မက္ၠဆီကိုႏိုင္ငံရွိ ေၾကးျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာခရစ္ေတာ္၏မိခင္ေမရီ ဆင္းတုမွ သံလြင္ဆီမ်က္ရည္စီးက်မႈျဖစ္ေပၚ

မက္ၠဆီကို၊ ဇူလိုင္ ၁၅၊ ၂၀၁၈

မက္ၠဆီကိုႏိုင္ငံရွိ လာခ႐ုေစးကက္သလစ္သာသနာနယ္ရွိ ေဟာ့ၿမိဳ႕က ဂြါဒါလုေပမယ္ေတာ္ဘုရားေက်ာင္း ၀င္းရွိ ေမရီ (မယ္ေတာ္) ဂူတြင္ တည္ထားေသာ (ေၾကးျဖင့္ထုလုပ္ထားေသာ) ေမရီဆင္းတု၏မ်က္စိထဲမွ သံလြင္ရည္ သည္ ေမလစတင္ၿပီး စီးက်မႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။
၄င္းဆင္းတုကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ဘာသာ၀င္မ်ားက စစ္ေဆးရာတြင္ ၄င္း ဆင္းတုသည္ ေၾကးျဖင့္ သြန္းေလာင္းထားၿပီး ဆင္းတု၏အထဲတြင္ မည္သည့္အရာမွ် ထည့္သြင္းထားျခင္းမရွိသည့္ အျပင္ ဆင္းတု၏အတြင္းပိုင္းကို ဖြင့္ထားေသာစနစ္ျဖင့္ ထုလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရသည္။
လာခ႐ုေစးကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး အိုစကာ ကန္တူးက မိမိ၏ နယ္ေျမထဲတြင္ ယခုကဲ့သို႔ တန္ခိုးျပေနေသာ မယ္ေတာ္၏ ေၾကးဆင္းတုမွ စီးက်လာ ေသာ သံလြင္မ်က္ရည္နမူနာကို ယူၿပီး ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ ပို႔ ကာ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေတာ္မူလိုက္သည္။
ဆက္လက္ၿပီး ၄င္းဆရာေတာ္က၊ ““ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ မယ္ေတာ္ရဲ႕မ်က္ရည္ဟာ သံလြင္ဆီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမႊးရနံ႔သင္းေသာသံလြင္ဆီ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အတည္ျပဳပါတယ္။ တခ်ဳိ႕မ်က္ျမင္သက္ေသေတြကေတာ့၊ ဒီမယ္ေတာ္ရဲ႕သံလြင္ဆီမ်က္ရည္က ႏွင္းဆီပန္းလို ေမႊးတယ္လုိ႔ ေျပာၾကသလို ေဆးေၾကာျခင္း၊ ခရစ္စမတ္အားေပး ျခင္းႏွင့္ ရဟန္းသိကာခံတဲ့အခ်ိန္မွာလိမ္းႀကံဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က ေကာင္းႀကီးေပးဖန္ဆင္း ထားတဲ့ဆီနဲ႔တူတယ္ လို႔လည္း သက္ေသခံၾကပါတယ္”” လို႔ မိန္႔ ၾကားေတာ္မူသည္။
အမွန္စင္စစ္၊ ေၾကးျဖင့္ သြန္းလုပ္ထားေသာ မိခင္ေမရီဆင္းတု၏မ်က္စိေတာ္မွ သံလြင္ဆီႏွင့္တူေသာ မ်က္ရည္ စီးက်လာျခင္းသည္ ေမရီ (မယ္ေတာ္သခင္မ) ၏ တန္ခိုးမျဖစ္ႏိုင္ဟု ႀကိဳတင္ေကာက္ခ်က္ခ်၍မရေပ။ ဤဆင္းတုမွ မ်က္ရည္စီးက်မႈကို ျမင္ေတြ႕ၾကရေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားက ““ဒါဟာ မယ္ေတာ္ေမရီရဲ႕ တန္ခိုးျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆင္းတုဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာ ဘုရား၀တ္ျပဳေနၾက တဲ့အခ်ိန္မွာ မ်က္ရည္စီးထြက္လာတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ျမင္ပါတယ္”” ဟု အတည္ျပဳသက္ေသခံၾကပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္၊ လာခ႐ုေစးကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး အိုစကာ ကန္တူးက ““ပထမအေနနဲ႔၊ ဒီတန္ခိုးလကဏာက သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္မျဖစ္ကို စမ္းစစ္ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က၊ ဒီသံလြင္ဆီနဲ႔တူတဲ့ မ်က္ရည္နာမူနာကိုယူၿပီး ဓါတ္ခြဲခန္းကို ပို႔ၿပီး စစ္ေဆးေနပါတယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့၊ ဒီဆင္းတုရဲ႕တည္ေဆာက္ ပုံကို ေလ့လာပါတယ္။ အဲဒီဆင္းတုရဲ႕အတြင္း ေဟာင္းေလာင္းထဲမွာက ပင့္ကူအိမ္ေတြပဲ ရွိေတာ့၊ အဲဒီပင့္ကူအိမ္ ေတြကိုလည္း ဓါတ္ပုံ ရိုက္မွတ္ တမ္းယူထားပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီဆင္းတုကို ေၾကးျဖင့္ထုလုပ္ခဲ့သူကိုပါ ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။”” ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္အရွင္သူျမတ္က လာခ႐ုေစးကက္သလစ္သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး အိုစကာ ကန္တူးအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကယ္လီဖုိးနီးယားကက္သလစ္သာသနာသို႔ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္း ေရႊ႕ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီး ၄င္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔အထိသာ လာခ႐ုေစးကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးအိုစကာကန္တူးက ““လူေတြက တီထြင္ဖန္တီး လုပ္ထားတာ ဟုတ္မဟုတ္ကို အားလုံးက ေၾကးျဖင့္ သြန္းလုပ္ ထားေသာ ေမရီဆင္းတုကို ၀ိုင္းစစ္ေဆး ၾကတဲ့အခါမွာ၊ ေၾကးဆင္းတု အထဲမွာက ဘာမွမရွိဘူး။ ေဟာင္းေလာင္းႀကီးပဲ။ ဒီေဟာင္း ေလာင္းႀကီး ထဲကေန ဘယ္လိုမွ သံ လြင္ဆီ ကဲ့သို႔ေသာ မ်က္ ရည္ဟာ မယ္ ေတာ္ေမရီ ရဲ႕မ်က္စိကေန စီးဆင္း လာစရာအေၾကာင္းကို ရွာမေတြ႕ၾကဘူး။”” ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးရဲ႕ေနာက္ဆုံးဆုံးျဖတ္ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး၊ ဒီေၾကးေမရီဆင္းတုရဲ႕မ်က္ရည္ဟာ သဘာထက္လြန္ကဲေသာ ျဖစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္မသင့္ကိုေတာ့ အခ်ိန္ယူ ဆန္းစစ္ ခ်က္ေတြ ဆက္ လုပ္ၾကအုံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတူေတြရဲ႕ သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္ေတြမွာေတာ့၊ အေမရိကန္သမတ ေဒါနယ္ထရမ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာၾကေသာ မိသားစုမ်ားကို မိဘမ်ားနဲ႔သားသမီးမ်ား ခြဲျခားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းအေပၚ မယ္ေတာ္သခင္မက ၀မ္းနည္းလို႔ ဒီလိုဆင္းတုကေန မ်က္ရည္ယိုစီးလာတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ဒီထူးဆန္းတဲ့ျဖစ္ရပ္ကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ဆီကို အစီရင္ခံ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”” ဟု သတင္း ေထာက္ ေတြကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ၀၀၅ ကုန္ဇမႈန္း

220  Views
Previous: ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌ ျပာခံပြဲေန႔တြင္ျပာအသုတ္ခံရေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တခ်ဳိ႕၏ နဖူးတြင္ပူေလာင္ျခင္း ခံရမႈျဖစ္ပြား
Next: ရဟန္းမင္းအမတ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေနရီအူးစ္ေမာင္ေမာင္အား ရဟန္းမင္းႀကီး၏တရားေဟာအမႈေတာ္ေဆာင္ မြန္ဆီေညာ္ဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ေတာ္မူ