အခမဲ့ပညာေရးစနစ္မွ မည္သည့္ေကာက္ခံေငြကိုမဆို အေရးယူမည္

26-b

ခ်မ္းၿငိမ္း


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္မည့္ အခမဲ့အလယ္တန္းပညာေရးတြင္ ေက်ာင္သားဦးေရအလိုက္ ရန္ပံုေငြမ်ားခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံစဥ္ ေငြေၾကးေကာက္ခံပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အလယ္တန္းအဆင့္ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းလခ၊ မိဘဆရာအသင္း၊ အားကစားေၾကး၊ စာၾကည့္တိုက္ရန္ပံုေငြႏွင့္ စာေရးကိရိယာေၾကးမ်ားအပါအ၀င္ မည့္သည့္ အလွဴေငြ မွ် ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံေကာက္ခံမည္မဟုတ္ဟု အမွတ္(၃)အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

 “ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈေတြရွိလာရင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းအဆင့္ဆင့္ကေန ရုံးခ်ဳပ္က တာ၀န္ရွိသူေတြက မွန္၊မမွန္ စိစစ္ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ အျပစ္အႀကီးအေသးေပၚမူတည္ျပီး အေရးယူမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္”ဟု အမွတ္(၃)အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ပံုေငြမ်ားကို မူလတန္းအဆင့္အတြက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ(၁၀၀)ေအာက္ကို သံုးသိန္း၊ ေက်ာင္းသား ဦးေရ(၄၀၀)အထက္ကို ခုႏွစ္သိန္းရန္ပံုေငြမ်ားခ်ထားေပးၿပီး ေက်ာင္းလခ၊ေက်ာင္၀င္ေၾကး အခမဲ့ အျပင္ ဗလာစာအုပ္(၆)အုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကိုေငြက်ပ္(၁၀၀၀)ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ အလယ္တန္္းအဆင့္ပညာေရးတြင္ ေက်ာင္းသား ဦးေရ(၅၀၀) ေအာက္ကို က်ပ္သံုးသိန္းမွငါးသိန္း၊ေက်ာင္းသားဦးေရ(၁၅၀၀)အထက္ကို က်ပ္ေျခာက္ သိန္းအထိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရိွရသည္။

“အစိုးရက မေတာင္းရဘူးဆုိေပမယ့္ ကေလးေတြေက်ာင္းအပ္တဲ့အခါ ေက်ာင္းသားေတြ ထုိင္ခံုဖုိး ဆိုၿပီး ေတာင္းတယ၊္ ၿပီးရင္ဗလာစာအုပ္နဲ႔ခဲတံနည္းနည္းေပးၿပီး စာအုပ္နဲ႔ခဲတံဖိုးဆိုၿပီး လည္း ေတာင္း တယ္၊တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းနဲ႔ ့ေတာင္းေနတာပဲ”ဟု ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ကို မူလတန္းအတြက္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ ခဲ့ျပီး အလယ္တန္းပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကိုယခုစာသင္ႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

734  Views
Previous: န၀ေဒးတံတားေအာက္၌ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ ျပည္ၿမိဳ႕ခံတို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
Next: လူမ်ားကို တိုက္မိမည္စိုး၍ ဓါတ္တိုင္ကို ၀င္တိုက္လိုက္ရသည့္ယာဥ္တိုက္မႈ လွည္းတန္း၌ ျဖစ္ပြား