တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္

24067920

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ – ၂၇
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္ လႈိင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔တရား၀င္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးေရာက္ ရွိေနသည့္ ရဟန္း မင္းႀကီးဖရန္စစ္ အားယေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ ကာဒီ နယ္ေက်ာင္းတြင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ သည္။ အဆုိပါေတြ႕ ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ုံး(ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္ အရာ ရွိႀကီး မ်ားတက္ေရာက္ ၾကၿပီး ရဟန္း မင္းႀကီးႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ အသင္း ေတာ္၏ ရန္ကုန္ဂုိဏ္း ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ာလ္းစ္ဘုိတုိ႔ တက္ေရာက္ ၾကသည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႕ ဆုံစဥ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦး စီးခ်ဳပ္က ယခုကဲ့သုိ႔  ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ျခင္း အတြက္ ႀကိဳဆုိ ပါေၾကာင္း၊ ဘာသာ တရားအား လုံးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ ညီၫြတ္ျခင္း၊ တရားမွ် တျခင္းဆုိသည့္ ေလာကပါ လတရားကုိ လုိလားၾကေၾကာင္း၊ ျမန္ မာႏုိင္ငံ၌ ဘာသာေရး အရခြဲျခား ဖိႏိွပ္ဆက္ဆံ မႈမ်ားလုံး ၀မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ခြင့္ေပးထား ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တပ္ မေတာ္ ထဲတြင္ လည္းအ လားတူ ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိမ္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္ေနၿပီး မိမိတုိ႔တပ္ မေတာ္ သားတုိင္း ၏ဆႏ ၵမွာ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ ငံအတြင္း တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းခြဲျခား ဆက္ဆံမႈ မ်ားမရွိ ေၾကာင္းေျပာ ၾကားသည္။
ရဟန္းမင္း ႀကီးဖရန္စစ္ ကျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ေရာက္ ရွိစဥ္ ျပည္သူ လူထုက ေသာင္းေသာင္း ဖ်ဖ် ႀကိဳဆုိၾက သျဖင့္ အံၾသ၀မ္းသာ ရေၾကာင္း၊ ဘာသာေပါင္းစုံမွ ဘာသာေ ရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရ မည္ျဖစ္၍လည္း ၀မ္းေျမာက္ ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ တရားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဘာသာေပါင္း စုံ၏ အျပန္အ လွန္ေလး စား မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ၾကြယ္၀မႈ၊ သာယာ ၀ေျပာမႈကုိတည္ေ ဆာက္ႏုိင္ပါေ ၾကာင္း၊ ျမန္ မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဆာင္ ရြက္ေန သည္ မ်ား ကုိသိရွိရ သည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး အတြက္ အားလုံးက ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ျဖစ္ေ ၾကာင္းေျပာ ၾကားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္း သာယာၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ပါေ စေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္း စကားေျပာၾကား ခဲ့သည္။

116  Views
Previous: ျမန္မာႏိုင္ငံသူ/သား မ်ားထံ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ သတင္းစကား
Next: ရဟန္းမင္းႀကီးကိုင္ေဆာင္ထားေသာေတာင္ေ၀ွးသည္ ၀ိုင္းေမာ္စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္