စိန့်မေရီကာသီဒြယ်သာသနာဘာသာတူများအား အထူးဖိတ်ကြားလွှာ


ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်သည် ကက်သလစ်သာသနာတော်အတွင်းတွင် ရှိနေကြသော သာမန်ကက် သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကို ခရစ်တော်ဘုရား၏သတင်းကောင်းကို ဟောပြောသက်သေခံရာတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ ၎င်းရည်ရွယ်ချက်ကိုအခြေခံလျက်၊ ရဟန်းမင်းကြီးသည် ““အတူတကွခရီးပြုနေသော သာသနာတော်ဓမ်္မညီလာခံကြီးကို ၂၀၂၁ အောက်တို ဘာလတွင်စတင်ပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးရန် ကက်သလစ်သာသနာတော်တစ်ခုလုံးအတွက် သတ်မှတ်ပေး ထားတော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိန့်မေရီကာသီဒြယ်သာသနာသည်လည်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးမှ ဦးဆောင် ပြီး ဘာသာတူများအားလုံးပါဝင်သော ဓမ်္မညီလာခံဆွေးနွေးပွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ လူကြီးမင်းတို့ မိသားစုလည်း လာရောက်ပါဝင်ပေးပါရန် အထူးဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။

 

စိန့်မေရီကာသီဒြယ်သာသနာ့ဓမ်္မညီလာခံဦးဆောင်ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခြင်း


ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်သည် ကက်သလစ်သာသနာတော်အတွင်းတွင် ရှိနေကြသော သာမန် ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကို ခရစ်တော်ဘုရား၏သတင်းကောင်းကို ဟောပြောသက်သေခံရာ တွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ ၎င်းရည်ရွယ်ချက်ကိုအခြေခံလျက်၊ ရဟန်းမင်းကြီးသည် ““အတူတကွခရီးပြုနေသော သာသနာတော်”” ဓမ်္မညီလာခံကြီးကို ၂၀၂၁ အောက် တို ဘာလတွင်စတင်ပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးရန် ကက်သလစ်သာသနာတော်တစ်ခုလုံးအတွက် သတ်မှတ် ပေးထားတော်မူသည်။

 

 

ကျွန်ုပ်တို့စိန့်မေရီကာသီဒြယ်သာသနာသည်လည်း ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးမှ ဦးဆောင်ပြီး ဘာသာတူများအားလုံးပါဝင်သော ဓမ်္မညီလာခံဆွေးနွေးပွဲကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အတွက် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ် (၈) ဦးတို့ဖြင့် စိန့်မေရီကာသီဒြယ်သာသနာ့ဓမ်္မညီလာခံဦးဆောင်ကော်မတီကို နိုဝင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့၌ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။

 

စိန့်မေရီကာသီဒြယ်ကက်သလစ်သာသနာတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ ““အတူတကွ ခရီးပြုခြင်း ဓမ်္မညီလာခံ”” ၏ (၆) လအတွင်း အဆင့်ဆင့်အကောင်အထည်ဖော်မည့်လမ်းပြမြေပုံ


ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်သည် ကက်သလစ်သာသနာတော်အတွင်းတွင် ရှိနေကြသော သာမန် ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များကို ခရစ်တော်ဘုရား၏သတင်းကောင်းကို ဟောပြောသက်သေခံရာ တွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ ၎င်းရည်ရွယ်ချက်ကိုအခြေခံလျက်၊ ရဟန်းမင်းကြီးသည် ““အတူတကွခရီးပြုနေသော သာသနာတော်”” A Synodal Church ဟူသောဓမ်္မညီလာခံကြီးကို ၂၀၂၁ အောက် တို ဘာလတွင်စတင်ပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင်ပြီးဆုံးရန် ကက်သလစ်သာသနာတော်တစ်ခုလုံးအတွက် သတ်မှတ် ပေးထားတော်မူသည်။

၎င်းရည်ရွယ်ချက်ကိုအခြေခံလျက်၊ စိန့်မေရီကာသီဒြယ်ကက်သလစ်သာသနာတစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ ““အတူတကွ ခရီးပြုခြင်း ဓမ်္မညီလာခံ”” ၏ (၆) လအတွင်း အဆင့်ဆင့်အကောင်အထည်ဖော်မည့်လမ်းပြမြေပုံကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။