ကျိုင်းတုံဆရာတော်အသစ် ဆရာတော်ကြီးဂျွန်စောယောဟန် ပလ္လင်အပ်နှင်းခြင်းမစ္ဆားတရားနှင့် အခမ်းအနား တင့်တယ်စွာကျင်းပ


ကွိုငြးတုံဆရာတောအြသဈ ပလျလငအြပနြှငြး ခှငြးမဈဆားတရား နဲ့ ဂုဏပြှူအစီအစဉျမွား ကို ဒီဇငဘြာလ ၁၄ ရကနြေ့ ၊ နံနကြ (၈း၀၀) နာရီမှာ ကွိုငြးတုံမှို့ရှိ အလှနသြနြ့ရှငြးဖှူစငသြောမယတြောြ၏ နှလုံးတောြ ကာသီဒှယြ ၌ အောငမြှငစြှာနဲ့ ကငွြးပနိုငခြဲ့ပါတယြ။

အဆိုပါ ပှဲတောသြို့ ကာဒီနယြ၊ မှနဆြီညောမြွား၊ ဆရာတောကြှီးမွား ၊ ရဟနြး၊ ကိုရငသြီလရှငမြွားစှာ ပါဝငတြကရြောကခြဲ့ကှပါတယြ။

အစီအစဉျ၌ ကိုရငြ သီလရှငမြွား ဘာသာ ဝငမြွား၊ ဘုရားကွောငြးထဲနရောယူနစဉျေ ကာဒီနယြ၊ မှနဆြီညောမြွား၊ ရဟနြးမွား အား ဘငခြရာအဖှဲ့ နှငြ့ ရှမြးရိုးရာ အကအဖှဲ့ တို့ဖှငြ့ ဉီးဆောငြ တနြးစီဝငလြာခဲ့ကှပါတယြ။

ဒီနောကြ ဘုရားကွောငြးအဝငဝြမှ ဆရာတောအြသဈအား သီးသနြ့ ပငြ့ဖိတခြေါဆြောငလြာခှငြးနှငြ့ ပါးပါးဖရနစြဈမှ ခနြ့အပစြာ ကို ကာဒီနယထြံ သကသြပှကော ဘာသာသူမွားရှေ့မှောကတြှငြ လာတငြးဘာသာ ၊ အငြျဂလိပဘြာသာနှငြ့ မှနမြာ ဘာသာ ၃ မွိုးတို့ဖှငြ့ ဖတကြှားသကသြခေံခှငြး၊ တောငဝြှေးတောနြှငြ့ ပလျလငလြှှဲပှောငြးအပနြှငြးခှငြးကို ပှုလုပခြဲ့ကာ၊ ကွိူငြးတုံသာသနာ့ တာဝနခြံမွား အသငြးဂိုကြးအသီးသီးနှငြ့ ကောမြတီ အသီးသီးမှ ကိုယစြားလှယမြွားက ဆရာတောအြသဈအား နူတဆြကခြဲ့ကှပှီး မဈဆားတရားတောမြှတကြှီးကို ဆကလြကပြူဇောကြငွြးပခဲ့ပါတယြ။

မဈဆားတရားနောကဆြုံးကောငြးကှီးမခံယူခငမြှာတော့၊ ကွေးဇူးတငစြကားအသီးသီးမှှကကြှားခဲ့ကှခှငြးတှငြ ပထမဉီးစှာ သာသနာကို (၃) နှဈ စီမံခနြ့ခှဲ တာဝနယြူခဲ့တဲ့ Fr. Peter Ahnwe မှ ရငတြှငြးဖှဈစကားပှောကှားခဲ့ရာ

“ ဆရာတောကြှီးအသဈ ကို ကွှနြုပတြို့ အား ပေးသနားသညြ့အတှကြ ဘုရားသခငအြား၎င်းငျးငြး၊ သိုးထိနြးကောငြးအဖှဈ ခနြ့အပပြေးတဲ့ ပါပါးဖရနစြဈအား ၎င်းငျးငြး၊ တာဝနသြဈကို လကခြံပေးတဲ့ ဆရာတောကြှီး ဂွှနစြောယောဟနြ အားလညြးအထူးကွေးဇူးပါတယြ။ ကာဒီနယခြွာဈလဘြို၊ သာသနာနယစြညြးတာဝနခြံ ဂိုဏြးခွုပဆြရာတောကြှီး ဘာဆီးလွိုအားသိုကြ၊ ကှှရောကလြာသော ဆရာတောကြှီးမွား၊ ရဟနြး ကိုရငြ သီလရှငမြွား ဘာသာဝငမြွားအားအထူးကွေးဇူးတငပြါတယြ” လို့ပှောကှားခဲ့ပါတယြ။

“ လှနခြဲ့တဲ့ ၃ နှဈက သာသနာကိုလာဘို့ ကွှနုပြကြှောကခြဲ့တယြ ဆရာတောမြရသေးဘူးလားမေးကှလို့ ပါ။ ကွှနြုပဖြှခေဲ့တယြ ဘုရားက အကောငြးဆုံးကို ရှေးဘို့ဆိုအခွိနယြူတယြ၊ ကှာမယလြို့ဖှခေဲ့ပါတယြ။ အခုတော့ ဘုရားပေးပှီမို့ဒီလာဘို့လညြး မကှောကတြော့ပါဘူး” ဟု တောငကြှီးဂိုဏြးခွုပဆြရာတောကြှီး Metropolitan Archbishop Basilio Athai မှ ရယစြရာနှော၍မှှကကြှားခဲ့တာပါ။

ဒီနောကြ မှနဆြီညောြ အနဒြရေးယာ Msgr. Andrea Ferrante မှလညြး အားပေးစကားမှှကကြှားခဲ့ရာ

“ စကားပှောခှငြ့ရတဲ့အတှကဝြမြးသာဂုဏယြူမိပါတယြ မငြျဂလာပါ။ ဆရာတောကြှီးအသဈကို St. Charles Boromeo ပှဲနေ့မှာ ရှေးခယွခြနြ့ အပခြဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ဟာ ဘုရားကိုကွေးဇူးတငရြမဲ့နေ့ ၊ ကမျဘာ တဝှမြးလုံးရှိသာသနာတောကြှီးအတှကြ ဝမြးသာဂုဏယြူရမဲ့နေ့ဖှဈပါတယြ။ ဆရာတောဂြွှနကြိုလညြးကွေးဇူးတငတြယြ။ သမိုငြးမှာယုံကှညခြှငြးမွိုးစေ့ကို ခခွဲ့သူတှအမွေားကှီးရှိပါတယြ။ ဒီထဲ မှာ Blessed Clemente Vismara ဟာအထငကြရ သာသနာပှုတပါးဖှဈပါတယြ။ Bls.Vismara သညြ ဆရာတောကြှီးဂွှနအြား စောငြ့ရှောကကြူညီပေးပါစေ။
သူဟာ CBCM ရဲ့ အတှငြးရမှေုး ဖှဈသလို ခရဈယာနမြွားတလုံးတဝတညြးရှိရေးရဲ့ အတှငြးရေးမှူးလညြးဖှဈပါတယြ။ တဈလုံးတဈဝတညြးရှိဘို့ ပုပဖြရနစြဈ လမြးညှှနခြဲ့သလို ကွှနုပြတြို့ တလုံးတဝတညြးရှိကှရပါမယြ။ ဒီလှပတဲ့ နေ့ အတှကအြားလုံးကိုကွေးဇူးတငပြါတယြ။ အမိမယတြောရြဲ့ ကူညီစောငြ့ရှောကခြှငြးနဲ့သာသနာခရီးအတူပှုနိုငအြောငြ ကွှနုပြြ ဆုတောငြးပေးပါတယြ” ဟုဆိုပါတယြ။

ဒါ့အပှငြ ဆရာတောကြှီး အသဈစကစြကရြဲ့ မငြျဂလာသတငြးစကားကိုလညြးယခုလို ကှားနာရပါတယြ။

“ ကွိုငြးတုံသာသနာ ပလျလငအြပနြှငြးခှငြး အခမြးအနား အောငမြှငစြှာကငွြးပနိုငလြို့ဘုရားကိုကွေးဇူးတငတြယြ။ ကွှနြုပြ မထိုကတြနသြောလြညြး ရှေးခယွပြေးတဲ့အတှကြ ဘုရားကိုကွေးဇူးတငတြယြ။
ညီအကို ကဲ့သို့ စောငြ့ရှောကပြေးတဲ့ကာဒီနယကြှီးခွားဈဘို နဲ့ အတူရှိပေးတဲ့ ဆရာတောစြောနောအေး ၊ နောငတြောြ ညီတောဆြရာတောကြှီးမွား နှငြ့ဘုနြးတောကြှီးမွား၊ အမ၊ ညီမ စဈစတာရမြွား ၊ ရနကြုနဘြာသာဝငမြွား နှငြ့ ကွိုငြးတုံဘာသာဝငြ အားလုံး၊ အလှူရှငကြွေးဇူးရှငမြွား၊ အခှားဘာသာဝငမြွား၊ အထူးဧညြ့သညတြောြ အခှားခရဈယာနဆြရာမွား ၊ ပီးမေ သာသနာပှုမွား ၊ အဖှဲ့အစညြးအသီးသီး ကွိုငြးတုံရပမြိရပဖြ မွား၊ သကတြောြ (၉၃) နှဈရှိ မိခငကြှီးနှငြ့ ကှယလြှနသြှားပှီဖှဈတဲ့ဖခငကြှီး၊ ကိုရငဘြဝကနေ အခုထိ စောငြ့ရှောကကြူညီပေးသူမွားအားကွေးဇူးတငတြယြ” ။

” ပါပါးရဲ့ ခနြ့အပလြှှာမှာ အစခေံတို့ရဲ့အစခေံလို့ ပှောထားပါတယြ။ ကွှနြုပဟြာ အစခေံဖှဈပါတယြ အသငြ့ရှိပါတယြ ကွှနြုပပြကြို အသုံးပှုပါ၊ ခေါပြါ၊ ခိုငြးပါ ” ဟုဆိုပှီး ကွေးဇူးတငပြါတယဆြိုသညြ့စကားကို ဘာသာစကားအသီးသီးနဲ့ မှှကကြှားရငြးအဆုံးသတခြဲ့တာဖှဈပါတယြ။

ဒီနောကြ Fr. Stephen Ano ၏ ကှငှောခကွတြှငြ ၊ ဆရာတောကြှီးမွား ယနေ့ဝတဆြငတြဲ့ သငြျကနြးနဲ့ မိုကတြာခေါငြးဆောငြး ၊ ရဟနြးတောမြွား ဝတဆြငထြားတဲ့ လညဆြှဲ စတိုးလြ တို့ဟာ ၊ ကွိုငြးတုံသာသနာရဲ့ မတျေတာ လကဆြောငဖြှဈတဲ့အကှောငြး၊ ကိုရငြ သီလရှငမြွားနဲ့ အထူး
ဧညြ့သညတြောမြွား အတှကြ နေ့လညမြိတဆြုံစားပှဲမှာ လကဆြောငဆြကကြပခြှငြးရှိမှာဖှဈတဲ့အကှောငြး၊ ကွိုငြးတုံ ရဟနြးမွားအနနေဲ့ လညဆြှဲကို ကာသီဒှယမြှာပဲ သိမြးထားမှာဖှဈ၍ခနွထြားခဲ့ရနမြွားကှငှောအပှီးမှာ မဈဆားကို ဆရာတောကြှီး မွား၏ကောငြးကှီးတောနြဲ့ အဆုံးသတပြှီး ဂါရဝပှုခှငြးအစီအစဉျကိုလညြးခဏတာပှုလုပခြဲ့ပါတယြ။

နေ့လညစြာ စားခွိနြ ဂုဏပြှုလကဆြောငြ ဆကကြပခြှငြးမွား၊ ညစာအပှီး ဖွောဖြှရေေးအစီစဉျမွားကိုလညြး Fr. Mario Myint Lwin နှငြ့ Fr. Nyein Chan တို့မှ ဉီးဆောငြ၍ စနဈတကွ ပှုလုပခြဲ့ကှပှီး ဆရာတောမြွား၊ ရဟနြး၊ ကိုရငြ၊ သီလရှငမြွား၏ စငမြှငြ့ထကြ မှ Give Thanks သီခငွြးဖှငြ့ ခွီးမှမြးကာ ပလျလငအြပနြှငြးခှငြးအခမြး အနားကို အောငမြှငစြှာအဆုံးသတခြဲ့ပါတယြ။

ဆရာတောကြှီးဂွှနစြောယောဟနြ အား အဖ ဉီးဂွိုးဇကြ၊ အမိမရေီထူးတို့မှ ၁၉၆၈ ခုနှဈ ၊ မလေ ၅ ရကနြေ့တှငြ မှေးဖှားသနြ့စငခြဲ့၍ သကတြောြ (၅၆) နှဈရှိပှီးဖှဈပှီး၊ ရဟနြးဝါတောြ (၂၇) ဝါ၊ ဆရာတောဝြါတောြ (၇) ဝါရှိပှီဖှဈပါသညြ။

၂၀၂၂ ခုနှဈ နိူဝငဘြာလ (၄) ရကြ နေ့မှာ ပုပရြဟနြးမငြးကှီးဖရနစြဈ အရှငသြူမှတမြှ ဆရာတောကြှီး ဂွှနစြောယောဟနြ ကို ကွိုငြးတုံ ကကသြလဈ ဂိုဏြးအုပသြာသနာ၏ ဆရာတောကြှီးအဖှဈ ခနြ့အပကြှငှောခဲ့တာဖှဈပှီး၊ ၂၀၂၂ ခုနှဈ ဒီဇငဘြာ (၁၄) ရကနြေ့မှာတော့ ပလျလငအြပနြှငြးအခမြးအနားကို ကငွြးပပှုလုပနြိုငခြဲ့တာဖှဈပါတယြ။

စဈစတာရလြူစီယားသနျတာအောငြ၊ SJA

 

#KengTung #Bishop #installation #catholic #church #prayer #EucharisticCelebration