျခင္းရဲ႕ ဆိုလိုရင္းက ျမန္မာႏိုင္ ငံမွာရွိတဲ့ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ကို ဘုရားသ ခင္အား ယံုၾကည္စြာ ဝတ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး တိုင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာကို သင္ၾကားေပးေသာ အျခားသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ သူမ်ားအတြက္ ႏွလံုး သားကို ဖြင့္ထားရန္ ခိုင္းေစေသာ သတင္းေ ကာင္းအား သက္ေ သခံျခင္းတို႕၌ တည္ၾကည္ခိုင္ မာေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆီကို ေလးစားေသာ စိတ္ထားနဲ႔ အလည္အပတ္ ၾကြေရာက္ လိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သဟဇာ တကို ေဆာက္ တည္ေနေသာ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အားေပးရန္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး သယ္ပိုးျခင္း မ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရွင္သန္ေန ထိုင္တဲ့ကာ လဟာ ဘာသာတရား ယံုၾကည္ သူမ်ားနဲ႔ စိတ္ေကာင္းႏွ လံုးေကာင္းရွိ သူတို႔ဟာ အျပန္အလွန္နား လည္မႈႏွင့္ ေလးစားျခင္း တို႔၌ တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ေန သည္ကို ေနရာတိုင္း၌ခံ စားေနရေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္ ပါတယ္။ လူသားထု တရပ္ လံုးကို မိသားစုဝင္မ်ားလို မွတ္ယူကာ အခ်င္းခ်င္း ယိုင္းပင္း ကူညီေဖးမ ဖို႔လည္း လိုအပ္ေနပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား လံုးဟာ ဘုရား သခင္ရဲ႕သား သမီးမ်ား ျဖစ္ၾကလို႔ပါ။
ျမန္မာျပည္မွာ လူေတြ အမ်ားႀကီးဟာ ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ေနၾက တယ္ဆိုတာ ကြ်ႏု္ပ္သိ ပါတယ္။ သူတို႔အား လံုးကို ကြ်ႏု္ပ္ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။ သင္တို႔အ လယ္မွာ ကြ်ႏု္ပ္ရွိေန မယ့္ေန႔ရက္ မ်ားဟာ အားလံုးအတြက္ ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္းနဲ႔ ခြန္အားရစရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေစ ဖို႔ ဆုေတာင္းေပး ၾကဖို႔ ေမတၲာရပ္ ခံပါတယ္။ သင္တို႔နဲ႔ သင္တို႔မိသား စုမ်ားအေပၚသို႔ ေပ်ာ္ ရႊင္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း စတဲ့ ဘုရားရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမ်ား သက္ေရာက္ ပါေစလို႔ ကြ်ႏု္ပ္ ဆုေတာင္းေပး လိုက္ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ ေတြ႕ဆံု ၾကမယ္။

119  Views
Previous: ရဟန္းမင္းႀကီးအရွင္သူျမတ္ဖရန္စစ္က ကာႏြန္ဥပေဒပုဒ္မ (၈၃၈) ကို ေဒသခံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္လိုက္ၿပီ
Next: တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္