ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္း Joseph Education Institute အား စစ္ေဆးကူညီေပးမည့္ ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၈၊ ၂၀၁၉

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ““ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္း Joseph Education Institute”” အား စစ္ေဆးကူညီေပးမည့္ ေကာ္မတီတစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ဟု ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုထံေတာ္မွ ဇန္န၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႔က သတင္းရရွိသည္။

၄င္းေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္းျခင္းအမိန္႔စာကို ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥက္ၠဌျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ေဖးလစ္လ်န္ခဲန္းထန္ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေစာေယာဟန္တို႔က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၄င္းေကာ္မတီကို ရဟန္း (၃) ပါးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ၊ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ကက္သလစ္ရဟန္းျဖစ္တက္ၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး စီပရီယမ္ေအာင္၀င္း၊ စာခ်ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဂ်႐ုမ္သားရီႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး လြမ္းမိုးႏိုင္တို႔အား တာ၀န္ ေပးအပ္ လိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္း Joseph Education Institute ကို ဆလိုင္းဂ်ဳိးဇက္ကုန္ဇမႈန္း (ခ) ၀င္းလႈိင္ဦးက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္မူ (၁၆) လၾကာေသာ အေ၀းသင္ (စာေပးစာယူ) ကက္သလစ္ဓမ္ၼပညာသၿဂိဳလ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာဘြဲ႕လက္မွတ္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားေပးေနေသာ ပထမဆုံးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂ္ၢလိကကက္သလစ္စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္း Joseph Education Institute သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ပုဂ္ၢလိကတက္ၠသိုလ္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ၿပီး ဓမ္ၼပညာမ်ားအျပင္ ၀ိဇာ၊ သိပံႏွင့္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေက်ာင္းမွ အေ၀းသင္ (စာေပးစာယူ) ကက္သလစ္ ဓမ္ၼပညာသၿဂိဳလ္ဆိုင္ရာ ဒီပလိုမာဘြဲ႕လက္မွတ္ ရရွိၿပီးသူဦးေရမွာ (၁၂၁) ဦး ရွိၿပီး၊ လက္ရွိသင္ၾကားေနသူဦးေရမွာ (၁၉၇) ဦး ျဖစ္သည္။

၄င္းေကာ္မတီမွ စစ္ေဆးကူညီရမည့္ ေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္းႏွင့္အတူ Lay Mission Institute (လာမင္း) အမည္ရွိ ေသာေက်ာင္းလည္း ပါ၀င္သည္။ (လာမင္း) ေက်ာင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေမာင္ဂၽြန္က စတင္ထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂ္ၢလိက ကက္သလစ္စာသင္ေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၄င္းေကာ္မတီသည္ ဂ်ဳိးဇက္ပညာေရးေက်ာင္း၏တာ၀န္ရွိ သူအား လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။ ၀၀၉ ကုန္ဇမႈန္း

128  Views
Previous: အေမရိကန္ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီး (၆၇%) အမ်ားစုက ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဦးပဥင္းသိက္ၡာတင္ေပးျခင္းကို လက္မခံဟု စစ္တမ္းကဆို
Next: ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္မိသားစုက မရမ္း-ပိေတာက္စုေက်းရြာအား အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္တစ္စီးလွဴဒါန္း