(၂၀၁၈) ခုႏွစ္အတြင္းက ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕အေျခအေနကို အစီရင္ခံျခင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
———————————————————————-

ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ကို ေဖ့စ္ဘုတ္မွလည္းေကာင္း၊ ဂ်ာနယ္အင္တနက္စာမ်က္ႏွာမွလည္းေကာင္း၊ ပုံႏွိပ္စာရြက္မွ လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူဖတ္႐ႈအားေပးၾကပါေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိဂ်ာနယ္ဖတ္ပရိသတ္မ်ား အားလုံးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ လိုရာဆႏ္ၵျပည့္၀လ်က္ လူမႈဘ၀အျဖာျဖာ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစေၾကာင္းျဖင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။

ထုံးစံအတိုင္း ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလကို ေရာက္တိုင္း၊ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ထုတ္ေ၀သူႏွင့္အယ္ဒီတာ ခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ အေရာင္းအ၀ယ္၊ ျဖန္႔ခ်ီမႈနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား (ေစ်းကြက္အေျခအေန) မ်ားကို အနည္းငယ္အစီရင္ခံလိုပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ဂ်ာနယ္ဖတ္ပရိသတ္မ်ားအား အစီရင္ခံရ သလဲဆိုရင္၊ ဒီဂ်ာနယ္ဟာ လူႀကီးမင္းတို႔တစ္ေယာက္စီရဲ႕ အားေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္တာမို႔၊ ဒီဂ်ာနယ္ဟာ လူႀကီးမင္းတို႔ပိုင္တဲ့ဂ်ာနယ္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားတဲ့အတြက္ ဒီဂ်ာနယ္ရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနကို ဂ်ာနယ္ဖတ္ပရိသတ္မ်ားလည္း သိသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ခံယူတဲ့အတြက္ အစီရင္ခံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ဒီဂ်ာနယ္ရဲ႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ထြန္းမႈကို ေအာက္ပါအတိုင္း အစီရင္ခံလိုပါတယ္။

(၁)။ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အေျခအေနတြင္မူ၊ ဒီဂ်ာနယ္ကို ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ပုသိမ္နဲ႔ မႏၱလး ဆရာေတာ္ႀကီး (၂) ပါးတို႔ကေတာ့ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ကေန ဒီႏွစ္အထိ ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းပိတ္ပင္ထားတဲ့သာသနာ (၂) ခုထဲမွ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ကို ၀ယ္ယူဖတ္႐ႈ လိုသူမ်ားက ဘုရားရွင္ရဲ႕ လမ္းျပမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ လူဦးေရတိုးလာၿပီး ျဖန္႔ခ်ီေပးမယ့္သူမ်ားလည္း ဆက္လက္ေပၚထြက္လာၾကပါတယ္။

(၂)။ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သစ္အျဖစ္ မိုးေမာက္၊ ဖယ္ခုံ၊ ၾကာအင္း၊ ေခ်ာင္းခြ၊ ေ၀ဘူလ၊ သံဖိုစေသာ ၿမိဳ႕ရြာ (၆) ခုတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

(၃)။ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္သစ္အျဖစ္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေရာက္ ကခ်င္လူမ်ဳိးတစ္ဦးက ဒီဂ်ာနယ္ကို ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရွိဗမာစကားေျပာၾကသူမ်ားထံတြင္ ျဖန္႔ခ်ီေပးေနပါတယ္။

(၄)။ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕ထူးဆန္းေသာျဖစ္ထြန္းမႈတစ္ခုကေတာ့၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာေတာ္သင္သြားၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္သီလရွင္တခ်ဳိ႕က ဂလိုရီယာသတင္း ဂ်ာနယ္အား သူတို႔ရဲ႕စာတမ္းျပဳစုရာတြင္ အသုံးျပဳမွီျငမ္းရာက်မ္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခြင့္ကို ေတာင္းခံလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေတာင္းခံလာတဲ့အေပၚမွာ ကၽြႏ္ုပ္အေနနဲ႔ လိုလိုလားလား လက္ခံေပးၿပီး သူတို႔အား ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ကို အီးေမးလ္ျဖင့္ လစဥ္ေပးပို႕ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

(၅)။ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးက ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ကို ပုံမွန္၀ယ္ယူဖတ္႐ႈျခင္း အားျဖင့္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ရဲ႕သြန္သင္ခ်က္ေတြကို ပိုသိလာၿပီး ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ဖက္ကို ေျပာင္းဖို႔ အတြက္ စဥ္းစားေနပါတယ္လို႕ ဆိုက္ဇံကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ေျပာျပပါတယ္။

(၆)။ ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္ရဲ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ဂ်ာနယ္ေရာင္းရေငြမ်ား ကို ဂလိုရီယာသတင္းဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ (က်ပ္သိန္းေလးဆယ္၀န္းက်င္) မေပးသြင္းႏိုင္မႈႏွင့္၀မ္းနည္းစြာ ႀကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ သူက ဒီေငြကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျပန္ေပးသြင္းႏိုင္ေအာင္ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။

(၇)။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားန႔ဲႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကက္သလစ္သာသနာ ေတာ္ရဲ႕သြင္သင္ခ်က္ေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ဥပေဒ ပညာေပးက႑ေတြကို တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ ဂလိုရီယာ သတင္း ဂ်ာနယ္ကို လစဥ္ထုတ္ေ၀ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုးရီးယားကက္သလစ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုက (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခုႏွစ္မွာ ေငြက်ပ္သိန္းႏွစ္ရာတိတိကို ဂလိုရီယာ သတင္းဂ်ာနယ္တိုက္သို႔ လႈဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

(၈)။ ဟိုး…..ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀နယ္ဖက္ရွိ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္က၊ ဒီဂ်ာနယ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မ်က္စိဖြင့္ေပးတယ္၊ နားစြင့္ေပးတယ္၊ အစုိးရရဲ႕ဥပေဒေတြကိုလည္း သိေစတယ္။ ဒီဂ်ာနယ္သာ မရွိရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ သတင္း၊ သုတ၊ ရသ၊ ဥပေဒေတြကို မသိႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဂ်ာနယ္ကို အားကိုးေနပါတယ္လို႕ ဖုန္းျဖင့္လွမ္းေျပာပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္၊ ဤဂ်ာနယ္ကို ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်ေပးၾကေသာ၊ ၀ယ္ယူအားေပးေနၾကေသာ ရဟန္း ရွင္လူအေပါင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ဓမၼဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ဖတ္႐ႈၾကေသာ ဘာသာျခား ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ဘာသာတူညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ်ား အားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္

119  Views
Previous: ေထာင္က်ေနၾကေသာ အက်ဥ္းသူ/သားမ်ားက ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ရဟန္းေတာ္မ်ားကို တမ္းတေန
Next: ဗာတီကန္ႏိုင္ငံ၌က်င္းပေသာ ““ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ေစာ္ကားျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကမၻာ့့ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား”” ၏ ညီလာခံ၌ အခ်က္ (၂၁) ခ်က္ကို ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္က အဆိုျပဳေတာ္မူ