ရဟန္းမင္းႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤလီလူမ်ဳိး)အေရး ႏိုင္ငံတကာညီလာခံကို ဗာတီကန္တြင္ က်င္းပေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေတာင္းဆို

ဗာတီကန္၊ ေမလ ၉၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ဖရန္စစ္အား ဗာတီကန္ႏိုင္ငံရွိ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ႐ုံးခန္း၌ ေမလ (၈) ရက္ေန႔က သြား ေရာက္ေတြ႕ဆုံၾကစဥ္၌ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကက္သလစ္သာသနာ ေတာ္ အေရးတို႔ ပတ္သက္ေသာက႑ေပါင္းစုံကို အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။
၄င္းခရီးစဥ္တြင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား (ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္၊ ပုသိမ္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ဂၽြန္မန္းဆိန္းဟွီ၊ ဖားအံကက္ သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ဂ်က္စတင္းေစာမင္းသိုက္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ေရမြန္ေစာဖိုးေရ၊ ျပည္ဂုိဏ္းကက္သလစ္အုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ၿပံဳးခ်ဳိ၊ ေတာင္ငူကက္သလစ္ဂုိဏ္း အုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္အိုက္ဇက္ဓါႏု၊ ဖယ္ခုံကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ပီတာလတ္၊ လိြဳင္ေကာ္ ကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္စတီးဗင္းေတ်ေဖ၊ ေတာင္ႀကီးကက္သလစ္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ ဆရာေတာ္ဘာစီးလီအိုအာသိုက္၊ က်ဳိင္းတုံကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ပီတာဂ်ာခူး၊ လား႐ႈိးကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ဖိလစ္ဇာေဟာင္း၊ မႏ္ၱေလးကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ နီေကာ္လပ္စ္မန္းထန္၊ ဟားခါးကက္သလစ္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ လူစီအူးစ္ ဟရယ္ကုန္း၊ ျမစ္ႀကီးကက္သ လစ္ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာမွ ဆရာေတာ္ဖရန္စစ္ ေဒါတန္ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ကက္သလစ္ဂုိဏ္း အုပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ေရမြန္ဆြမ္လုကမ္) ႏွင့္ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေမာရစ္ညႊန္႕ေ၀တို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ဥက္ၠဌ၊ ကေလးကက္သလစ္ဂုိဏ္းအုပ္ သာသနာမွ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးေဖးလစ္လ်န္ခဲန္းထန္သည္ ၄င္းခရီးစဥ္မတိုင္ခင္က ေနမေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ဤခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါသြားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ရဟန္းမင္းႀကီးတို႔သည္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းနဲ႔ သိ ခ်င္တာေတြကို မီနစ္ (၉၀) ၀န္းက်င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအေပၚ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္၏ အခန္းက႑၊ ရခိုင္ျပည္ကပဋိပက္ၡ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ျပသာနာ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ဗာတီကန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ေဆြးေႏြးေနမႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု စီအဲန္ေအ ကက္သလစ္သတင္းဌာနသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။
ထို႔အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ တရား၀င္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံတစ္ခုကို ရဟန္းမင္းႀကီးက ဦးေဆာင္က်င္းပေပးပါရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက စီအဲန္ေအ ကက္သလစ္သတင္းဌာနသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူလိုက္သည္။ ၄င္းေတာင္းဆိုခ်က္ အေပၚ ရဟန္းမင္းႀကီးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံ တစ္ခုကို က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ဗာတီကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ညိဳႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္ဟု သိရွိရသည္။
ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ ဘိုက ““႐ိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရက ျပည္ တြင္းမွာ (၁၀) သိန္းႏွင့္ျပည္ပမွာ (၁၀) သိန္း ၀န္းက်င္ ဆို ေတာ့ သိန္း (၂၀) ေလာက္ရွိၾကၿပီး ဒီလူေတြက ႏိုင္ငံမဲ့ ျဖစ္ေနၾကၿပီး ဘယ္ႏိုင္ငံကမွသူတို႔ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္မခံၾကဘူး။ အခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆိုရင္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္မွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြကို လက္ခံရရွိေနေပမယ့္ ဒီလူေတြကို ႏိုင္ငံသားေပးမေပးက မေသခ်ာေတာ့၊ သူတို႔ဟာ ေတာ္ေတာ္သနားဖို႕ ေကာင္းၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ရဟန္းမင္းႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရး ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံ တစ္ခုကို ဦးေဆာင္ က်င္းပေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္”” ဟု မီးေမာင္းထိုး ျပေတာ္မူသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေကအိုင္ေအလက္ နက္ကိုင္မ်ား အၾကားျဖစ္ ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ား အျမန္ေျပၿငိမ္းေရးအ တြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္တို႕ထံသို႔ စာေရးေပး ပါရန္ ရဟန္းမင္းႀကီးအား ေမတ္ၱာရပ္ခံခဲ့ၿပီး မိမိ၏ ေမတ္ၱာရပ္ခံမႈအေပၚ ရဟန္းမင္း ႀကီးက ေရးသားေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳေတာ္မူသည္ဟု ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ၀၀၂ ကုန္ဇမႈန္း

168  Views
Previous: ကာဒီနယ္ (ရဟန္းမင္းအမတ္) မ်ားသည္ ၾသဇာ ရွိၾကသည္။
Next: တ႐ုတ္ႏွင့္ဗာတီကန္ႏိုင္ငံႏွစ္ခု၏ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္